“Federale maatregelen bieden geen oplossingen voor Limburgse bedrijven”

Voka – KvK Limburg geeft begrotingsakkoord onvoldoende

“De federale regering erkent de dreiging voor onze Limburgse economie, maar komt niet met structurele oplossingen om ondernemingen in Limburg te ondersteunen.” Dat zegt Johann Leten , gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg als reactie op het begrotingsakkoord van de federale regering. De maatregelen die de regering neemt om de concurrentiekracht van de Limburgse bedrijven te waarborgen zijn onvoldoende. De beperkte vrijstelling van de werkgeversbijdragen in de eerste helft van 2023 is welkom, maar is niet genoeg ​ om onze ondernemingen concurrentieel te houden ten opzichte van de buurlanden. “Het federale begrotingsakkoord slaagt er niet in om het begrotingstekort op een geloofwaardige manier te doen dalen, legt extra lasten op de bedrijven en laat het opnieuw na om fundamentele hervormingen in de arbeidsmarkt, de fiscaliteit en de pensioenen door te voeren”, aldus Johann Leten.

Volgens de huidige vooruitzichten zullen de loonkosten in de periode 2022-2024 gemiddeld met 21% toenemen. Voor alle Belgische bedrijven samen komt dat neer op een extra jaarlijkse loonfactuur van 32 miljard. In de buurlanden stijgen de loonkosten maar met de helft daarvan.

De snel stijgende loonkosten vormen een bijzonder groot probleem voor de Limburgse ondernemingen. Zij worden opgezadeld met veel sterkere loonstijgingen dan hun buitenlandse concurrenten. Dat heeft op termijn onvermijdelijk gevolgen voor investeringen en werkgelegenheid. Eindelijk lijkt ook in de federale regering het gevaar door te dringen van die oplopende loonkostenhandicap.

De federale regering beslist om een deel van de werkgeversbijdragen (7,07% van de patronale RSZ-bijdragen) kwijt te schelden gedurende de eerste twee kwartalen van 2023. Die maatregel zou alle bedrijven samen tijdelijk een ademruimte van 1 miljard euro bieden. In de tweede jaarhelft mogen ondernemingen die betaling uitstellen tot 2025.

“Het is goed dat de federale regering iets doet aan de stijgende loonkosten, maar het is veel te weinig”, benadrukt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. De extra loonkostenfactuur van 32 miljard euro wordt tijdelijk met 1 miljard euro verminderd. ​ Fundamenteel verandert er echter niets aan het automatische indexmechanisme. Onze loonkostenhandicap blijft verder oplopen en maakt onze Limburgse economie kwetsbaar. Wij betreuren het dat we eerst tegen de muur moeten lopen, vooraleer er echte hervormingen komen”, zegt Leten.

Geen fundamentele hervormingen

Eens te meer ontbreken fundamentele federale hervormingen in de arbeidsmarkt, de pensioenen en de fiscaliteit. De federale regering schuift de moeilijke dossiers voor zich uit. De regering spreekt een tijdspad af om de fiscale hervorming aan te pakken, maar dit geeft geen garantie op een goede afloop. In het pensioendossier worden evidente hervormingsmaatregelen niet genomen. En wat de arbeidsmarkt betreft hebben we echt nood aan een bijkomende en grondige arbeidsdeal om de werkzaamheidsgraad op te trekken tot minstens 80 procent.

“Er zijn wel een aantal goede maatregelen. De federale regering zet in op de terugkeer naar werk van langdurig zieken. Het opentrekken van flexijobs naar nieuwe sectoren zoals de zorg en de landbouw – waar we als Voka – KvK Limburg al lang voor pleiten - is nuttig om de arbeidsmarktkrapte in die sectoren te bestrijden. Maar helaas is dit alles veel te weinig om de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80 procent, wat nochtans door alle partijen wordt erkend als noodzakelijk om onze welvaartsstaat betaalbaar te houden”, aldus Leten.

Bijkomende lasten voor bedrijven

De federale regering kiest ervoor om bestaande fiscale regimes voor bedrijven in Limburg te verstrengen. Zo wordt de notionele intrestaftrek nog verder beperkt. Ook wordt de mogelijkheid om verliezen over te dragen eenmalig beperkt. Daarnaast zijn er een hele reeks nieuwe belastingen of belastingverhogingen, zoals de overwinstbelasting voor energieproducenten, de solidariteitsbijdrage voor de petroleumsector, de verhoging van de bankentaks en de verpakkingsheffing. “Limburgse Ondernemingen verliezen in sneltempo aan concurrentiekracht omwille van de sterk oplopende energie- en loonkosten. Het is dan ook onverantwoord om in deze economische crisistijd de bedrijfsbelastingen te verhogen”, besluit Johann Leten.

Einde persbericht

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Neem contact op met