Eén op zes Limburgse kmo’s wil buitenlandse werkkrachten inschakelen

Eén op zes Limburgse kmo’s wil buitenlandse werkkrachten inschakelen

Bevraging Voka - KvK Limburg & SD Worx

Limburgse kmo’s staan het meest open voor buitenlandse werkkrachten van alle Vlaamse provincies, als oplossing voor onvoldoende instroom van kandidaten. Zeventien procent (of eén op zes kmo’s) is de hoogste score van alle Vlaamse provincies, zo blijkt uit recent onderzoek van SD Worx en Voka - KvK Limburg bij 711 kmo-bedrijfsleiders. Een op tien Limburgse kmo’s (10%) heeft al buitenlandse werkkrachten met succes ingezet; 8% heeft al met succes medewerkers van buiten de provincie ingeschakeld. De reden: de helft van alle Limburgse kmo’s (51%) krijgt onvoldoende instroom van gekwalificeerde kandidaten voor de vacatures. De helft van de Limburgse kmo’s werkt nog niet met buitenlandse arbeidskrachten maar staat er in 2024 voor open. Voka – KvK Limburg pleit daarom voor snellere Single Permit-procedures en een goed werkende private woningmarkt voor alle buitenlandse werkkrachten, want complexe regelgeving en administratie blijven de twee belangrijkste hindernissen.

17% van de Limburgse kmo’s ziet buitenlandse werkkrachten als oplossing om de lage instroom van gekwalificeerde kandidaten weg te werken. Dit is dubbel zoveel als het gemiddelde in Vlaanderen (8%). Een op tien (11%) wil ook medewerkers van buiten de provincie aantrekken. ​

Limburgse kmo’s zetten ook freelancers (35%) en onderaannemers (34%) in om dit probleem het hoofd te bieden. Ongeveer een op drie Limburgse kmo’s overweegt minder werk te aanvaarden (31%). Daarnaast sleutelt een kwart ook aan de productiviteit (26,5%) of werven ze mensen met minder ervaring aan die ze bijscholen (26%). Een op tien Limburgse kmo’s (10%) heeft al buitenlandse werkkrachten met succes ingezet; 8% heeft al met succes medewerkers van buiten de provincie ingeschakeld.

Een op vijf Limburgse kmo’s (20%) werkt reeds met buitenlandse werknemers. Dit is lager dan gemiddeld (26%). Samen met de kmo’s in Oost-Vlaanderen (56%) staan Limburgse kmo’s in 2024 het meest open om met buitenlandse werknemers te werken: bijna de helft van alle Limburgse kmo’s (48%) werkt nog niet met buitenlandse werknemers maar overweegt het wel in 2024. Een op drie staat er in 2024 nog niet voor open (32%).

Top drie hindernissen voor internationale tewerkstelling

Complexe regelgeving en wetten zijn voor alle kmo’s de belangrijkste hindernis, ook voor Limburgse kmo’s: 70% duidt dit aan. Limburgse kmo’s zien het verschil in taal en cultuur als tweede belangrijkste hindernis, meer dan andere provincies nl. 63% (met uitzondering van kmo’s in Vlaams-Brabant waar 66% dit als belangrijkste hindernis ervaren). Als derde in de rij volgt de administratie als aandachtspunt.

Jo Lavrysen, teammanager International employment SD Worx: “Arbeidsmobiliteit van buiten de provincie en uit het buitenland kan zeker helpen om meer kandidaten te vinden voor het werk. De complexe regelgeving hoeft geen hindernis te zijn, als je je laat bijstaan, dan verlopen ook alle administratieve stappen correct. Werkgevers willen hun nieuwe medewerker graag zo snel mogelijk en liefst binnen de 3 maand aan het werk zetten. Dat is zeker een aandachtspunt als je buiten de EU rekruteert. Voor niet-EU werknemers heb je een gecombineerde vergunning nodig: zowel de gewestelijke migratiedienst als de dienst vreemdelingenzaken moeten hun goedkeuring geven. Beide diensten zijn echter overbevraagd en onderbemand wat ervoor zorgt dat werkgevers heel lang moeten wachten vooraleer een werknemer kan starten. Om aan acute noden te voldoen, is het echt belangrijk dat de gecombineerde vergunning zo vlot mogelijk verloopt.”
Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging Voka - KvK Limburg
Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging Voka - KvK Limburg
Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging Voka – KvK Limburg: “De helft van onze Limburgse kmo’s krijgt vandaag onvoldoende instroom voor hun vacatures. Zeker in sectoren als bouw en industrie, maar ook bij organisaties met bedienden. Als je dit combineert met het feit dat een op drie Limburgse kmo’s een toename van het werk in het eerste kwartaal verwacht, dan moet je kijken naar internationaal talent uit het buitenland. Een goed uitgebouwd economisch migratiebeleid is hierbij cruciaal, met aandacht voor een goed werkende private woningmarkt en minder vergunningsproblematieken. Zo moet het systeem van Flexwonen voor internationale werknemers onderzocht worden in ons land. Daarnaast moeten de Single Permit-procedures korter, eenvoudiger en meer voorspelbaar, en is een snelwegprocedure voor knelpuntberoepen een must.”

Nederlanders boven

Ook taal en cultuur blijven belangrijke succesfactoren: dit is de reden waarom de meeste Limburgse kmo’s een voorkeur hebben voor buitenlandse werkkrachten uit Nederland (48%): ook daar hou je best rekening mee dat telewerk een impact kan hebben op de aangifte naar de sociale zekerheid en fiscus. Een op vijf Limburgse werkgevers heeft een voorkeur voor medewerkers uit Oekraïne, Polen of Roemenië. Ongeveer 14% heeft geen voorkeur.

Einde persbericht

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt