8 op 10 Limburgse ondernemingen wil loonpremie niet toekennen

8 op 10 Limburgse ondernemingen wil loonpremie niet toekennen

8 op 10 ondernemingen in Limburg zou de loonpremie niet toekennen mochten ze zelf beslissen over de uitreiking ervan. Dat blijkt uit een recente enquête van Voka – KvK Limburg. De loonkosten vormen vandaag immers de allergrootste zorg van de bedrijfswereld. Bedrijven in Limburg vragen prioritaire politieke actie om de loonstijgingen binnen de perken te houden.De federale regering stelt bovenop de index nog nieuwe loonpremies voor. De concurrentiepositie van onze bedrijven staat sterk onder druk. We hebben nu geen extra premies nodig maar wel een mildering van de loonkoststijging, bijvoorbeeld door een indexsprong”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg.

De federale regering bereikte recent een akkoord over het loonkader voor de komende twee jaar. Daarin is voorzien in de mogelijkheid voor bedrijven die winst realiseren, van een loonpremie van 500 euro tot 750 euro, bovenop de index. Het toekennen van de premie en de grootte ervan moeten op sectoraal niveau worden onderhandeld. Bedrijven in Limburg zijn absoluut geen vragende partij om premies bovenop de index in te voeren. Uit de enquête van Voka – KvK Limburg blijkt nu dat 80% van de ondernemingen de premie niet zou toekennen, mochten ze daar zelf over kunnen beslissen.

De loonkosten zijn nergens in Europa sneller gestegen dan in België. In de periode ’22-’24 zullen de Belgische lonen door de automatische indexering met 21% stijgen, wat overeenkomt met een extra loonkost voor de private ondernemingen van 32 miljard euro. De loonpremies tot 750 euro dreigen tot bedrag verder te laten oplopen. Limburgse bedrijven zien de loonhandicap op die manier verder toenemen.

“Bedrijven in Limburg kijken aan tegen een omzetdaling met gemiddeld 3% in het laatste kwartaal van dit jaar. Ook volgend jaar wordt een gelijkaardige omzetdaling verwacht. Daarmee wordt het recessiescenario voor de Belgische economie nogmaals bevestigd. De stijgende loonkost is de belangrijkste belemmering voor de activiteit op dit moment”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg.

Bedrijven in Limburg nemen maatregelen om de stijgende loonkosten op te vangen. De investeringsplannen voor de komende twee jaar worden gemiddeld met 12% teruggeschroefd. Eén op de drie bedrijven verwacht een inkrimping van de personeelsgroep door te voeren in de komende maanden.

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt