9 op 10 Limburgse bedrijven vinden moeilijk geschikt personeel

9 op 10 Limburgse bedrijven vinden moeilijk geschikt personeel

Personeelstekort is momenteel dé grootste belemmering voor Limburgse bedrijven. Dat blijkt uit een nieuwe Voka-enquête. Bij 6 op de 10 ondernemingen in Limburg komen er gewoonweg onvoldoende kandidaten af op vacatures. Meer dan de helft van de bevraagde werkgevers geeft ook aan dat potentiële kandidaten niet over de juiste skills beschikken. “Deze problematiek is niet nieuw, maar beterschap lijkt nog niet in zicht en dat is zeer zorgwekkend”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “De overheden moeten alle mogelijke middelen aangrijpen om deze negatieve evolutie een halt toe te roepen.”

Het wordt voor bedrijven in Limburg moeilijker en moeilijker om nog geschikt personeel te vinden. In de nieuwste Voka-enquête bij 500 bedrijven zegt ruim een derde (35%) van de ondernemingen die willen aanwerven dat het lastiger is dan zes maanden geleden. Het grootste euvel is om voldoende kandidaten aan te trekken: 60% van de rekruterende bedrijven slaagt hier niet meer in. Daarnaast stoot meer dan de helft van de werkgevers (54%) die willen aanwerven op een gebrek aan de juiste skills en kwalificaties bij de kandidaten.

In de enquête wordt een tekort aan arbeidskrachten bovendien als dé belangrijkste belemmering voor de bedrijfsactiviteit genoemd: voor een kwart (25%) is dit momenteel de grootste rem. “De krapte op de arbeidsmarkt is ook nefast voor toekomstige investeringsbeslissingen en dreigt met oplopende lonen onze competitiviteit te ondermijnen”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. Gemiddeld liggen de loonkosten vandaag al 11% hoger dan een jaar geleden. Voor de volgende 12 maanden wordt door de respondenten een verdere stijging met 6% verwacht.

De nieuwe bevolkingsvooruitzichten voor Vlaanderen geven aan dat de situatie op onze arbeidsmarkt alleen nog nijpender zal worden en dat dit lang zal aanhouden. De voorbije 15 jaar kwamen er bijna 500.000 jobs erbij. In die periode steeg de bevolking op actieve leeftijd met bijna 250.000. Dus de helft van de extra werkenden kon ingevuld worden met nieuwe jongeren, de andere helft door inzet van werklozen, inactieven, enzovoort.

Johann Leten: “Als we de volgende 15 jaar een gelijkaardige procentuele groei van de werkgelegenheid willen, dan hebben we ongeveer 600.000 extra mensen nodig in Vlaanderen. Maar er komen er bijna geen meer bij: de bevolking op actieve leeftijd stagneert en er zijn ook al niet echt veel werklozen meer die nog geactiveerd kunnen worden. Er zijn dan ook dringend hervormingen nodig zoals de uitrol van een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, snellere re-integratie van (langdurig) zieken en het activerend omvormen van de federale werkloosheidsuitkering. Want anders dreigen we welvaart te verliezen. De krapte wordt onhoudbaar. De tijd dringt voor onze Limburgse bedrijven, en voor onze regeringen om deze nu eens echt aan te pakken.”

Einde persbericht

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt