“Een sterk en slank lokaal bestuur moet investeren in lokaal ondernemerschap” 

“Een sterk en slank lokaal bestuur moet investeren in lokaal ondernemerschap” 

Voka – KvK Limburg presenteert 42 unieke verkiezingsmemoranda 

Een sterk en slank lokaal bestuur is er een met meer bestuurskracht, een ondernemende visie en een duidelijke focus op haar kerntaken. Enkel zo kunnen steden en gemeenten een goed beleid voeren dat zowel voor burgers als bedrijven gunstig is op lange termijn. Als leidraad voor deze zaken richting de lokale verkiezingen presenteert Voka – KvK Limburg 42 unieke verkiezingsmemoranda, één voor elke gemeente. “Naast algemene aandachtspunten voor alle lokale besturen bevatten deze memoranda specifieke aanbevelingen op gemeenteniveau, omdat we geloven dat net lokaal ondernemerschap de motor vormt van economische groei en maatschappelijke welvaart”, stellen Joris Vrancken en Jonas De Raeve, voorzitter en directeur belangenbehartiging van Voka – KvK Limburg. Samen met deze memoranda presenteert Voka – KvK Limburg ook een objectieve ranglijst van alle Limburgse gemeenten op basis van ondernemersvriendelijkheid.  

Meer dan 650.000 Limburgers trekken op zondag 13 oktober naar de stembus voor de gemeente-en provincieraadsverkiezingen. Sinds de laatste verkiezingen in 2018 is het landschap zowel binnen als buiten de provincie sterk veranderd. Nieuwe crisissen hebben ondernemers en lokale besturen voor nieuwe uitdagingen gesteld. Op de oppervlakte duiken ook steeds meer lokale verschillen op van kleine gemeenten die hun takenpakket maar moeilijk kunnen behappen terwijl grote steden tal van zaken buiten hun kerntaken organiseren.  

“Omdat wij geloven dat in iedere gemeente lokaal ondernemerschap de motor is van economische welvaart komen we met 42 verschillende verkiezingsmemoranda, één voor elke gemeente”, vertelt Joris Vrancken, voorzitter van Voka – KvK Limburg. “Hierin staan specifieke aanbevelingen – gebaseerd op de Voka Gemeentespiegel - die van toepassing zijn op de desbetreffende gemeente, en die op een unieke manier bijdragen aan de versterking van het lokaal ondernemerschap en de economische groei. Wij zijn het aan onze lokale ondernemers verplicht om op deze manier te pleiten voor een sterk en slank lokaal bestuur dat ondernemen en ondernemingen op de eerste plaats zet”, aldus Vrancken. 

Limburg van de toekomst 

In oktober van dit jaar kiezen we niet alleen een nieuwe gemeenteraad in 42 Limburgse gemeenten, maar ook een nieuw provinciebestuur. In alle 42 memoranda delen we daarom ook onze visie over de toekomst van de provincie. “We moeten evolueren naar een Limburg waar het goed is om te wonen, werken en ondernemen”, stelt Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging van Voka – KvK Limburg.  

“Limburg is strategisch gelegen en heeft alle troeven om een economische topregio te worden. Door het ontbreken van een grootstedelijke context is er meer dan elders nood aan bovenlokale samenwerking en expertise. Onze provinciale instellingen vangen dit vandaag op en kunnen een gedegen track record voorleggen. Dus het behoud van de provincie is een must. Daarnaast - om onze Limburgse industrie te versterken en een re-industrialisatie mogelijk te maken - moet de steunmaatregel ontwrichte zone opnieuw verlengd worden, pleiten we voor meer bestuurskracht door verplichte fusies onder de 30.000 inwoners en moet de regiovorming gebruikt worden als hefboom voor belangrijke projecten zoals de huisvesting van arbeidsmigranten”, vertelt De Raeve. 

Vier aanbevelingen voor Limburg van de toekomst  

 • Behoud politiek provinciaal niveau 
 • Verleng steunmaatregel ontwrichte zone 
 • Verplichte fusie <30.000 inwoners 
 • Regiovorming als hefboom voor belangrijke projecten 

Kerntaken voor lokale besturen 

Volgens Voka – KvK Limburg moet elke gemeente via een kerntakendebat hun eigen functioneren in vraag stellen. Gemeenten moeten zich hierbij concentreren op hun regierol en hun rol als actor enkel opnemen als er geen kosteneffectieve alternatieven zoals uitbesteding, co-creatie, intergemeentelijke samenwerkingen voorhanden zijn. “Het is daarom dat we in elk van onze 42 lokale memoranda ook een reeks van tien aanbevelingen opsommen die gelden voor ieder lokaal bestuur”, verklaart Jonas De Raeve. “Het zijn aanbevelingen die focussen op verschillende domeinen binnen onze maatschappij gaande van investeringen, arbeidsmarkt, fiscaliteit, ruimte, mobiliteit, onderwijs en welzijn en gezondheidszorg. Thema’s die één voor één een steunpilaar zijn in een harmonieuze samenleving en waarvoor een sterk en slank bestuur nodig is om hierop in te zetten”, zegt De Raeve. 

 Tien aanbevelingen voor een sterk en slank lokaal bestuur 

 • Via kerntakendebat eigen functioneren in vraag stellen 
 • Minimale investeringsnorm van 4,5% van het bbp tegen 2029 
 • Sluit een fiscaal pact waarbij bedrijfsbelastingen niet stijgen zolang de Vlaamse overheid royaal financiert 
 • Verbeter de link tussen activering op het lokale niveau en private werkgevers 
 • Maak werk van een doelgericht en lokaal kader om gezondheid van inwoners te bevorderen 
 • Lok verweefbare bedrijvigheid naar de kernen zodat er ruimte vrijkomt voor niet-verweefbare activiteiten 
 • Verbeter de essentiële diensten in het vergunningsproces 
 • Ontwikkel een coherent beleid rond logistiek en mobiliteit door een bereikbaarheidstoets uit te voeren 
 • Investeer in mobiliteitsinfrastructuur en anticipeer op de vergroening van de mobiliteit 
 • Lokale besturen moeten een actievere rol spelen om onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen 

Ondernemersvriendelijke ranglijst 

Omdat we lokale besturen acht maanden voor de gemeente-en provincieraadsverkiezingen willen inspireren en motiveren heeft Voka – KvK Limburg op basis van 25 bedrijfsgerelateerde indicatoren uit de Voka Gemeentespiegel een ranglijst opgemaakt van alle Limburgse steden en gemeenten van  meest naar minst ondernemersvriendelijk. Oudsbergen, Ham en Nieuwerkerken vormen zo de top drie, terwijl Voeren, Maasmechelen en Maaseik de rij sluiten. “Op basis van alle verzamelde info komen deze gemeenten als meest en minst ondernemersvriendelijk uit de bus. Het is zeker niet onze bedoeling om een populariteitspoll te houden, maar wel om onze lokale besturen een spiegel voor te houden waar ze vandaag de dag staan als het op een ondernemersvriendelijk klimaat aankomt. Laat het dus een motivatie zijn voor onze Limburgse stads-en gemeentebesturen om volop te kiezen voor een toekomst waarin we meer investeren in onze ondernemingen en onze economie. En dat hoeft niet te wachten tot na 13 oktober. Laten we NU! ondernemen voor morgen in Limburg”, aldus Jonas De Raeve. 

Ranglijst van ondernemersvriendelijke gemeenten 

 1. Oudsbergen 
 2. Ham 
 3. Nieuwerkerken 
 4. Lummen 
 5. Zonhoven 
 6. Leopolsburg 
 7. Peer 
 8. Pelt 
 9. Hechtel-Eksel 
 10. Bree 
 11. Tessenderlo 
 12. Hamont-Achel 
 13. Halen 
 14. Hoeselt 
 15. Heusden-Zolder 
 16. Lommel 
 17. Diepenbeek 
 18. Beringen 
 19. As 
 20. Herk-de-Stad 
 21. Wellen 
 22. Gingelom 
 23. Hasselt 
 24. Tongeren 
 25. Riemst 
 26. Borgloon 
 27. Zutendaal 
 28. Alken 
 29. Sint-Truiden 
 30. Bocholt 
 31. Herstappe 
 32. Bilzen 
 33. Genk 
 34. Houthalen-Helchteren 
 35. Kinrooi 
 36. Kortessem 
 37. Dilsen-Stokkem 
 38. Heers 
 39. Lanaken 
 40. Maaseik 
 41. Maasmechelen 
 42. Voeren 

Ontdek hier de 42 verkiezingsmemoranda

Einde persbericht 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt