3 Limburgse bedrijven bij de eerste SDG Ambassadors

Duurzaam ondernemen is niet langer een optie, maar een noodzaak. Dat beseffen meer dan 70 Limburgse bedrijven die deelnemen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Via de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties helpt het charter ondernemingen op weg naar een duurzamere bedrijfsvoering en toekomst. Drie van hen behalen vandaag het SDG Ambassador certificaat. Het is de eerste keer dat dit certificaat wordt uitgereikt, dat aantoont dat de onderneming een doorgedreven duurzaamheidbeleid heeft uitgewerkt dat de volledige waardeketen in rekening neemt.

Duurzaam ondernemen gaat niet alleen over het beschermen van onze planeet, maar het omvat ook de verantwoordelijkheid van bedrijven om op lange termijn waarde te creëren voor hun aandeelhouders, werknemers en de samenleving als geheel. Het is een benadering waarbij we rekening houden met de economische, sociale en milieu-impact van onze activiteiten. Voka – KvK Limburg onderschrijft deze filosofie via het Voka Charter Duurzaam Ondernemer (VCDO). Het VCDO is een traject op maat van elke onderneming. Met behulp van experts helpt het team Duurzaam Ondernemen van Voka – KvK Limburg om bedrijven te evolueren naar een duurzame onderneming en dit aantoonbaar te maken door middel van een waardevol certificaat.

SDG Ambassador is, in samenwerking met CIFAL Flanders-UNITAR, het sluitstuk van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Om deze laatste fase succesvol af te ronden, moeten bedrijven een beleid uitwerken omtrent due diligence en mensenrechten. Dit wil onder andere zeggen dat ze een risicoanalyse maken van hun volledige toeleveringsketen, een internationale gedragscode uitwerken, met partners in gesprek gaan over duurzaamheid en bewuste keuzes maken, hun klimaatimpact in kaart brengen en transparant rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen. Belangrijk in dit verhaal is dat risico’s met betrekking tot mensenrechten doorheen de toeleveringsketen gekend zijn én dat er acties worden ondernomen om die te beperken.

De deelnemers werden afgelopen vrijdag beoordeeld door een onafhankelijke jury van duurzaamheidsexperten en afgevaardigden van Cifal Flanders en UNITAR (het VN-Instituut voor Opleiding en Onderzoek). De Limburgse bedrijven Fruit at Work, LRM en Elep presenteerden hun doorgedreven duurzaamheidsbeleid aan de jury. Zij ontvangen op 26 oktober tijdens de Voka Dag Duurzaam ondernemen hun SDG Ambassador-certificaat. Het is de eerste keer dat dit UNITAR-certificaat wordt uitgereikt. Naast deze drie Limburgse bedrijven kreeg ook DNS Belgium uit Vlaams-Brabant een positieve beoordeling.

“Het SDG-Ambassador traject omvat vele elementen waar Europa ook op aanstuurt, o.a. via de Corporate Sustainability Reporting Directive, of CSRD. Deze nieuwe richtlijn legt strengere rapportagevereisten op aan bedrijven met betrekking tot duurzaamheidskwesties”, legt Cathérine Dreesen, directeur duurzaam ondernemen bij Voka – KvK Limburg, uit. “Het is een erkenning van het feit dat transparantie en verantwoording cruciaal zijn om vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid. Via het VCDO nemen we samen met onze bedrijven de kop op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en zetten we hen op weg om hun bedrijfsvoering in kaart te brengen en meetbare doelen te stellen.

Duurzame ambassadeurs

“Duurzaam ondernemen loopt als een rode draad door onze onderneming. In onze aanpak laten we duurzaamheidsmaximalisatie voor gaan op winstmaximalisatie”, stelt Yannick Aerts, Co-CEO van Fruit At Work. “Als leverancier van fruit aan ondernemingen, scholen en ​ openbare instellingen kiezen we bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zowel de boeren in het zuiden als onze eigen Belgische boeren betalen we steevast een eerlijke prijs voor hun product. In vele gevallen ligt die prijs boven de marktprijs. Het transport doen we op een zo ecologisch mogelijke manier. In de binnensteden zoals o.a. Antwerpen, Brussel, Gent Luik en Mechelen doen we dat transport zelfs per fiets.”

“Om onze boodschap te verspreiden naar de buitenwereld is het VCDO van Voka – KvK Limburg een waardevol instrument gebleken. Het zorgt niet alleen voor de belangrijke certificering, maar biedt ook de noodzakelijke structuur om duurzaam ondernemen te verankeren binnen de volledige bedrijfsvoering. Het maakt onze onderneming ook transparant naar partners en overheden toe. Binnen het Ambassador-traject zijn we vooral bezig met rapportering over de impact van ons bedrijf op klimaat & samenleving. Denk hierbij aan mensenrechten, due diligence of de ecologische voetafdruk van ons bedrijf, elementen die ook terugkomen in de nieuwe Europese CSRD-rapportering. Door alles in kaart te brengen komen de risico’s aan het licht en kunnen we zowel binnen als buiten onze organisatie actie ondernemen om het aantal risico’s terug te dringen, wat resulteert in een duurzamere samenleving & bedrijfsvoering”, aldus Aerts.

Menno Van Gemeren

Menno Van Gemeren

Adviseur Belangenbehartiging, Voka - KvK Limburg

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Neem contact op met