"2023 vertoont eerste tekenen van lichte vooruitgang"

"2023 vertoont eerste tekenen van lichte vooruitgang"

Conjunctuurbarometer Voka - KvK Limburg

Aan de neerwaartse conjunctuurbeweging die zowat heel 2022 typeerde, komt met de jaarwisseling een einde. De conjunctuurbarometer ging in de loop van de tweede jaarhelft van 2022 -41.4 indicatorpunten achteruit. In de loop van de eerste jaarhelft van 2023 lijkt het Limburgse economische weefsel in staat ​ om de activiteit op te drijven met het equivalent van 3.3 punten (of slechts 0.55 punten per maand). We hebben dus nog een lange weg te gaan en moeten hopen dat de wereldeconomie niet verder afglijdt.

“We vragen aan de overheid opnieuw met aandrang om in 2023 met evenveel aandacht naar concurrentiekracht te kijken als naar koopkracht in 2022. Cruciaal is daarbij om het systeem van de automatische loonindexering te herbekijken en de vermindering van de patronale bijdragen te verlengen tot het einde van dit jaar. Het principeakkoord over de versoepeling van het Vlaams steunkader energie is alvast een goede zaak.” Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg
Story image

Sinds jaren opnieuw daling van Limburgse starters

Voor december 2022 kunnen we 672 nieuwe Limburgse ondernemingen optekenen. Dit zijn 4.67% meer starters dan een jaar geleden in december. Hiermee doen we het dus finaal 3,57% minder goed dan in 2021. Vergeleken met de andere provincies doet procentueel Oost-Vlaanderen en nipt West-Vlaanderen het slechter, maar in Limburg hebben we wel nog daarenboven een historische handicap weg te werken. ​

Exportactiviteiten zitten stilaan in de lift

De exportactiviteit zit duidelijk in de lift. In december worden 6.8% meer exportcertificaten afgeleverd dan in november. Noteer evenwel eveneens dat het geleden is van 2015 dat in december nog een beperkter aantal attesten werd afgeleverd. Wat betreft de exportwaarde blijft de aangroei met 4.6% sterk vergelijkbaar met het maandgemiddelde sinds 2010 (5.5%).

De trends blijven net als vorige maand opwaarts gericht. In de corresponderende periode van vorig jaar was de tendens in ​ beide indicatoren nog significant dalend. De year-to-year differential voor de attesten blijft stevig negatief (-13.1%) maar krimpt wel enigszins ten opzichte van vorige maand. De marge voor de exportwaarde klimt uit de rode zone en belandt op een marginaal positieve 0.9% gerapporteerd.

Eind 2022 zien we dat Turkije de topbestemming blijft voor verre export. Rusland verdwijnt uit de top drie. Opvallende vaststelling is de sterke aanwezigheid van landen uit het Midden-Oosten in de top 10. De Limburgse bedrijven exporteerden vooral chemieproducten, transportmiddelen, machines, dranken, voeding en industriële toepassingen uit.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

Bouw krimpt sterk

Na een sterke aangroei in augustus met ruim 35% krimpt het aantal bouwvergunningen in september (recentste effectieve data) opnieuw sterk met -19.6%. De terugval komt volledig op het conto van residentiële bouw: het aantal nieuwbouwprojecten krimpt met -35%, de renovatie met -8.1%. Binnen de niet-residentiële activiteit wordt daarentegen een expansie van 13.3% m.b.t. de nieuwbouw en 11.5% voor de renovatieprojecten gerealiseerd. ​

De trends voor de verdere ontwikkeling van de residentiële bouw zijn beide opwaarts gericht. Binnen de niet-residentiële activiteit is een licht positieve trend voor de nieuwbouw net in staat om een zwak neerwaartse tendens binnen de renovatie-activiteit te compenseren. De year-to-year differential voor de totale markt blijft negatief (-8.25%) maar verruimt sterk ten opzichte van vorige maand (-1.66%).

Voertuigen: opnieuw een krimp in december

In december 2022 krimpt het totale aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen met -13.9% ten opzichte van november. Deze tendens is in hoofdzaak het gevolg van de dynamiek van de personenwagens en de opleggers.

Alle trends verlopen positief en alleen die voor de bedrijfsvoertuigen is niet echt significant. Wat betreft de vrachtwagens dient zich een duidelijke uitvlakkingstendens aan. De huidige trend voor de opleggers verloopt opvallend steiler dan een jaar geleden. Voor de totale markt resulteert een significant opwaarts patroon met dezelfde intensiteit als vorig jaar.

De differential voor de totale markt blijft met 10.6% status quo op het niveau van vorige maand (10.7%). Verder blijven ook alle marges positief. De marges voor de bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens worden ruimer, die voor de personenwagens blijft nagenoeg stabiel, terwijl die voor de opleggers een ruime krimp laat optekenen.

Aantal werkzoekenden neemt licht toe, aantal uitgeschreven vacatures neemt af

Het aantal werkzoekenden nam toe met 1.8%, zeer atypisch voor december. Voor beide geslachten gaat om de meest omvangrijke december-aangroei sinds 2010. De trends blijven tijdens de eerste jaarhelft van 2023 significant neerwaarts gericht. De year-to-year differentials blijven met -0.52% voor de mannen en -0.02% voor de vrouwen mathematisch nog marginaal negatief.

In december werden -8.7% minder vacatures uitgeschreven dan in november. Deze terugval blijft relatief beperkt ten opzichte van de gemiddelde maand-tot-maand krimp. De trend blijft significant positief en verloopt zelfs licht steiler dan een jaar geleden. De year-to-year differential blijft negatief (-4.2%).

Het aantal per einde maand openstaande vacatures laat een krimp optekenen van -6.9%. Bij de jaarwisseling blijven nog 8174 vacatures niet ingevuld, wat hoe dan ook nog steeds ruim het dubbele is van het decembergemiddelde. Cumulatief is het aantal openstaande vacatures sinds de topwaarde van maart 2022 gedaald met -29.2%. De trend blijft voorlopig nog significant positief met dezelfde intensiteit als vorig jaar. De year-to-year differential blijft negatief en verruimt van -5.4% tot -8%. De afbouw van het totale pakket openstaande vacatures lijkt zich in de loop van de eerste jaarhelft van 2023 systematisch verder door te zetten.

Bron: Voka - KvK Limburg & NBB
Bron: Voka - KvK Limburg & NBB

Einde persbericht

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt