Skip to Content
86% Limburgse ondernemingen vraagt indexaanpassing

86% Limburgse ondernemingen vraagt indexaanpassing

Voka – KvK Limburg stelt indexsprong van 3% en nettopremie van 500 euro voor

Bijna 9 op de 10 ondernemingen in Limburg vragen een indexaanpassing om de stijgende loonkosten binnen de perken te houden. Voka – KvK Limburg stelt daarom een indexsprong van 3% voor, gecompenseerd met een nettopremie van 500 euro voor iedereen. “Want de ontspoorde loonkosten gaan slachtoffers maken”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “1 op de 3 stelt de groeiplannen neerwaarts bij, een kwart gaat minder nieuwe mensen aanwerven. Een indexsprong is noodzakelijk als we onze toekomstige welvaart in Limburg niet te grabbel willen gooien.”

Voka bevroeg meer dan 600 Vlaamse ondernemingen over de loonkostenproblematiek. De stijgende loonkosten zijn met grote voorsprong de belangrijkste bezorgdheid voor ondernemingen, ook in Limburg. Het tekort aan arbeidskrachten en de stijgende energie- en grondstoffenprijzen staan ook bovenaan het zorgenlijstje.

De loonkosten in België liggen vandaag gemiddeld 7% hoger dan een jaar geleden. Limburgse ondernemingen verwachten een nieuwe stijging met 8% in de komende twaalf maanden. De impact van de stijgende loonkosten vertaalt zich in het bijstellen van de ambities: 33% stelt de groeiplannen neerwaarts bij, 25% plant minder aanwervingen, 15% plant minder investeringen in België. Specifiek bij de grote bedrijven valt op dat 17% overweegt om activiteiten deels te verhuizen. Mensen tewerkstellen in België wordt eenvoudigweg te duur om nog te kunnen concurreren met ondernemingen uit het buitenland.

“Onze Limburgse ondernemingen concurreren met de handen op de rug gebonden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Een loonstijging in de periode 2022-2024 met meer dan 15% is onbetaalbaar voor de werkgevers en zal onze jobs uit de markt prijzen. Het huidige ritme aan loonindexeringen in ons land doet onze loonkostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden oplopen tot 6%. De marges krimpen en onze opgebouwde buffers verdwijnen als sneeuw voor de zon. Onze vleugels om samen te kunnen groeien, worden geknipt door de automatische loonindexering”, stelt Leten.

Indexsprong met 3%

Een indexaanpassing, waarbij een deel van de loonindexering wordt overgeslagen, kan bij de bedrijven op grote steun rekenen: 86% van de bedrijven geeft aan dat een indexaanpassing noodzakelijk is om de loonkosten enigszins betaalbaar te houden.

Voka – KvK Limburg vraagt de beleidsmakers om in te grijpen met een indexsprong van 3%. Het is evident dat ook de loonnormwet onverkort moet worden toegepast. Doet men dit niet, dan zullen we vele jaren achterstand oplopen, met welvaartsverlies voor de komende generaties tot gevolg.

“Volgens de loonnormwet moet de opgebouwde loonhandicap bij een volgend loonoverleg gecorrigeerd worden. Het gevolg is dat er in de periode ‘23-‘24 geen enkele ruimte zal zijn voor een reële loonstijging. Allicht zou het zelfs tot in 2028 duren vooraleer er weer marge is voor loonsverhogingen. Door een indexsprong van 3% door te voeren wordt de loonhandicap deels opgevangen. Dat zou betekenen dat de lonen in de periode 2022-2024 niet met 15,2% maar wel met 12,2% stijgen, nog altijd duidelijk sneller dan in de buurlanden, maar het zorgt voor wat ademruimte voor onze bedrijven”, verklaart Leten.

Nettopremie van 500 euro

Als correctie en compensatie voor de indexsprong stelt Voka – KvK Limburg voor dat elke werknemer een eenmalige nettopremie van 500 euro ontvangt. “Een gecorrigeerde indexsprong geeft bedrijven zuurstof en beperkt de verwachte loonhandicap. De nettopremie helpt mensen meteen bij het betalen van hun facturen. Volgens de ramingen van de Nationale Bank zou de gemiddelde koopkracht in de periode 2022-2024 met bijna 5% toenemen. Ook met deze gecorrigeerde indexsprong blijft de koopkracht dus overeind”, besluit Johann Leten.

 

Einde persbericht

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt