Skip to Content
"Goed beleid blijft het beste wapen tegen iedere crisis”

"Goed beleid blijft het beste wapen tegen iedere crisis”

Zoals verwacht zakt de Limburgse economie in augustus terug naar een niveau van net na de sluiting van Ford Genk. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg. Door de oorlog in Oekraïne wordt de Limburgse export naar het land tot nul herleid, de goederenwaarde naar Rusland daalt met maar liefst 81%. “Ondernemers worden langs alle kanten getroffen. Eerst door de stijgende energie- en grondstofprijzen, dan door de automatische loonindexatie en nu het consumentenvertrouwen verder daalt, slinkt ook de vraag”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Doordat de vraag naar energie niet structureel daalt, zal de inflatie niet snel stabiliseren. Een vicieuze cirkel die extreme gevolgen kan hebben. Helaas vindt de federale regering elkaar enkel in crisisbeleid.”

Johann Leten: “Op basis van de meeste recente cijfers wordt de export naar Oekraïne tot nul herleid. Voor Rusland daalt het aantal exportcertificaten in maart ​ met 66% ten opzichte van februari. In goederenwaarde betekent dit een verlies van 81% voor Limburg. Deze rechtstreekse impact is gigantisch, maar de indirecte gevolgen zijn nog veel groter. De energieprijzen, en dus inflatie, swingen de pan uit. Maar met een goed beleid zou de impact een stuk kleiner geweest zijn. Onze energie-inflatie is bij de hoogste van Europa. Door het gebrek aan slagkracht op het vlak van energie, arbeidsmarkt, fiscaliteit en vergunningsprocedures ontbreken we vandaag de stootkracht om de crisis adequaat op te vangen.”

Starters starten sterk

Het aantal starters kent een sterke terugval in februari, maar dit was historisch gezien te verwachten. Met 757 nieuw opgerichte bedrijven scoren we quasi even goed als in 2021. Op basis van de eerste twee maanden van dit jaar verliezen we licht ten opzichte van vorig jaar, maar het is uiteraard te vroeg om hier conclusies aan vast te hangen.

Oorlog hangt als zwaard van Damocles boven de Limburgse export

Binnen de exportactiviteit groeit het aantal afgeleverde attesten aan met een vrij normale 2.7%. In het verleden werd in februari gemiddeld een toename van 3.4% gerapporteerd. Het gerealiseerde volume belandt op 1974 eenheden of 20% boven het februarigemiddelde.

Na een sterke upswing kwam de exportwaarde in september 2021 op een hoog plateau terecht dat tot vorige maand standhield op gemiddeld 33% boven het niveau van augustus. Deze maand valt de exportwaarde ​ echter terug met -28.6%. Dankzij de historisch hoge waarden van de voorafgaande maanden, ​ zitten we in februari nog steeds op 32% boven het maandgemiddelde.

De year-to-year differentials blijven positief. De marge voor de afgeleverde attesten stagneert met 2% op het niveau van vorige maand, ​ maar die voor de exportwaarden verliest gevoelig terrein. Hier moet een terugval van 35.8% naar 26% geïncasseerd worden. De hypothese dat de exportactiviteit vanaf het tweede kwartaal het niveau van een ​ jaar geleden zou overstijgen blijft momenteel nog steeds realistisch, maar de Oekraïne-crisis zal hier hoogstwaarschijnlijk roet in het eten gooien.

Marge bouwsector in het rood

In november (meest recente cijfers) viel het aantal bouwvergunningen terug met -23% ten opzichte van oktober. De huidige terugval is quasi volledig toe te schrijven aan de residentiële bouw en de niet residentiële nieuwbouw. Alleen de niet-residentiële renovatiebouw laat een expansie optekenen.

Tot vorige maand waren de differentials voor alle indicatieve segmenten onderhevig aan een krimptendens. Wat betreft de residentiële activiteit zet dit fenomeen zich deze maand verder door. De marge ​ voor de nieuwbouwprojecten wordt via een terugval van 11.2% naar 0% integraal van de tafel geveegd, die voor de renovatieprojecten zakt tot -4.4% verder weg in de rode zone. De marges voor de niet-residentiële activiteit vertonen daarentegen een duidelijke expansie. Deze is met een toename van 1% tot 9.15% het sterkst voor de renovatieprojecten. Voor de nieuwbouw blijft de toename beperkt van 2.1% tot 3.5%. ​ Als gevolg van deze bewegingen zakt ook de marge voor de totale markt licht in de rode cijfers (-0.85%). Vorige maand kon in dit verband nog 5.9% gerapporteerd worden.

Automobiel stapelt diepterecords op

Met een krimp van -1% blijft de maand tot-maand terugval van het aantal ingeschreven nieuwe voertuigen eerder beperkt. Deze lichte daling is het resultaat van een expansie van de inschrijvingen nieuwe bedrijfswagens (4.9%) en vrachtwagens (32%) enerzijds en een terugval van het aantal opleggers en personenwagens met respectievelijk -39% en -0.7% anderzijds. Het grote gewicht van dit laatste segment (78%) maakt dat de terugval op geaggregeerd niveau zeer beperkt blijft.

Het totale aantal inschrijvingen (2590 eenheden) blijft nog steeds -28.8% onder het februarigemiddelde en is tevens goed voor een nieuw diepterecord voor die maand. Het vorige diepterecord werd vorig jaar gerealiseerd en lag nog 20% boven het huidige. ​ Wat betreft de personenwagens blijft het aantal inschrijvingen zelfs -36% onder het maandgemiddelde.

De differential voor de totale markt blijft met -10.36% zeer dicht in de buurt van het niveau van vorige maand (-9.7%).

Eén zwaluw maakt geen zomer op de arbeidsmarkt

Het aantal werkzoekenden valt in februari -1.3% lager uit dan in januari. Voor de vrouwen is de krimp dubbel zo groot (-1.8%) als voor de mannen (-0.9%). Als gevolg van deze tendens valt het aantal werkzoekenden voor beide geslachten terug tot -29% onder het februarigemiddelde, wat tevens goed is voor een nieuw laagterecord voor die maand.

Alle werkloosheidstrends zijn mathematisch licht positief, maar praktisch gesproken vrijwel perfect vlak. Tot vorige maand was de tendens nog neerwaarts gericht. De huidige uitvlakking is structureel van aard en komt volledig op het conto van het aantal nieuwkomers dat vanaf juli traditioneel zijn weg naar de arbeidsmarkt zoekt.

In februari worden -4.9% minder vacatures uitgeschreven dan in januari, een terugval die volledig in overeenstemming is met wat voor die maand gemiddeld mag verwacht worden (-4.7%). Het jobaanbod belandt vervolgens op 3954 eenheden, d.i. 110% boven het februarigemiddelde sinds 2010, 39% boven het vorige februarirecord van 2019, maar wel -5% onder het absolute record van vorige maand (4159 eenheden).

Op het einde van de maand februari bleven 9693 vacatures niet ingevuld, d.i. 4.3% meer dan vorige maand.

Hiermee wordt niet alleen het februarirecord, maar eveneens het absolute record van vorige maand (9293) nogmaals doorbroken. Het huidige aantal openstaande vacatures is verder tevens het drievoud van het februarigemiddelde sinds 2010. De trend voor de volgende zes maanden blijft opwaarts gericht en licht steiler dan vorig jaar.

 

Einde persbericht

 

 

 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt