Skip to Content
Driekwart van ondernemingen maakt zich zorgen om mogelijk watertekort

Driekwart van ondernemingen maakt zich zorgen om mogelijk watertekort

Drie op de vier bedrijven is ongerust over de bevoorradingszekerheid van water. Dat blijkt uit een enquête van Voka – KvK Limburg bij 300 ondernemingen waar water een belangrijke rol speelt. “Bedrijven leveren zelf heel wat inspanningen om hun waterverbruik te beperken. Datwyler bespaart in Alken 5 zwembaden per dag door te investeren in een waterefficiënt proces. Wij vragen dat het beleid inzet op een betere buffering van regenwater en op waterbesparende maatregelen. De Blue Deal is een stap in de goede richting, maar er is een duidelijk kader nodig zodat bedrijven weten waar ze aan toe zijn”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. 

Er valt in onze streken voldoende water om aan alle waterbehoeften te voldoen. Maar regenweer wisselt steeds meer af met grote droogte. Het komt erop aan om aan beter waterbeheer te doen, nu en de komende decennia. Zo voorkomen we dat het water voor bedrijven en burgers tijdelijk wordt afgesloten tijdens langere periodes van droogte. Als de overheid duidelijkheid biedt over haar beleid op de lange termijn, zal dat de waterzorgen van onze ondernemingen wegnemen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. 

Voka – KvK Limburg hield een enquête bij 300 ondernemingen bij wie water een grote rol speelt in de bedrijfsvoering. De bedrijven zijn vooral actief in de sectoren voeding, chemie en farma, textiel, logistiek en in de wasserijsector. Eén op de vier van de ondervraagde bedrijven verbruikt meer dan 200.000 m3 water per jaar.  

76% maakt zich zorgen 

Uit de enquête blijkt dat 76% van de ondervraagde ondernemingen zich zorgen maakt om de bevoorradingszekerheid van water in hun bedrijf. De periodes van droogte in de afgelopen jaren verklaren die toegenomen bezorgdheid. Slechts 21% van de ondernemingen heeft immers toegang tot een alternatieve waterbron. “En dat terwijl een voortdurende toegang tot water voor heel wat bedrijven cruciaal is in het productieproces. Zo is koelwater noodzakelijk bij industriële processen die warmte genereren. Een brouwerij heeft dan weer drinkbaar water nodig. En een groenten- en fruitverwerkend bedrijf heeft nood aan grote hoeveelheden spoelwater”, verduidelijkt Leten.

80% wil verder water besparen 

Hemelwater opvangen en bufferen en slim watergebruik zijn de bouwstenen voor een toekomstgericht waterbeleid. Voka – KvK Limburg polste naar de bereidheid van de ondernemingen om zelf nog verdere waterbesparingsmaatregelen door te voeren: 80% van de ondernemingen is dat reeds van plan. Bedrijven geven aan te zullen overstappen op meer waterefficiënte processen. Daarbij hoort het intern hergebruik van water. Ook het opvangen en bufferen van regenwater is een prioriteit. 

Datwyler bespaart 5 zwembaden per dag 

Op de productiesite in Alken maakt Datwyler hoogtechnologische rubberafdichtingen voor de farmaceutische industrie. Die producten worden onder andere gebruikt voor de coronavaccins die we nu massaal krijgen toegediend. Datwyler toont dat bedrijven zelf investeren in waterbesparende maatregelen, vanuit de overtuiging: als iedereen zijn waterverbruik beperkt, is de kans op waterschaarste kleiner.  

“We doorlopen een gecompliceerd productieproces om te komen tot onze rubberen eindproducten voor farmaceuten. Onze klanten stellen sowieso strenge eisen, want er gelden heel wat regels om bijvoorbeeld een vaccin op de markt te mogen brengen. Wij willen niet enkel levens positief beïnvloeden. Sinds enkele jaren leveren we ook inspanningen om onze impact op het milieu te beperken. We gebruiken groene energie én gaan slim om met water. Het afvalwater dat eerder werd afgevoerd, behandelen we nu intern en gebruiken we opnieuw in het productieproces. Zo besparen we 5 zwembaden water per dag”, vertelt Yoeri Vissers, Safety and Environmental Manager bij Datwyler. 

Duidelijkheid gevraagd 

Voka – KvK Limburg vraagt dat de overheid duidelijkheid biedt over het waterbeleid op lange termijn. Ook een stabiele waterprijs is van belang, want waterbesparingsprojecten hebben vaak een lange terugverdientijd.  

“Enkele wettelijke lacunes dienen te worden weggewerkt. Zo moet de lozingsbijdrage worden herzien. Die moet vandaag betaald worden ook al wordt het water opnieuw ingezet als grondstof bij een derde partner. Sommige bedrijven hebben een overschot aan drinkbaar water. Het wettelijk kader ontbreekt momenteel om dat water te mogen injecteren in het drinkwaternet”, zegt Johann Leten. 

In het kader van de Blue Deal van de Vlaamse regering wordt er via verschillende acties geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Voka – KvK Limburg vraagt dat deze investeringen niet eenmalig zijn maar een langetermijnperspectief hebben.  

Tot slot blijkt uit de enquête dat slechts 6% van de ondernemingen samenwerkt met andere spelers uit de buurt om water te bufferen of ter beschikking te stellen. “Dat is een gemiste kans. Ondernemingen geven aan dat ze geen weet hebben van mogelijke partners of dat ze de administratieve rompslomp vrezen. Ook hier ligt een kans om watersamenwerkingen over de bedrijfsgrenzen heen op te zetten”, besluit Leten. 

Meer info? 

Lees alles over de visie van Voka - KvK Limburg op waterbeleid in de expertenpaper De droogte voorbij’. 

Naast het Voka Charter Duurzaam Ondernemen waarin 50 bedrijven de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN nakomen, heeft Voka – KvK Limburg een specifiek traject rond duurzaam waterbeheer uitgewerkt. De deelnemers ervaren wat mogelijk is aan de hand van echte bedrijfscases en experts maken hen wegwijs in de veelheid aan maatregelen en subsidies. 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt