Coronacrisis zorgt voor dip in Limburgse patentaanvragen

Het aantal publicaties van Limburgse patentaanvragen is vorig jaar gedaald. In 2021 stond de teller op 103 patenten in onze provincie. In 2020 waren dat er nog 125, een daling van 18 procent dus. Dat blijkt uit een analyse van Voka – KvK Limburg en patentenspecialist Gevers. Het aantal patenten is een indicatie van hoe het gaat met de innovatieve kracht van onze Limburgse bedrijven. ​ “De coronapandemie - met al haar gevolgen en onzekerheid - en het gebrek aan goedgeschoold technisch personeel zijn belangrijke oorzaken van deze dip, en zorgen ervoor dat heel wat bedrijven in stabilisatie zitten en minder in optimalisatie”, ​ zeggen Johann Leten & Cathérine Dreesen, gedelegeerd bestuurder en directeur innovatie & internationalisering van Voka – KvK Limburg. “Laat dit een wake-up call zijn voor Limburgse ondernemingen om blijvend in te zetten op de bescherming van intellectuele eigendommen, en vooral op innovatie en optimalisatie. Bedrijven hebben vandaag te kampen met heel wat uitdagingen. Innovatie is hét middel om op een nieuwe groeicurve te springen.”

Patenten (ook wel octrooien genoemd) geven een exclusief recht op de commerciële exploitatie van een uitvinding op een bepaald grondgebied gedurende een specifieke tijdsperiode. Bedrijven hebben de optie om een Belgisch patent aan te vragen (dit biedt enkel bescherming op het Belgische grondgebied), of een Europees patent bij het European Patent Office (EPO). Met één aanvraag kan de uitvinding zo beschermd worden in meerdere Europese lidstaten.

Samen met patentenspecialist Gevers deed Voka – KvK Limburg een analyse van de patenten die de afgelopen jaren werden gepubliceerd. Het gaat hierbij over patentfamilies, groepen van verschillende patenten voor één uitvinding. Uit de cijfers van 2021 blijkt dat er vorig jaar in onze provincie 103 patenten zijn gepubliceerd. In 2020 waren dat er nog 125. Dit betekent een daling van 18 procent.

“Tussen de aanvraag en de publicatie van een patent ligt ongeveer een termijn van 18 maanden. De cijfers hebben dus betrekking op de aanvragen in 2020. De tekenen van de coronacrisis op onze innovatiekracht in Limburg zijn zo ​ duidelijk zichtbaar”, zegt Cathérine Dreesen, directeur innovatie & internationalisering van Voka – KvK Limburg. “De focus van onze bedrijven lag namelijk in eerste instantie op de bestrijding van de pandemie en het bewaken van de continuïteit van de onderneming. De bescherming van intellectuele eigendommen verdween zo van het voorplan.”

Bron: Voka - KvK Limburg & Gevers
Bron: Voka - KvK Limburg & Gevers

Innovatieve handen

Niet alleen de coronacrisis heeft een impact op het aantal patentaanvragen in onze provincie ook het gebrek aan personeel speelt onze bedrijven parten. “Wie wil innoveren heeft nood aan goedgeschoolde technische profielen, en daar het ontbreekt het onze ondernemingen hoe langer hoe meer aan”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Onze Limburgse werkgevers missen de handen om innovatieve producten te ontwikkelen, of om binnen de organisatie een innovatieve ommezwaai te maken. Kennis in de ondernemingen is hiervoor heel belangrijk.”

Voor 100 vacatures in Limburg zijn er maar 54 werkzoekenden. Neem daar nog eens bij dat de komende vijftig jaar meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan bijkomen en het hoeft geen betoog dat we met een structureel arbeidsmarktprobleem zitten, wat dus ook onze innovatiekracht onder druk zet. “Het is daarom van groot belang om onze arbeidsmarkt structureel te hervormen, én in te zetten op de herscholing van medewerkers binnen onze bedrijven. Ook moet het STEM-onderwijs meer gepromoot worden. Een betere afstemming van het onderwijsaanbod op de noden van onze bedrijven is een must”, aldus Leten. ​

Innovatie in gewasbescherming

Het belang van innovatie en de bescherming van intellectuele eigendommen is meer dan ingeburgerd bij Globachem. Het bedrijf uit Sint-Truiden is actief in het ontwikkelen, registreren en vermarkten van hoogkwalitatieve beschermingsmiddelen voor land- en tuinbouwgewassen. Het productengamma houdt de gewassen onder meer vrij van insecten, schimmels of vorstschade, en zorgt voor optimale groei. “Wij hebben de ambitie om een innovatieve wereldspeler te worden op vlak van future proof gewasbescherming”, zegt zaakvoerder Els Paesmans.

“Onze missie als een familiale en dynamische onderneming is om de stijgende wereldbevolking te helpen voorzien van voldoende veilig voedsel en bio-gebaseerde grondstoffen, met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Gezien we 10% van onze omzet investeren in R&D, productontwikkeling en innovaties, is de bescherming via octrooien of patenten hierbij van cruciaal belang. Deze nieuwe innovaties zijn de motor voor de verdere groei van ons bedrijf.”

Het blijft belangrijk om de wil om te innoveren aan te wakkeren in Limburg. Uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) blijkt dat onze bedrijven vorig jaar op 19,8 miljoen euro aan innovatiesteun konden rekenen. Dat is 6,6% van de totale steun in Vlaanderen. In 2020 stond de teller in Limburg nog op 21,4 miljoen euro aan verkregen innovatiesteun.

Dipje mag geen dip worden

Voor het eerste kwartaal van dit jaar zijn er in onze provincie 22 patentaanvragen gepubliceerd. “De situatie is niet dramatisch, maar we moeten opletten dat dit dipje geen serieuze dip wordt”, waarschuwt Cathérine Dreesen. “Kmo´s met geregistreerde merken, modellen en octrooien hebben per werknemer gemiddeld tot 68% meer omzet. Dat is het resultaat van een Europese studie bij 127.000 Europese ondernemingen. Wij hebben in onze provincie te weinig grote innovatieve bedrijven of organisaties. Het blijft dus van cruciaal belang dat we onze ondernemingen wijzen op het belang van innovatiesteun én de bescherming van hun intellectuele eigendommen. Want enkel op deze manier kan je als onderneming je innovatiekracht echt verzilveren.” ​

Vanuit Voka – KvK Limburg begeleiden wij ondernemingen bij hun octrooiaanvraag door samen met onze partners VLAIO & patentenbureau Gevers info en advies op maat af te leveren. Daarnaast organiseren we lerende netwerken rond onderzoek en ontwikkeling. Via onze business club innovatie en specifieke infosessies zorgen we ook voor sensibilisering bij onze bedrijven en spelen we in op de laatste nieuwe trends rond de bescherming van digitale mogelijkheden.

Meer informatie over onze infosessie:

https://www.voka.be/activiteiten/intellectuele-eigendom-de-digitale-en-virtuele-wereld

 

Einde persbericht

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Contact