Skip to Content
Energiecrisis zorgt voor grote bezorgdheid bij Limburgse bedrijven

Energiecrisis zorgt voor grote bezorgdheid bij Limburgse bedrijven

Voka – KvK Limburg vraagt overheid om steunkaders te voorzien

Voka – KvK Limburg roept de overheid op om steunkaders te voorzien voor Limburgse bedrijven die zwaar getroffen worden door de energiecrisis. Ondernemingen maken zich ernstige zorgen over de energieprijzen en -bevoorrading de komende winter. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Voka bij meer dan 500 ondernemingen. Bedrijven geven aan dat ze aankijken tegen operationele verliezen door de sterk stijgende energieprijzen. “Een recessie loert om de hoek. We krijgen een toxische cocktail geserveerd met exploderende loonkosten en energieprijzen, onzekerheid over de Europese gasbevoorrading en nog steeds verstoorde leveringsketens. We vragen dat onze overheden zich voorbereiden om de Limburgse economie door een mogelijk zware crisis te begeleiden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Sterke prijsstijgingen

Er komt maar geen einde aan de stijging van de energieprijzen. Voor alle bedrijven ligt de huidige elektriciteitsprijs 50% hoger dan gemiddeld in 2021. Specifiek voor de energie-intensieve bedrijven is de elektriciteitsprijs vandaag 70% hoger. De aardgasprijs voor alle bedrijven ligt gemiddeld 60% hoger in vergelijking met vorig jaar. Specifiek voor de energie-intensieve bedrijven is de aardgasprijs vandaag 72% hoger.

Bedrijven in Limburg proberen zich in te dekken tegen toekomstige prijsstijgingen door energiecontracten af te sluiten voor een langere termijn. Maar wanneer echter die periode afloopt, moet een bedrijf nieuwe energie-overeenkomsten aangaan aan de huidige marktprijzen, die fors duurder zijn. Bij 1 op 3 ondernemingen in Limburg loopt die indekking af binnen de 3 maanden. Van alle bedrijven is momenteel 43% helemaal niet ingedekt.

De verder stijgende prijzen blijven echter niet zonder gevolgen. Een op vijf energie-intensieve bedrijven in onze provincie geeft aan de productie te zullen verminderen als de prijzen nog verder doorstijgen. Bij 5% van de energie-intensieve bedrijven wordt overwogen om de productie tijdelijk stil te leggen. Bij eventuele tekorten vreest 31 procent van de bedrijven en 50 procent van de energie-intensieve bedrijven de productie moeten te verminderen. “Het gedeeltelijk of volledig stilleggen van de productie heeft gevolgen voor de hele economische keten”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurde van Voka – KvK Limburg. “Wanneer producenten van basisgrondstoffen in moeilijkheden geraken door een tekort aan aardgas, dan ondervinden op hun beurt een hele reeks andere bedrijven op hun beurt gevolgen.”

Nationaal steunkader

Omdat de stijgende energieprijzen een steeds groter aandeel van de bedrijfskosten uitmaken, lijden bedrijven meer operationele verliezen. Van alle bedrijven in Limburg kent 10% nu al een operationeel verlies en schat nog eens 20% in dat zo’n verlies eraan zit te komen wanneer de prijzen nog verder doorstijgen.

Ook de bedrijfswinsten volgen een dalende trend. Eén op twee ondernemingen schat in dat de bedrijfswinst in 2022 lager zal liggen dan in 2021.

Voka – KvK Limburg dringt er bij de federale regering daarom op aan om een reglementair kader in te stellen waarbinnen tijdelijk en gericht steun aan de meest getroffen bedrijven mogelijk wordt. Zo accepteert Europa binnen het kader van het Temporary Crisis Framework energiesteun aan bedrijven onder bepaalde voorwaarden. Enkel bedrijven die hun energiefactuur minstens zagen verdubbelen tegenover vorig jaar, kunnen beroep doen op de steun. Concreet kan een nationale lidstaat tot 2 miljoen euro energiesteun per onderneming toekennen. Voor energie-intensieve ondernemingen en voor specifieke sectoren is er meer mogelijk.

“We zijn absoluut voorstander van een Europese aanpak van de energiecrisis. Maar wanneer onze belangrijkste handelspartners Duitsland en Frankrijk wel bedrijven bijstaan met concrete ondersteuning, kan België niet achterblijven. Om een gelijk speelveld te waarborgen, roept Voka – KvK Limburg ook onze regering op om het voorbeeld van onze buurlanden te volgen”, aldus Johann Leten.

 

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt