Skip to Content
“Geen plaats voor fatalisme”

“Geen plaats voor fatalisme”

De Limburgse economie verzwakt nog zeker tot oktober. Dat blijkt uit de nieuwste conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg. Het conjunctuurniveau strandt dan op 81,14 en dat is net iets hoger dan in pre-coronajaar 2019. “Wetende dat we een stabiele en duurzame groei van 2,1 procent per jaar nodig hebben, is dit zwaar onvoldoende”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Vooral de bouw- en automobielsector staan zwaar onder druk. ​ Niet toevallig sectoren die erg grondstofafhankelijk zijn. Hoe snel het tij keert, hangt uiteraard af van hoe snel de globale markt zich herstelt, maar het mag geen vrijgeleide zijn voor overheden om fatalistisch af te wachten. Er is nu nood aan mechanismen om onze concurrentiepositie te waarborgen én hervormingen die ons weerbaarder maken tegen volgende crises.”

Analyse deelindicatoren

Starters blijven terrein verliezen

Voor de vierde maand op rij startten er minder bedrijven op dan in dezelfde periode vorig jaar. Met 958 nieuwe ondernemingen doen we het 13% slechter dan in april 2021. Op basis van de eerste vier maanden zou het aantal starters in 2022 voor het eerst sinds 2016 dalen. Ten opzichte van een stijging met 13% tussen 2020 en 2021, dalen we in 2022 (voorlopig) met 6,02%.

Minder transacties, maar hogere exportwaarde

In april laat de exportactiviteit traditioneel een krimp optekenen ten opzichte van maart. Gemiddeld loopt dit op tot -6,7% voor de exportwaarden en -4,6% voor het aantal certificaten van oorsprong. Dit jaar wodt voor beide indicatoren een opvallend sterkere daling geïncasseerd. Voor de exportwaarde bedraagt de huidige krimp -9.4%, voor de certificaten zelfs -18%.

De year-to-year differential voor de exportwaarde blijft positief maar krimpt gevoelig van 14.2% naar 7.8%. De marge voor de attesten krimpt eveneens en wordt zelfs licht negatief (-0.44%).

Desalniettemin blijft de groei in exportwaarde een straffe prestatie. Rusland was voor de oorlog in Oekraïne immers verantwoordelijk voor 15% van die waarde. Van de 14,7mio euro in april 2021 schiet nu nog slechts 3mio euro over. Dat de waarde alsnog stijgt, is een teken dat de ordergrootte van onze export naar andere landen blijft groeien.

Druk op bouwsector groeit

De recentst beschikbare bouwcijfers wijzen voor januari op een aangroei van het totale aantal bouwvergunningen met 7.7%. Een mooie toename, maar niettemin -7% beperkter dan wat er sinds 2010 in januari gemiddeld gerealiseerd werd.

De huidige aangroei wordt volledig gegenereerd vanuit de residentiële nieuwbouw. De overige segmenten laten na seizoenale correctie allemaal een stevige krimp optekenen van gemiddeld -35% ten opzichte van december 2021.

Tot oktober blijven drie van de vier trends mathematisch licht neerwaarts gericht (residentiële nieuw- en renovatiebouw en niet residentiële nieuwbouw). Alleen voor de niet-residentiële renovatiebouw manifesteert zich een duidelijk significant opwaarts patroon. Dit laatste kan echter niet voorkomen dat de totale markt eveneens een vrijwel perfecte stagnatie laat optekenen.

De year-to-year differential voor de totale markt zit duidelijk in de lift. Twee maanden geleden werd in dit verband een licht negatieve marge van -0.85% marge genoteerd, vorige maand groeide deze opnieuw aan tot 3.72%. Deze maand loopt de differential verder op tot 10.3%.

Aanbod chips allesbepalend voor automobielsector

Sinds 2010 werden in april gemiddeld -16.8% minder nieuwe voertuigen ingeschreven dan in maart. Dit jaar is de gerealiseerde krimp licht sterker (-18.%). De daling komt volledig op het conto van de bedrijfsvoertuigen (-10.2%) en personenwagens (-21.7%).

Het totale aantal inschrijvingen valt vervolgens terug tot 2379 eenheden of -35.5% onder het aprilgemiddelde. Op de uitermate zwakke prestatie in april van coronajaar 2020 na, is dit tevens het diepterecord voor april sinds 2005. Dit resultaat is volledig toe te schrijven aan de personenwagens. Voor dit segment valt het aantal inschrijvingen terug tot 1821 eenheden of -42.6% onder het aprilgemiddelde.

Het trendpatroon voor de totale markt blijft tot oktober significant neerwaarts gericht en licht vlakker dan een jaar geleden. Dit verloop is het resultaat van significant dalende trends voor bedrijfsvoertuigen, personenwagens en vrachtwagens enerzijds en een opwaartse tendens voor de opleggers anderzijds.

De differential voor de totale markt blijft ​ per saldo negatief en verruimt van -8% tot -10.34%. Hiermee wordt de winst die vorige maand geboekt werd volledig teniet gedaan.

Nog steeds dubbel zoveel vacatures als werkzoekenden

In april krimpt de populatie werkzoekenden met-1.1%. Deze daling is quasi identiek voor beide geslachten en ligt qua omvang volledig in lijn met de gemiddelde ervaring voor de maand april sinds 2010. Het volume werkzoekenden blijft voor beide geslachten ruim -26% onder het gemiddelde voor de maand april en impliceert nogmaals een laagterecord voor de periode sinds januari 2007.

Voor de maand april is een daling van het aantal uitgeschreven vacatures niet abnormaal. In de periode 2010-2021 werd in april zeven maal een maand-tot-maand krimp vastgesteld. Wel eerder atypisch is de omvang van de huidige krimp. Deze loopt op tot maar liefst -31%, terwijl in de gemiddelde terugval voor de maand april in de periode sinds 2010 beperkt bleef tot -6.8%.

Het aantal openstaande vacatures neemt in april nog toe met 1.2%. Dit is numeriek de zwakste maand-tot-maand toename die sinds het begin van dit jaar geregistreerd werd. Deze beperkte expansie tilt het totale aantal nog steeds naar een nieuw recordniveau van 10.603 eenheden, maar het systematisch expansieve elan van vorig jaar lijkt wel tanende. Deze vaststelling vindt ook steun in de evolutie van de year-to-year differential die met een terugval van 76.7% naar 62.7% stevig aan omvang inboet.

 

Einde persbericht

 

 

 

 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt