Skip to Content
Artificiële intelligentie nog grotendeels onontgonnen terrein voor Limburgse ondernemingen

Artificiële intelligentie nog grotendeels onontgonnen terrein voor Limburgse ondernemingen

Voka – Kamer van Koophandel Limburg voerde bij meer dan 200 Limburgse ondernemingen een digitale doorlichting uit. Die digitale quickscan levert een beeld op van hoe digitaal matuur onze ondernemingen zijn. Uit de resultaten blijkt dat er nog veel verbetering mogelijk is. De helft van de Limburgse bedrijven volgt de digitale trends en nieuwe technologieën niet actief op. “Onze bedrijven zijn onvoldoende mee met de veelheid aan mogelijkheden die een digitale omslag met zich meebrengt. Laat deze resultaten een wake-up call zijn. Zonder een digitale strategie verliezen ondernemingen binnen de kortste keren concurrentieel voordeel ten opzichte van bedrijven die wel alle mogelijkheden aangrijpen om beter, slimmer en sneller te werken”, zeggen Johann Leten en Cathérine Dreesen, gedelegeerd bestuurder en directeur innovatie van Voka – KvK Limburg.

De digitale maturiteit van Vlaamse bedrijven is eveneens ondermaats: 7 op de 10 ondernemingen heeft nog steeds geen actieplan om werk te maken van de digitale transformatie. En 6 op de 10 ondernemingen heeft geen digitale beveiligingsstrategie. Een op vier Vlaamse bedrijven maakt wel al gebruik van AI-technologie, dat blijkt uit de recent gepubliceerde AI-barometer. Toch kunnen Vlaamse ondernemingen nog heel wat stappen zetten inzake artificiële intelligentie (AI). Bijscholing van medewerkers is hierin heel belangrijk.

Artificiële intelligentie moet kaderen in een digitale strategie. Maak een actieplan met werkpunten op korte en lange termijn. Betrek vooral ook je medewerkers. De krappe arbeidsmarkt noodzaakt ondernemingen om hun eigen mensen continu bij te scholen en te begeleiden naar hun rol van de toekomst”, zegt Cathérine Dreesen, directeur innovatie bij Voka – KvK Limburg.

“Artificiële intelligentie werpt zijn vruchten af”

Drie kwart van de Vlaamse bedrijven maakt geen gebruik van artificiële intelligentie en 63% is dat ook niet in de toekomst van plan. Dat blijkt uit de AI-barometer, een studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaams overheid. (www.vlaio.be/aibarometer)

De belangrijkste redenen voor bedrijven om AI-technologie links te laten liggen zijn het gepercipieerde beperkte nut van AI en het gebrek aan kennis over AI. Nochtans levert het gebruik van AI aantoonbare voordelen op voor ondernemingen: het leidt tot een gemiddelde omzetstijging van 10% en heeft een positieve impact op de tewerkstelling.

Bij JBC zetten ze sinds vier jaar sterk in op artificiële intelligentie. “Door het aankoopritme van elke klant in kaart te brengen, kunnen we nu op maat communiceren en brengen we onze boodschap op het juiste tijdstip via het juiste kanaal met persoonlijke aanbevelingen. Sinds we AI toepassen op onze nieuwsbrief zien we een aankoopstijging van 65% bij deze klanten. Het is dus duidelijk dat het werkt”, zegt Cielke Vaes, marketing en e-commerce manager bij JBC. In 2019 won JBC al de Award of Excellence in Artificial Intelligence, een extra bevestiging dat ze hier de juiste keuzes in hebben gemaakt.

Bedrijven met een digitale strategie presteren doorgaans beter, kennen een hogere arbeidsproductiviteit, zijn dynamischer en groeien sneller. Voka wil ondernemingen bijstaan en biedt verschillende oplossingen aan. Samen groeien vereist een sterke digitale versnelling”, besluit Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Voka aanbod

Voka versterkt zijn aanbod om ondernemingen bij te staan in de digitale transformatie.

De Business Club Artificial Intelligence geeft inzicht in de belangrijkste facetten van artificiële intelligentie via demo’s gekoppeld aan concrete cases van toonaangevende bedrijven in Limburg.

Tijdens de opleiding Bouw jouw AI model in één dag uit lopen ondernemers via een hands-on aanpak doorheen alle fases om een AI model te trainen. Daarnaast krijgen ze diepgaande uitleg over hoe AI kan worden toegepast in hun bedrijf.

Voka Digichange neemt ondernemingen mee op een langdurig traject om je onderneming en je medewerkers in tijden van digitale veranderingen een klankbord te bieden, met een competitieve en wendbare organisatie als resultaat. Voka Digichange wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van ESF.

De digitale quick scan van Voka en Deloitte Private blijft het basisinstrument ondernemingen gratis kunnen meten hoe sterk ze al gedigitaliseerd zijn, waar zich nog lacunes bevinden en waar ze staan ten opzichte van soortgelijke organisaties. De digitale quick scan werd ontwikkeld binnen het Programma Ondernemerschap van VLAIO om de digitalisering van de Vlaamse ondernemingen te versnellen.

Meer info over het volledige aanbod digitalisering via www.voka.be/limburg/innovatie

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt