Skip to Content
Belgisch relanceplan: Voka – KvK Limburg kritisch over gebrek aan concrete hervormingen

Belgisch relanceplan: Voka – KvK Limburg kritisch over gebrek aan concrete hervormingen

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is tevreden dat de Europese Commissie het Belgisch plan voor relance en veerkracht heeft goedgekeurd. “We moeten snel kunnen overgaan tot investeringen om onze economie weer aan te zwengelen. De Europese steun is een goede zaak, maar het relanceplan blijft veel te vaag, onder andere over de broodnodige structurele hervormingen op de arbeidsmarkt en over het faciliteren van investeringen”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.  

Voor ons is het Belgisch relanceplan maar half klaar. Het plan bevat te weinig hervormingen. Investeringen en hervormingen zijn twee zijden van dezelfde medaille. Zonder structurele bijsturingen aan de arbeidsmarkt is de relance gefundeerd op los zand. We zullen erop toezien dat de uitvoering van de hervormingsagenda kritisch wordt opgevolgd”, zegt Johann Leten. 

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bracht vandaag persoonlijk de federale regering op de hoogte dat het Belgisch plan voor relance en veerkracht goedgekeurd is door de Europese Commissie. Het relanceplan neemt dus een belangrijke horde. Nadat later deze zomer ook de Raad van de EU haar finale goedkeuring zal hebben gegeven, wordt er onmiddellijk 13% van de totale Belgische allocatie vrijgegeven, om te verzekeren dat ons relancebeleid geen vertraging oploopt.  

Het relanceplan zet in op investeringen in belangrijke groeidomeinen als digitalisering en duurzaamheid en biedt heel wat opportuniteiten voor Limburgse bedrijven.

Johann Leten: “Dat is op zich een goede zaak, maar als je structureel hervormt en investeringen faciliteert, dan is de impact nog vele malen groter dan de steun die Europa biedt. We hebben pas nog gezien dat onze Limburgse bedrijven vooruit willen: ondanks corona investeerden zij 7% meer dan in 2019. Voka – KvK Limburg pleit er dan ook voor om de private sector maximaal te betrekken in de uitvoering van het plan.”  

Arbeidsmarkthervormingen zijn cruciaal om weer samen te kunnen groeien. Zeven op tien Limburgse ondernemingen geeft aan grote moeilijkheden te hebben om geschikt personeel te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt die voor de coronacrisis al bestond, is snel weer bovenaan de socio-economische agenda gekomen. Een blik op onze demografie leert dat die krapte de komende jaren niet vanzelf zal verdwijnen. 

De Europese Commissie moet de uitbetaling van de relancemiddelen koppelen aan structurele arbeidsmarkthervormingen. Die hervormingen vraagt de Europese Commissie trouwens al jarenlang aan ons land. De Europese relancemiddelen kunnen een hefboom zijn om de hervormingen op de agenda te houden”, aldus nog Johann Leten. 

Voka – KvK Limburg pleit voor een flexibelere arbeidsmarkt. Ook moet de werkloosheidsuitkering als een sterkere hefboom werken om mensen weer aan het werk te helpen. Tot slot moet in onze krappe arbeidsmarkt meer worden ingezet op de activering van de grote groep niet-actieven. 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt