Skip to Content
"Economische groei is een sociale noodzaak”

"Economische groei is een sociale noodzaak”

De sterke heropleving van de Limburgse economie na de acute coronacrisis lijkt definitief gestopt. Uit de conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg blijkt dat de Limburgse economie nog zeker tot aan de zomer zal krimpen. “De Russische inval in Oekraïne brengt vijftien procent van onze export in gevaar en de gasprijzen zijn nu al met bijna dertig procent gestegen. Dit moet hét signaal zijn voor de federale overheid om af te zien van een kernuitstap om onze bedrijven te vrijwaren en groei mogelijk te maken. Enkel met een groei van minstens 2% per jaar kunnen we het klimaatprobleem aanpakken, armoede bestrijden en de vergrijzingsfactuur dragen. Groei is de enige weg. Wie pleit voor ontgroeien, staat voor een model waarbij groepen en individuen tegen elkaar worden opgezet”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Starters starten sterk

Traditioneel ligt het aantal starters erg hoog in januari en dit is in 2022 niet anders. Met 1092 nieuw opgerichte bedrijven scoren we quasi even goed als in 2021. De verklaring hiervoor ligt bij de eindejaarsperiode en het feit dat bedrijven vaak verkiezen op te starten bij de aanvang van het nieuwe jaar. Op basis hiervan voorafnames doen op het verdere verloop van de starters is dus (nog) niet mogelijk.

Minder volume, maar meer omzet

Binnen de exportactiviteit vertonen de exportwaarde en het aantal afgeleverde attesten een uiteenlopende dynamiek. De exportwaarde laat in januari een maand-tot-maand toename van maar liefst 18.3% optekenen, een duidelijk maandrecord sinds 2010. Het aantal afgeleverde attesten krimpt daarentegen met -8.3%.

Ondanks de krimp met -8.3% blijft het totale aantal afgeleverde certificaten van oorsprong nog steeds bijna 20% boven het januarigemiddelde voor de periode sinds 2010. De exportwaarde overstijgt het maandgemiddelde zelfs met 83%. In de loop van volgende zes maanden blijven de trends voor beide indicatoren mathematisch positief, maar niet langer significant. ​

De year-to-year differentials blijven positief en worden ruimer dan vorige maand. Deze expansie is het sterkst voor de exportwaarden, waar de marge aangroeit van 22.8% tot 35.8%. De marge voor de attesten moet het stellen met een beperkte toename van 0.4% tot 2%. Momenteel leveren alle tendensen steun aan de hypothese dat de exportactiviteit vanaf het tweede kwartaal het niveau van vorig jaar kan overstijgen.

Groei in bouwsector stokt volledig

Volgens de meest recente effectieve bouwcijfers nam het totale aantal bouwvergunningen in oktober toe met 5.3% ten opzichte van september. Een tamelijk royale ​ aangroei in vergelijking met de 0.7% die in de periode sinds 2010 in oktober gemiddeld gerealiseerd werd. Het aantal vergunningen belandt zodoende op 575 eenheden. Vanaf november drijft een expansieve tendens het aantal bouwvergunningen verder de hoogte in tot 593 eenheden in januari, d.i. 27% boven het gemiddelde voor die maand sinds 2010. Deze aangroei wordt volledig gestuurd vanuit de residentiële activiteit.

Vorige maand en tevens in de corresponderende periode van vorig jaar waren alle trends opwaarts gericht. Voor niet-residentiële bouwprojecten en voor de residentiële renovatiebouw blijft dit patroon in de loop van de periode februari-juli van dit jaar behouden, zij het met een duidelijk zwakkere opwaartse intensiteit. De trend voor de residentiële nieuwbouw slaat daarentegen om. Omwille van het grote gewicht van dit laatste segment in de totale bouwactiviteit resulteren deze tendensen voor de totale markt tot het begin van de zomer in een ​ vrijwel perfecte stagnatie.

Als gevolg van deze tendensen krimpt ook het batige verschil voor de totale markt ten opzichte van vorig jaar van 13% tot 5.9%. Op basis van de momenteel beschikbare gegevens is het niet uitgesloten dat de totale bouwactiviteit ten laatste tegen het einde van het tweede kwartaal terugvalt onder het niveau van een jaar geleden.

Nieuw januari-diepterecord

In januari werden 2615 nieuwe voertuigen ingeschreven of 34.4% meer dan in december. ​ De huidige aangroei is driemaal zo omvangrijk als vorig jaar (11.6%), maar nog steeds beduidend beperkter dan wat sinds 2010 ​ in januari gerealiseerd werd (78.3%). Vooral de personenwagens (+35%), opleggers (+67%) en bedrijfsvoertuigen (+29%) fungeren als drijvende kracht achter deze expansie. De bijdrage van de vrachtwagens (+4.2%) is in deze context eerder marginaal te noemen.

Ondanks deze maand-tot-maand toename blijft het totale inschrijvingsvolume -32% onder het januarigemiddelde. Dit is veruit de laagste waarde die sinds 2010 in januari gerealiseerd werd. Het vorige januari-diepterecord dateert van vorig jaar (3112 eenheden). Ook de inschrijvingen van nieuwe personenwagens (2014 eenheden) vestigen een nieuw diepterecord voor dat segment.

De year-to-year differential voor de totale ​ markt blijft negatief en verruimt van -6.8% tot -9.74%. Dit is in hoge het gevolg van een sterke krimp van de marge voor vrachtwagens van 28.4% tot 5.5% en een duik van de marge voor bedrijfsvoertuigen van een licht positieve 1% naar een relatief omvangrijk negatieve -7.45%. De differential voor personenwagens doet hier nog een schepje bovenop met een verruiming van -9.4% naar -11%. Alleen de opleggers proberen wat weerwerk te bieden met een bijna-verdubbeling van de positieve marge van 17.1% tot 28.4%.

Buitenlandse arbeidskrachten lijken een noodzaak te worden

In januari loopt het aantal werkzoekende mannen en vrouwen op tot 2.6% resp. 2.4% boven het niveau van december. ​ Het totale aantal werkzoekenden (23869 eenheden) blijft hiermee nog steeds -28.7% onder het januarigemiddelde en is tevens goed voor het laagste januariniveau sinds 2010. Het totale aantal werkzoekenden blijft per saldo nog steeds -11.8% beperkter dan twaalf maanden geleden.

Het aantal uitgeschreven vacatures ligt in januari 51.7% hoger dan in december. Een maand-tot-maand toename van die orde van grootte zit voor januari volledig in de lijn der verwachtingen. Het jobaanbod belandt op 4158 eenheden. Dit is niet alleen een recordwaarde voor de maand januari, maar tevens het absolute record over alle maanden sinds januari 2005.

Het aantal per einde maand openstaande vacatures neemt toe met 7.2% en realiseert op die manier nogmaals een nieuwe absolute recordwaarde van 9293 eenheden (191% boven het januarigemiddelde). De year-to-year differentials blijven qua omvang erg analoog aan die van vorige maand. De marge voor het jobaanbod groeit licht aan van 41.6% tot 43.1%, die voor de openstaande vacatures krimpt beperkt van 92.4% naar 91.8%. ​ De krapte op de arbeidsmarkt blijft voorlopig nog hardnekkig voortbestaan.

 

Einde persbericht

 

 

 

 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt