Skip to Content
Conjunctuurbarometer: “Weg naar herstel komt te traag op gang"

Conjunctuurbarometer: “Weg naar herstel komt te traag op gang"

De conjunctuurbarometer van Voka – Kamer van Koophandel Limburg voorspelt de komende zes maanden een lichte vooruitgang in de Limburgse economie, maar het herstel verloopt allesbehalve snel. De weg naar een precorona tijdperk lijkt nog ver weg. Een lichtpuntje is wel dat het aantal starters opnieuw toeneemt. “Deze vooruitzichten liggen in lijn met wat onze enquête met de Nationale Bank vaststelt. Daarin stellen ondernemers dat de aanslepende crisis in 2021 en 2022 nog steeds voor aanzienlijk omzetverlies zorgen. Hoe kan je dan met de beste wil van de wereld een staking op 29 maart verantwoorden? Dat is onredelijk en ver weg van de realiteit”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Raadpleeg hier de volledige conjunctuurbarometer.

De weg uit het dal is lang en verloopt minder snel dan we hopen. In het derde kwartaal van 2020 maakten we een sterke sprong uit de put en leek een relatief snel herstel in zicht. Het vierde kwartaal van 2020 zette ons met de voeten terug op de grond toen het herstel minder snel begon te verlopen. De netto conjunctuurkrimp van -24 indicatorpunten op jaarbasis verschilt echter niet veel van het verlies van -21 punten in 2019, zonder sprake van corona.

Voor de eerste zes maanden van dit jaar verwachten we vooral dat het eerste kwartaal voor een nieuwe boost zal zorgen. Vanaf het tweede kwartaal, en vooral naar het begin van de zomer toe, kan een verdere afvlakking richting 60 punten niet uitgesloten worden. Ondanks deze gestage klim is het precorona tijdperk (71 punten) van februari 2020 daarmee nog niet in zicht.

Nu staken = onze welvaart kraken

De voorspelling van een trager herstel ligt in de lijn van wat de nieuwe ERMG (Economic Risk Management Group)-enquête, die Voka uitvoert voor de Nationale Bank (NBB), bij de Belgische ondernemingen toont. Voor het volledige jaar 2021 gaan de bevraagde ondernemingen ervan uit dat de omzet 8 % lager zal liggen dan in een situatie waarin er geen coronacrisis was. Voor 2022 schatten ze het verwachte verlies nog op 4%. Dat is een lichte verslechtering ten opzichte van de enquête van begin februari.

“Een trager herstel betekent dat we op onze hoede moeten zijn. Bedrijven zullen er langer over moeten doen vooraleer ze terug de omzet draaien van voor corona”, legt Johann Leten uit. “De reisbureau’s hebben nog altijd een omzetverlies van 91% in vergelijking met het precoronaniveau. Wegvervoer van personen (-81%), horeca (78%) en de kunst-, amusements- en bredere recreatiesector (73%) delen ook in de klappen.”

Het asymmetrische herstel stopt daar overigens niet. “Je ziet nog steeds dat de volledige waardeketen niet volledig is hersteld. Een goed voorbeeld is Volvo, dat deze week haar productie moest opschorten door een chiptekort”, zegt Johann Leten.

De staking van 29 maart is in dat opzicht waanzinnig. Johann Leten: “Daarom hebben we een online pamflet gelanceerd met 5 redenen om niet te staken (zie onderaan). Het is onaanvaardbaar en onredelijk om nu dus te staken of actie te voeren. De looneisen maken het voor bedrijven onmogelijk om op lange termijn een duurzame werkgever te zijn.”

Februari sterke startersmaand

Het jaar begon onzeker op vlak van starters met een dip van bijna 9% in januari 2021 t.o.v. januari 2020. In februari wordt dit verlies bijna gecompenseerd. Februari 2021 telt met 773 starters bijna 7% meer starters dan februari 2020. Het totale verlies t.o.v. de eerste twee maanden in 2020 blijft dankzij deze stevige remonte in februari enigszins binnen de perken.

Tabel: aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg
Tabel: aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg

*Over de conjunctuurbarometer

In samenwerking met Prof. dr. Guido Van Rompuy, hoogleraar economie en econometrie, wordt elke maand een prognose gemaakt van de Limburgse conjunctuur op basis van effectieve realisaties betreffende de bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, arbeidsmarkt, toerisme en internationale handel. Hiermee is de Voka-KvK Limburg – indicator een goede aanvulling op de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België, welke peilt naar de verwachtingen van de bedrijfsleiders omtrent het conjunctuurverloop. Met andere woorden, de Voka-KvK Limburg – indicator voorspelt op basis van de economische activiteit de verwachtingen van de NBB tot zes maanden vooruit.

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt