60 Limburgse organisaties vragen oprichting Taskforce Wonen

60 Limburgse organisaties vragen oprichting Taskforce Wonen

Red Limburg overhandigt petitie aan Limburgse deputatie

Red Limburg, het platform dat verschillende organisaties en instellingen in Limburg verenigt, heeft vandaag officieel de petitie overhandigd aan de Limburgse deputatie met de vraag om mee aan de kar te trekken om het Vlaamse woonbeleid te versterken. Maar liefst 60 verschillende stakeholders hebben zich de afgelopen weken achter de oproep van Red Limburg geschaard om een Taskforce op te richten om zo samen werk te maken van een versterking en verduurzaming van het woonbeleid. “Vandaag reiken we de hand naar het Limburgse provinciebestuur om samen met alle ondertekenaars de handschoen op te nemen en deze immense uitdaging aan te gaan.”

Met succes wist Red Limburg bij monde van 69 Limburgse organisaties en instellingen begin februari de Vlaamse regering te overtuigen om Limburg als één referentieregio te behouden. Bij burgers en organisaties in Limburg was er geen draagvlak om de samenwerkingsverbanden in meerdere regio’s op te delen. Ook werken we binnen de provincie al optimaal samen. Met het behoud van Limburg als één referentieregio kunnen we de bestaande samenwerkingsverbanden verder uitrollen en versterken.

Maar om een antwoord te bieden aan de economische en sociale uitdagingen die ons nog te wachten staan in Limburg is het cruciaal om ons woonbeleid te versterken. De inzet van de vele duizenden binnenlandse en buitenlandse arbeidskrachten is een belangrijke hefboom voor sociaaleconomisch succes, alleen is onze huidige woonmarkt hier niet klaar voor. Zo zijn meer betaalbare en duurzame woningen nodig om de demografische, maatschappelijke en economische evolutie bij te benen. Daarom doet Red Limburg een oproep aan alle stakeholders in Limburg en Vlaanderen om samen werk te maken van een versterking en verduurzaming van het (sociale) woonbeleid.

Johann Leten, Carien Neven en Felix Bergers overhandigen petitie namens Red Limburg aan Gedeputeerde Inge Moors.
Johann Leten, Carien Neven en Felix Bergers overhandigen petitie namens Red Limburg aan Gedeputeerde Inge Moors.

Economisch probleem dreigt

Daarom pleit Red Limburg voor de oprichting van een taskforce Wonen in Limburg, waarin vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, Vlaamse en lokale overheid, sociale huisvestingsmaatschappijen, bouwpromotoren, enz. zetelen. “Binnen deze Taskforce is er nood aan een concreet plan om ons woonbeleid te versterken. We denken onder andere aan betere administratieve procedures, een efficiënter vergunningenkader en een betere Vlaamse afstemming van verschillende beleidsdomeinen om ervoor te zorgen dat het woonprobleem in Limburg niet alleen een sociaal probleem, maar ook een economisch probleem dreigt te worden.”

Betaalbaar wonen is cruciaal voor meer en meer Limburgers, jongeren, senioren, gezinnen, studenten, buitenlandse arbeidskrachten. Betaalbare en duurzame woningen zijn een hefboom om de demografische, maatschappelijke en economische evolutie bij te benen. Het faciliteren van betaalbaar en duurzaam wonen is een multidisciplinair vraagstuk dat een multidisciplinaire aanpak vraagt gebundeld in een Taskforce

Vandaag reikt Red Limburg de hand naar het provinciebestuur. Met de overhandiging van de petitie, ondertekend door 60 Limburgse middenveldorganisaties en stakeholders, vragen wij aan de Limburgse deputatie om deze uitdaging hoog op de politieke agenda te plaatsen. De aanpak van deze problematiek overstijgt de lokale bevoegdheid, maar laten we in Limburg het voortouw nemen om samen ons woonbeleid te versterken in het belang van onze Limburgse welvaart en welzijn.

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt