Skip to Content
“Digitale transformatie? Limburg moet nog een tandje bijsteken”

“Digitale transformatie? Limburg moet nog een tandje bijsteken”

DigiScan Voka – KvK Limburg meet digitale maturiteit bij 239 Limburgse bedrijven

Met een gemiddelde score van 2,59 op 5 scoren Limburgse bedrijven niet slecht op het vlak van digitale transformatie. Dat blijkt uit resultaten van de Voka DigiScan die uitgebreid de digitale maturiteit van een onderneming in kaart brengt. In Vlaanderen ligt de gemiddelde maturiteitsscore op 2,54 op 5. Opvallend: in Limburg zijn het vooral grote productiebedrijven met meer dan 100 werknemers die digitaal sterker staan, terwijl dat in de rest van Vlaanderen kleine KMO-en dienstenbedrijven zijn. “Onze ondernemingen in Limburg hebben al wat stappen gemaakt op het vlak van digitale transformatie, maar we hebben nog een hele weg af te leggen”, zeggen Johann Leten en Cathérine Dreesen, gedelegeerd bestuurder en directeur innovatie bij Voka – KvK Limburg. “Duidelijke strategieën en allesomvattende actieplannen blijven vaak achterwege terwijl deze net cruciaal zijn om de hele organisatie mee te trekken op deze digitale weg.”

Hoe ver staat jouw bedrijf op het vlak van digitale ontwikkeling? Om op die vraag een antwoord te formuleren ontwikkelde Voka in samenwerking met Deloitte Private en op vraag van het Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen VLAIO de Voka DigiScan. Dit instrument bestaat allereerst uit een gratis onlinebevraging van 27 vragen die peilt naar de digitale slagkracht van een onderneming. Op basis van een score tussen 1 en 5 wordt de maturiteitsgraad bepaald. Vervolgens worden concrete tips aangereikt om de digitale competitiviteit te verhogen. Indien gewenst volgt er nog een individueel gesprek voor advies op maat met verdere opvolging.

239 bedrijven in Limburg namen voor het eerst deel aan deze DigiScan en doorliepen dit volledige traject. “Met een gemiddelde score van 2,59 op 5 scoren Limburgse bedrijven niet slecht op het vlak van digitale transformatie. In Vlaanderen ligt de score op 2,54 op 5”, zegt Cathérine Dreesen, directeur innovatie van Voka – KvK Limburg. “Wat opvalt in de cijfers is dat in onze provincie het vooral grote bedrijven (+100 werknemers) zijn die meer digitale maturiteit aan de dag leggen. Dat komt enerzijds omdat in vergelijking met Vlaanderen meer grote bedrijven in Limburg deelnamen aan de DigiScan, zo telt 38% van alle deelnemende Limburgse ondernemingen meer dan 100 werknemers. Anderzijds zien we ook dat grote productiebedrijven in Limburg het belang van digitalisering erkennen door meer te investeren in de optimalisatie van hun bedrijfsprocessen. We zien ook dat vooral export-intensieve bedrijven (2,73 op 5) een hogere digitale score behalen dan andere bedrijven (2,53 op 5). Dat is ook logisch gezien de internationale concurrentie hen noopt om innovatiever te zijn dan de rest”, verklaart Dreesen.

Daar tegenover staat natuurlijk dat in Limburg de digitale kloof tussen grote en kleine bedrijven groter is dan in de rest van Vlaanderen. Als we kijken naar de bedrijven tot tien werknemers zien we daar een gemiddelde maturiteitsscore van 2,08 op 5. Bij de grootste bedrijven (+100 werknemers) is de score 3,03. “Dat is een groot verschil”, stelt Cathérine Dreesen. “Nochtans hebben net ook kleine dienstenbedrijven in Limburg er alle baat bij om in te zetten op de digitale omslag, dat zorgt immers voor een efficiëntere dienstverlening. En anders als het lijkt is het net voor KMO’s gemakkelijker om gezien het ondernemersproces de digitale stap te zetten. Door het beperkte aantal medewerkers zijn de risico’s lager en ligt de drempel om te transformeren dus ook een pak lager als voor een grote onderneming”, aldus Dreesen.

Cathérine Dreesen, directeur innovatie Voka - KvK Limburg
Cathérine Dreesen, directeur innovatie Voka - KvK Limburg

Limburg.net

Een organisatie die werk maakt van digitale transformatie is afvalintercommunale Limburg.net. Deze organisatie staat in voor de afvalpreventie en inzameling van de 43 gemeenten in de provincie Limburg en de stad Diest. Innovatie staat centraal binnen dit proces.

“Digitalisering is één van de prioriteiten in ons ondernemingsplan”, verklaart Martine Reynders, Manager ICT bij Limburg.net. “Door de onafhankelijke begeleiding van Voka KvK-Limburg zijn we in staat om het digitale luik van ons ondernemingsplan te vertalen in de nodige concrete stappen en verliezen we de doelstellingen niet uit het oog. Digitale transformatie zal bij Limburg.net leiden tot een betere en efficiëntere verwerking van data en facturen maar dat vergt eerst de ontwikkeling van de benodigde systemen waarbij de data en processen op mekaar moeten afstemmen. We beogen niet alleen operationele verbeteringen of betere samenwerking met onze leveranciers maar finaal willen we ook komen tot een betere dienstverlening.”

“Om dergelijke projecten succesvol te implementeren is er een eenduidige communicatie nodig tussen de business en IT. We werken hiervoor met de nodige externe expertise waar Voka KvK-Limburg ons helpt de verstaalslag te maken. Zo komen we tot een gestructureerd actieplan waardoor we meer overzicht krijgen in wat we moeten doen om onze digitale transformatie te beheersen en uiteindelijk ook te realiseren.”  

Inhaalbeweging

Onze provincie heeft al enkele stappen in de goede richting gezet op het vlak van digitalisering. “Maar de weg is nog lang, en er is nog zoveel mogelijk, zeker in vergelijking met regio’s in Zweden, Denemarken, Finland en Zwitserland”, stelt Cathérine Dreesen. “In eerste instantie moeten we alle mogelijke hordes weghalen die de verdere uitrol van 5G in ons land verhinderen, zoals het gelijktrekken van internationale stralingsnormen en het versoepelen van het vergunningsbeleid. Daarnaast moet we bedrijven blijven wijzen op het belang van de digitale switch. Data is het nieuwe goud. Door in te zetten én te investeren in realtime dataverkeer kunnen bedrijven hun competitiviteit en productiviteit verhogen.”

Maar dan moeten we actie ondernemen. Zo zien we dat 6 op de 10 bedrijven in onze provincie geen concreet actieplan heeft, de helft van de bedrijven in Limburg mist ook een gedocumenteerde strategie. “Dat is zorgwekkend”, waarschuwt Dreesen, “zeker als je weet dat dit een belangrijke randvoorwaarde is om te starten met digitale transformatie. Daarnaast merken we dat bedrijven externe evoluties, trends en technologieën onvoldoende opvolgen. Nochtans kunnen deze nieuwe businessmodellen of marketingtrends rond bijvoorbeeld artificiële intelligentie je voorsprong geven op je concurrenten. Meer dan 8 op 10 bedrijven mist ook een digitaal platform voor producten en diensten, terwijl hier zoveel efficiëntiewinsten te boeken zijn op gebied van klantenservice.”

Bedrijven die digitaal willen transformeren kunnen beroep doen op het begeleidingsprogramma Digichange van Voka – KvK Limburg. Dankzij de steun van ESF en VLAIO kunnen bedrijven via deskundige begeleiding stapsgewijs te weten komen hoe ze digitaal kunnen transformeren met focus op een concreet actieplan én het betrekken van de medewerkers. “En dat laatste is zeer belangrijk”, vertelt Dreesen. ​ “96% van de ondernemingen heeft geen gepersonaliseerd trainingsplan voor medewerkers. Menselijk kapitaal is echter cruciaal voor het digitaal optimaliseren voor je bedrijfsprocessen. Wie als ondernemer competitief wil blijven zal vroeg of laat moeten inzetten op de digitale omslag. Niet alleen om een goede service aan te bieden, maar ook om talent aan te trekken én aan boord te houden”, besluit Cathérine Dreesen.

Lees hier meer informatie over Voka Digichange: https://www.voka.be/limburg/digichange

 

Einde persbericht

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt