Euregionale bedrijven reduceren 7400 ton afval dankzij From Waste 2 Profit

Euregionale bedrijven reduceren 7400 ton afval dankzij From Waste 2 Profit

Een geschatte reductie van jaarlijks 7400 ton afval, 224.024 kilowattuur energie, 8700 ton CO2 en 183.684 kubieke meter water. Het zijn maar enkele van de resultaten van het Interreg-project ‘From Waste 2 Profit’. Samen met POM Limburg en partners LIOF, Zenit en EFA heeft Voka – KvK Limburg de afgelopen twee en een half jaar tientallen bedrijven uit België, Nederland en Duitsland begeleid bij het afvalbeheer van kmo’s in de Euregio. “De resultaten van dit project tonen aan dat de drempels voor kmo’s om effectief werk te maken van duurzaamheid en circulariteit kunnen worden weggewerkt”, zegt Cathérine Dreesen, directeur duurzaam ondernemen bij Voka – KvK Limburg. “Want afval is vaak een grote kostenpost en minder afval levert bedrijven net meer op.”

In het project ‘From Waste 2 Profit’ versterken verschillende partners uit de Euregio het afvalbeheer binnen bedrijven uit de Maas-Rijnregio. Voor kleine en middelgrote ondernemingen lijkt duurzaamheid vaak omslachtig en duur. Nochtans is het omgekeerde waar: een duurzame strategie levert concurrentiële voordelen op, bevordert economische groei en creëert nieuwe banen. “Afvalbeheer is een eerste stap op weg naar duurzaamheid en circulariteit. Door er prioriteit aan te geven, merk je als bedrijf al snel de voordelen op”, zegt Cathérine Dreesen, directeur duurzaam ondernemen bij Voka – KvK Limburg. “Kmo’s zien heel wat obstakels onderweg. Die zijn vaak van organisatorische, technologische of financiële aard. ‘From Waste 2 Profit’ wil die knelpunten aanpakken.”

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: "In Europa wordt jaarlijks zestien ton grondstoffen per persoon gebruikt. Zes ton daarvan verlaat onze economie als afval. Dat is niet alleen statistiek, maar ook een krachtige wake-upcall. Met het Interreg-project 'From Waste 2 Profit' toonden we dat afval niet alleen een last is voor bedrijven, maar vooral een onontgonnen bron van kansen. Bewuster met afval omgaan betekent uiteraard lagere kosten, maar opent ook de deur naar nieuwe inkomstenbronnen. Het illustreert het potentieel om niet alleen economisch efficiënter te opereren, maar ook om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve impact te hebben op toekomstige generaties. Limburg streeft naar een voorsprong in de klimaatuitdaging, met 'duurzaam Limburg' als een prioriteit in ons economisch toekomstplan SALKturbo. Vooral in sectoren zoals de kunststoffenindustrie en de bouw liggen nog er veel opportuniteiten."

Kmo’s konden via ‘From Waste 2 Profit’ rekenen op heel wat ondersteuningsmogelijkheden zoals subsidies van 50% voor een betaalbare scan van de afvalstromen en voor technologische oplossingen of managementsystemen die het afvalbeheer optimaliseren. Daarnaast zorgden we voor het matchen van vraag en aanbod van ‘bijproducten’ in de vorm van reststromen, en organiseerden de partners inspirerende campagnes en lerende netwerken in samenwerking met koploperbedrijven.

Bijna 4,9 miljoen euro

Na twee en een half jaar maken we de balans op van From Waste 2 Profit tijdens het slotevent in het Nederlandse Roermond. En de resultaten mogen er zijn. Zo zorgden tientallen bedrijven voor 40 optimalisatieprojecten, goed voor een totaal investeringsbedrag van 4,9 miljoen euro. Interreg Euregio-Maasrijn zorgde voor een financiële ondersteuning van 1,4 miljoen euro. De projecten samen zorgden ook voor een geschatte jaarlijkse reductie van 7400 ton afval, 224.024 kilowattuur energie, 8700 ton CO2 en 183.684 kubieke meter water. “De resultaten van dit project tonen aan dat de drempels voor kmo’s om effectief werk te maken van duurzaamheid en circulariteit kunnen worden weggewerkt mits de nodige ondersteuning”, verklaart Cathérine Dreesen. “Het is daarom cruciaal om kmo’s blijvend te sensibiliseren over het belang van optimalisatie van afvalstromen. Enkel zo bespaar je kosten, verhoog je de inkomsten en krijg je een beter milieurapport.”

Einde persbericht

Story image

*Over FW2P-project: Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VA Euregio Maas-Rijn Programma, met € 2,6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door EU-fondsen te investeren in Interreg-projecten, investeert de Europese Unie rechtstreeks in economische ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling, sociale inclusie en onderwijs in de Euregio Maas-Rijn.

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt