"Geen duurzame groei zonder daadkrachtig beleid”

De conjunctuurbarometer van Voka –KvK Limburg voorspelt dat de Limburgse economie in 2022 eerder zal afzwakken dan floreren. Op jaarbasis wordt voorlopig nog steeds een nettowinst van bijna 33 punten geboekt, maar vanaf het begin van het tweede kwartaal van 2022 dient zich een nieuwe neerwaartse beweging. “Het is duidelijk dat een stabiele groei er niet zomaar zal komen. Alles zal afhangen van welke daadkracht de verschillende regeringen aan de dag leggen in de grote dossiers op de tekentafel. De uitdagingen stoppen immers niet bij corona. Zo gaven twee op drie bedrijven pas nog aan dat de impact van de brexit zich pas volgend jaar écht zal manifesteren. Enkel met daadkrachtig beleid zal duurzame groei dus mogelijk zijn” , zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Net zoals de voorbije jaren kent het aantal starters in november een dipje na een sterke oktobermaand. Met 559 starters doet november 2021 het niet beter dan november 2020 (-3,3%). Maar met elf maanden geteld ligt het aantal starters wel stevig op recordkoers om in 2021 opnieuw beter te doen dan in 2020 (+12,5%).

Lichte krimp van export

De export laat voor de tweede maand op rij een maand-tot-maand krimp optekenen. In november is de terugval zelfs nog licht omvangrijker dan in oktober. Het aantal afgeleverde attesten daalt met -2.2%, de gerealiseerde exportwaarde met -7.4%. Vorige maand werden in dit verband dalingen van -1.7% resp. -6.8% gerapporteerd. In dynamisch perspectief blijft de neerwaartse beweging niettemin nog relatief beperkt. In de periode sinds 2010 werden ​ in dit verband in november ​ dalingen van gemiddeld -5.1% resp. -9% gemeten. Het aantal afgeleverde attesten strandt op 2095 stuks, of 22.6% boven het novembergemiddelde. De exportwaarde klimt desondanks naar de recordhoogte voor de maand november sinds 2010.

In de loop van de volgende zes maanden is de trendontwikkeling voor beide indicatoren opwaarts gericht. Het trendpatroon voor de exportwaarde blijft relatief vlak en vertoont identiek dezelfde intensiteit als een jaar geleden. De trend voor de exportattesten is significant positief. Vorig jaar werd nog een significant neerwaarts verloop gerapporteerd.

Op basis van de momenteel beschikbare data kan de exportactiviteit nog tot het einde van het eerste kwartaal onder het niveau van de vergelijkbare periode van vorig jaar blijven. Enig gevaar voor instortende exportprestaties ​ is op korte termijn zeker nog niet aanwezig.

Positieve trends in de bouw

In de periode tot mei 2022 zijn alle trends opwaarts gericht. Voor de residentiële bouw zijn deze patronen identiek aan die van een jaar geleden, voor de niet-residentiële activiteit is de opwaartse intensiteit opvallend sterker. Per saldo resulteert voor de totale markt eveneens een steilere opwaartse trend dan twaalf maanden geleden.

Alle year-to-year differentials vertonen een opvallend sterke krimp, maar blijven nog wel stevig positief. In de loop van de voorbije twee maanden werd voor de totale markt een vrij systematische expansie genoteerd tot 27.3%. In november valt deze marge terug tot 21.2%. De bijdrage van elk van de indicatieve segmenten is hierbij nogal evenredig verdeeld. De marge voor de residentiële nieuwbouw krimpt van 41% tot 33.1%, die voor de residentiële renovatie van 10% tot 7.3%. Binnen de niet-residentiële activiteit is de terugval het grootst voor de renovatieprojecten ( van 26.3% naar 15.5%). De differential voor de nieuwbouw zakt van 14.5% tot 10.4%.

Positieve geluiden in automobielsector

In de automobielmarkt krimpt het totale aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen in november met -8% ten opzichte van oktober. Een terugval van die omvang is standaard voor de maand november: sinds 2005 werd in die maand geen enkele maand-tot-maand toename genoteerd. De daling doet zich voor in drie van de vier segmenten (personenwagens, vrachtwagen en opleggers). Alleen bij de bedrijfsvoertuigen wordt een beperkte aangroei van 1.2% gerealiseerd. Als gevolg van deze korte termijnbewegingen belandt het totale aantal inschrijvingen in november op 1897 eenheden of -27% onder novembergemiddelde. Hiermee wordt een nieuw diepterecord voor de maand november gevestigd. Het huidige diepterecord is volledig toe te schrijven aan de evolutie binnen het segment van de personenwagens. Hier duikt het aantal inschrijvingen (1379 eenheden) tot maar liefst -36.6% onder het novembergemiddelde. Los van april 2020 (eerste volledige corona-impact) is het geleden van december 2012 dat nog minder inschrijvingen gerapporteerd werden.

Alle trends zijn significant positief en steiler dan een jaar geleden. Voor bedrijfsvoertuigen en personenwagens werden toen ook al opwaartse patronen vastgesteld, voor de vrachtwagens en opleggers waren de trends destijds significant dalend.

Met een waarde van -8.63% blijft de year-to-year differential voor de totale markt vrijwel status quo op het niveau van de laatste drie maanden. Over die periode werd een gemiddelde differential van -8.28% gerealiseerd.

Arbeidsmarkt blijft zorgenkind

In november zijn ​ er -2.5% minder werkzoekenden dan in oktober. Voor beide geslachten wordt een nieuw absoluut laagterecord gevestigd voor de periode sinds januari 2010. Voor beide geslachten zijn de trends in de verdere ontwikkeling neerwaarts gericht.

Sinds 2007 vertoont het aantal uitgeschreven vacatures in november zonder uitzondering een maand-tot-maand krimp die oploopt tot gemiddeld -20%. In die optiek is de terugval van deze maand (-2.5%) wel zeer beperkt. Met een jobaanbod van 3593 eenheden wordt het novemberrecord van 2018 ​ met ruim 38% overtroffen. Het aantal niet-ingevulde vacatures groeit in november verder aan met 5.1%. De per einde maand openstaande vacatures lopen vervolgens verder op tot 8875 eenheden. Dit is veruit het grootste aantal sinds januari 2005.

Voor beide indicatoren blijven de trends in de loop van de volgende zes maanden even sterk opwaarts gericht als een jaar geleden. Het gebrek aan bruikbare arbeidskrachten is stilaan een niet te ontkennen realiteit.

 

 

 

 

Einde persbericht

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Neem contact op met