Skip to Content
Arbeidsdeal zal krapte op de Limburgse arbeidsmarkt niet oplossen

Arbeidsdeal zal krapte op de Limburgse arbeidsmarkt niet oplossen

Voka – KvK Limburg blijft op haar honger zitten over de arbeidsdeal waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt. De deal bevat te weinig impactvolle maatregelen om de krapte op de Limburgse arbeidsmarkt te verlichten en de werkzaamheidsgraad in de provincie te verhogen. De arbeidsdeal brengt vooral extra flexibiliteit en sociale rechten voor werknemers, maar niet voor Limburgse werkgevers. “Het recht op deconnectie uit de arbeidsdeal gaat regelrecht in tegen het vrije ondernemerschap in onze provincie en is in vele functies moeilijk te realiseren”, zegt Johann Leten gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg.

Uit de Toekomstindicator van Voka – Kamer van Koophandel Limburg blijkt dat er voor honderd Limburgse vacatures slechts zestig werkzoekenden zijn. Tel daarbij het feit dat er de komende vijftig jaar meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan betreden en het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Het is daarom teleurstellend vast te stellen dat de arbeidsdeal veel te licht weegt en geen oplossingen biedt voor de vele Limburgse ondernemingen die vandaag schreeuwen om nieuwe medewerkers. Individuele werknemers krijgen er meer flexibiliteit bij door de mogelijke 4-dagen-week, de week-om-weekregeling en het recht op deconnectie. “Maar die flexibiliteit geldt niet voor de werkgevers. De maatregelen over avond- en nachtwerk voor e-commerce en het activerende ontslagrecht zijn de enige lichtpuntjes. Deze deal is een gemiste kans”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg.

E-commerce

Ons land heeft de trein van de e-commerce gemist. De maatregelen uit de arbeidsdeal die daaraan moeten verhelpen, zijn een eerste aanzet. Zo zal er avondarbeid kunnen georganiseerd worden mits akkoord van 1 vakbond. Via een experiment kan tijdelijk worden afgeweken van de huidige rigide reglementering rond nachtarbeid. Het is jammer dat dit een tijdelijk experiment is en geen definitief nieuw beleid We zullen zien of de e-commerce daarmee van de grond kan komen in ons land.

“Wij zijn absoluut een voorstander van levenslang leren, maar het opbouwen van het individuele opleidingsrecht voor elke werknemer naar 5 dagen is een te generieke maatregel. Een goed opleidingsbeleid vraagt eerder om maatwerk op sector- en bedrijfsniveau en op persoonlijk niveau. Van bovenaf een vast aantal opleidingsdagen betonneren, is het omgekeerde van wat nodig is”, zegt Johann ​ Leten.

Het activerend ontslagrecht, waar Voka – KvK Limburg al lang vragen de partij voor was, is dan weer een goede zaak. Dit betekent dat iemand tijdens de opzegperiode een opleiding mag volgen. Het kan ertoe leiden dat mensen minder lang werkloos zijn.

Meer rechten voor werknemers

De arbeidsdeal bevat heel wat maatregelen die zorgen voor een betere afstemming tussen privé en werk. Daarbij krijgt de werknemer extra rechten. Zo kan de werknemer een 4-dagen-week vragen, of een week-om-week-regeling en moet de werkgever de deeltijdse variabele roosters vroeger meedelen. Dit betekent voor de Limburgse werkgevers zwaardere administratieve belasting, en vooral grote aanpassingen in de arbeidsorganisatie die nu al zwaar onder druk staat. “Deze maatregelen zullen niet leiden tot meer jobs in Limburg, maar wel tot een moeilijkere arbeidsorganisatie voor de werkgever. We vrezen ook dat door deze maatregelen ​ er aan jobhopping zal worden gedaan”, benadrukt Leten.

Gebrek aan vertrouwen

Na het recht op deconnectie te hebben ingevoerd voor de federale ambtenaren, wil de federale regering hetzelfde doen voor de private sector. Limburgse ondernemingen moeten een cao opstellen waarin de werkgever zich ertoe verbindt om zijn medewerkers niet buiten de normale werkuren te contacteren. Dit is een verregaande en overbodige inmenging in de relatie tussen werkgevers en werknemers.

De regering toont een gebrek aan vertrouwen in werkgevers, die perfect in staat zijn om aldus hun arbeidsorganisatie zelf of in overleg met de medewerkers en de sociale partners op een verantwoordelijke manier te regelen. Het is onbegrijpelijk dat de overheid hier regelgevend tussenkomt”, aldus Johann Leten.

Asymmetrisch beleid

Van een uitvoering van het asymmetrisch arbeidsmarktbeleid is in de arbeidsdeal niets te merken. Nochtans staat dit principe ingeschreven in het regeerakkoord en werd het bevestigd in oktober van vorig jaar. De federale regering schuift het dossier opnieuw voor zich uit naar een interministeriële conferentie. De werkzoekenden moeten vanuit de werkloosheid geactiveerd worden om aan de slag te gaan en langdurig zieken moeten, waar mogelijk, geheel of gedeeltelijk gereïntegreerd worden. Daarover zijn afspraken nodig tussen de federale en deelregeringen. Die moeten er nu dringend komen. Dat zal de werkzaamheidsgraad wel verhogen.

 

 

Einde persbericht

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt