Skip to Content
"Arbeidsmarkt verdient ook een crisisbeleid”

"Arbeidsmarkt verdient ook een crisisbeleid”

Ook in het derde kwartaal van 2022 krimpt de Limburgse economie verder, zo blijkt uit de nieuwste conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg. De nasleep van een globale pandemie in combinatie met oorlog binnen Europa maken dat iedere sector in de klappen deelt. “Maar er is meer”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - ​ KvK Limburg. “De crises waarmee we geconfronteerd werden en worden zijn uitzonderlijk, maar ook tijdelijk. Dat de conjunctuur fluctueert is dan weer eigen aan de economie. Het zijn niet deze schommelingen, maar wel de structurele problemen op de arbeidsmarkt die ondernemers het meeste zorgen baren. We stevenen af op een permanent groeiverlies door het tekort aan werkenden. Onze regeringen vallen van het ene crisisbeleid in het andere, maar negeren de lange termijn-uitdagingen waar we voor staan. Onze ondernemers kunnen veel, maar zonder écht bestuur gaan ook zij het tij niet kunnen keren.”

Johann Leten: “Als je een plaat grijsgedraaid hebt, gooi je deze niet zomaar weg, integendeel. Je hecht er belang aan en probeert er steeds weer alles uit te halen. Diezelfde attitude moeten we ook hebben wanneer het gaat over onze arbeidsmarkt. Al jaren kloppen we op ​ diezelfde nagel en dat zullen wij blijven doen. Want het is aan die nagel dat ondernemend Limburg zijn of haar broek scheurt. ​ Voor iedere honderd werkzoekenden zijn er quasi dubbel zoveel openstaande vacatures, de komende vijftig jaar zullen er meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan betreden en daarbij komt nog eens dat er 136.000 Limburgers zijn die niet werken én geen werk zoeken. ​ De arbeidsdeal waarmee de federale regering een antwoord moest bieden op de problematiek is niet meer dan een slag in het water.”

“Om deze kloof tussen vraag en aanbod te dichten moet dus iedere kans aangegrepen worden. Het feit dat bedrijven meer dan 3.000 vacatures aanboden aan Oekraïense vluchtelingen toont aan dat ondernemers willen investeren in potentiële medewerkers. Ook het succes van onze Welt-traject is hier een exemplarisch voorbeeld van. Vorig en dit jaar hebben we 120 ​ bedrijven en organisaties begeleid om te evolueren richting een duurzamer en inclusiever personeelsbeleid. Ondernemend Limburg doet alles wat het kan, nu de regering nog”, besluit Leten.

 

Analyse deelindicatoren

De startersmotor sputtert

Ook in maart startten er minder ondernemingen op dan vorig jaar. In Q1 van 2022 scoren we voor het eerst sinds lang slechter dan het jaar voordien. Het is nochtans noodzakelijk om de exponentiële groei van de voorbije jaren aan te houden om aansluiting te vinden bij de topregio’s. Het is uiteraard nog veel te vroeg om definitieve conclusies te trekken.

Limburgse export daalt in waarde

In maart wordt sinds 2010 systematisch een vrij omvangrijke maand-tot-maand expansie van de exportactiviteit genoteerd van gemiddeld 19.8% voor de exportwaarde en 11.5% voor het aantal attesten. Dit jaar bedraagt de aangroei in maart voor beide indicatoren 15%. Het aantal attesten belandt vervolgens op 2266 eenheden of 24% boven het maartgemiddelde.

De exportwaarde noteert 27.5% boven het maandgemiddelde, maar blijft ondanks de toename nog wel -10.5% onder het hoge niveau dat tijdens de periode september 2021 – januari 2022 gerealiseerd werd.

De year-to-year differentials blijven positief. De marge voor de attesten neemt licht toe van 1.94% tot 2.35%, maar blijft dus wel eerder beperkt. Wat betreft de exportwaarde laat de marge opnieuw een ruime krimp van 26% tot 14.2% optekenen. Voorlopig is het nog niet duidelijk of dit laatste al dan niet toe te schrijven is aan de impact van het Rusland-Oekraïne conflict.

Bouwsector uit de rode cijfers

Het totale aantal bouwvergunningen nam in december (recentste beschikbare data) toe met 31.7% ten opzichte van november. In januari en februari lijkt dit activiteitsniveau probleemloos houdbaar. Voor maart dient zich vervolgens een seizoenaal aangestuurde expansie aan tot 850 eenheden. Deze sterke toename ligt volledig in lijn met de ervaring van de laatste zes jaar.

Tot september zijn alle trends vervolgens neerwaarts gericht. Dit is het meest uitgesproken het geval voor de residentiële nieuwbouw, waar de trend ook significant is. Drie van de vier trendpatronen vertonen dezelfde neerwaartse intensiteit als een jaar geleden.

De marge voor de residentiële nieuwbouw blijft flirten met het nulpunt en wordt zelfs licht negatief (-0.55%). De drie overige differentials zijn positief en nemen sterk in omvang toe te opzichte van vorige maand.

Voor de markt in zijn totaliteit impliceert deze evolutie dat er opnieuw een positief verschil van 3.72% ontstaat ten opzichte van de vergelijkbare periode van vorig jaar. Vorige maand moest een licht negatieve marge van -0.85% gerapporteerd worden.

Automobielsector blijft sputteren

In maart werden 12.7% meer nieuwe voertuigen ingeschreven dan in februari. Deze aangroei blijft in historisch perspectief relatief beperkt: in de periode sinds 2010 werd in maart een gemiddelde aangroei van 19.2% geregistreerd. De huidige aangroei komt volledig op het conto van de personenwagens (16.3%) en bedrijfsvoertuigen (7.1%). ​ Vrachtwagens en opleggers moeten het stellen met een maand-tot-maand krimp van respectievelijk -3% en -46%. Met 2919 eenheden blijft het totale aantal inschrijvingen -32.5% onder het gemiddelde voor de maand maart.

De totale markt vertoont tijdens de periode tot september een significant dalend verloop dat zijn oorsprong vindt in drie van de vier segmenten. Voor de personenwagens en vrachtwagens is de huidige neerwaartse trend een perfecte doorslag van het patroon van vorig jaar, bij de bedrijfsvoertuigen doet zich een opvallende uitvlakking voor. Alleen de trend voor de opleggers blijft opwaarts gericht.

Structurele krapte wordt grootste economische uitdaging in decennia

Het aantal werkzoekenden valt in maart voor beide geslachten -1.6% lager uit dan in februari. Het volume werkzoekenden blijft vervolgens voor beide geslachten -29% onder het maartgemiddelde, wat tevens goed is voor een nieuw absoluut laagterecord sinds januari 2007. Per saldo blijft het totale aantal werkzoekenden nog steeds -9.5% beperkter dan een jaar geleden. ​ Het jobaanbod ligt in maart 10.2 % hoger dan in februari. Het aantal vacatures loopt hierdoor verder op tot een nieuw absoluut hoogterecord van 4357 eenheden.

 

Einde persbericht

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt