Belgisch Staatsblad telt meer dan 120.000 pagina’s

Belgisch Staatsblad telt meer dan 120.000 pagina’s

Voka - KvK Limburg pleit voor minder regelgeving

Naar jaarlijkse gewoonte telt Voka – KvK Limburg de pagina’s van het Belgisch Staatsblad. Er van uitgaande dat ze elke pagina gelezen hebben aan een snelheid van drie minuten per pagina, hebben ze meer dan 250 dagen moeten lezen. Behoorlijk wat tijd, maar iedere Belg wordt geacht de wet te kennen. 2023 komt daarmee in de buurt van 2021, het recordjaar. Ook de Europese regelgeving en rapporteringslasten zijn stevig toegenomen. Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit voor administratieve vereenvoudiging en minder maar betere regels die onze ondernemers ruimte geven om te ondernemen. Zeker in economisch onzekere tijden is extra regulering onwenselijk.  

Het Belgische Staatsblad is het officiële publicatieblad van wetten en decreten, Koninklijke Besluiten en besluiten van alle regeringen die ons land telt. Maar ook andere officiële berichten worden hierin gepubliceerd. Dit maakt dat het aantal pagina’s de maatstaf is voor het tempo waarmee regels en wetten  worden geproduceerd in ons land. Als we gaan kijken naar het begin van deze eeuw dan zien we dat er een duidelijke stijgende lijn is. Pas in 2013 wordt voor de eerste keer de grens van 100.000 pagina’s overschreden, maar ondertussen is dat al zeven keer, en dus ook dit jaar, opnieuw gebeurd. Bijgevolg wordt het ambtenarenapparaat (en dus het overheidsbeslag) ook steeds groter om al die regels te controleren. Gelet op ons begrotingstekort zijn die extra uitgaven niet raadzaam.  

Ook de afgelopen Europese beleidsperiode heeft ertoe geleid dat Europese bedrijven geconfronteerd werden met heel wat nieuwe regelgeving en rapporteringslasten. Tussen 2017 en 2022 heeft de Europese wetgever in totaal 850 nieuwe verplichtingen aan bedrijven opgelegd, wat neerkomt op meer dan 5.000 pagina’s wetgeving die extra lasten voor bedrijven met zich meebrengen.

Bron: Belgisch Staatsblad -Verwerking: Voka – Kamer van Koophandel Limburg 
Bron: Belgisch Staatsblad -Verwerking: Voka – Kamer van Koophandel Limburg 

Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit al langer voor administratieve vereenvoudiging. Dit om de publieke kosten te drukken én zowel burgers als bedrijven het leven makkelijker te maken. Zeker in tijden wanneer flexibiliteit voor die laatste groep onontbeerlijk is geworden. “Allicht wordt vandaag gewoon te veel verwacht van de overheden. Voor zowat alles wordt gekeken naar overheden voor oplossingen. En beleidsmakers stappen daar maar al te graag in mee. De opeenvolging van de corona- en de inflatiecrisis heeft die tendens de voorbije jaren nog versterkt. Het resultaat is dat overheden zich met te veel zaken bezighouden en dat daardoor middelen en aandacht ontbreken voor de essentiële overheidsopdrachten,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg

Heel wat van de bestaande wetgeving is kafka voor ondernemingen. Een recent voorbeeld is de overwinstbelasting die ook van toepassing is op de elektriciteitsopwekking bij bedrijven en niet alleen voor elektriciteitsproducenten. Het zou om zo’n 1.200 (groene)stroominstallaties van 500 bedrijven gaan. Wie zelf nog bizarre wetgeving kent, vragen we om contact op te nemen met Voka KvK – Limburg. We willen deze in kaart brengen en vervolgens doen verdwijnen.   

Johann Leten: “Er is er dringend nood aan een kerntakendebat. Waar moet de overheid echt haar rol spelen, waar moeten de middelen bij voorrang op gericht worden en welke taken kan de overheid laten vallen of afbouwen?” 

Einde persbericht

 

  

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt