Skip to Content
Huis van de Limburgse Ondernemer krijgt historische opknapbeurt

Huis van de Limburgse Ondernemer krijgt historische opknapbeurt

Voka – KvK Limburg kiest met Voka-gebouw 2.0 voor duurzame renovatie

28 jaar na de officiële inhuldiging van het gebouw kiest Voka – Kamer van Koophandel Limburg voor een grondige renovatie van het Huis van de Limburgse Ondernemer. “De bestaande infrastructuur dateert van 1994 en is dus niet aangepast aan de huidige duurzaamheidsnormen. Om te kunnen groeien als organisatie is het tijd om ons gebouw klaar te maken voor de toekomst”, zegt Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg. “We kiezen bewust voor een duurzaam verhaal, met maximaal gebruik van duurzame materialen, zonnepanelen én laadinfrastructuur. Dat zijn we als organisatie verplicht aan onze leden, medewerkers en alle gebruikers”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. Begin 2023 staan de werken gepland. Een jaar later in 2024 moet het Voka-gebouw 2.0 gebruiksklaar zijn.

Het was toenmalig premier Jean-Luc Dehaene die op 18 april 1994 het Huis van de Limburgse Ondernemer aan de Gouverneur Roppesingel in Hasselt officieel inhuldigde. Het hoofdkwartier van Voka – KvK Limburg ontpopte zich in 28 jaar tot een landmark waarvan de architectuur de transparantie van de organisatie benadrukt. “Maar door de sterke groei van onze organisatie in zowel ledenaantal (+3.200) als aantal medewerkers (meer dan 70) dringt een opknapbeurt zich meer dan op”, verklaart Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg.

“Daarnaast is de bestaande infrastructuur niet aangepast aan de huidige duurzaamheidsnormen. We hebben de ambitie om als Voka – KvK Limburg te blijven groeien. Daarom is het belangrijk dat ook ons gebouw mee-evolueert. Enkel zo kunnen we onze ondernemingen een betere service bieden én onze medewerkers een nieuwe en inspirerende werkplek garanderen.”

Renovatie in twee fases

Na de opdrachtdefinitie en het uitschrijven van een architectuurwedstrijd viel de keuze op het Hasseltse architectenbureau UAUcollectiv. “Tijdens het voortraject hebben we samen met Upspace een brede bevraging gehouden onder de leden en medewerkers van Voka- KvK Limburg, alsook de huurders en gebruikers van het gebouw”, vertelt Massimo Pignanelli van UAUcollectiv. “Op basis van deze resultaten hebben wij een analyse gemaakt over hoe zij de nieuwe invulling zagen. Hieruit hebben we een conceptnota voor een totaalrenovatie voorgesteld.”

De renovatie zal in twee fases gebeuren. In een eerste fase wordt gestart met de renovatie van de inkom en de zalen. Zo worden de tussenwanden vervangen, net als het meubilair. De keuken wordt vergoot, geluid en licht worden aangepast in functie van hybride meetings en events en er worden opfriswerken uitgevoerd op alle verdiepingen. Zo krijgen de werkomstandigheden van de medewerkers een upgrade. Fase twee bestaat uit het volledig overkappen van de parking met een zonnepaneleninstallatie. Er wordt ook voorzien in laadinfrastructuur voor elektrische wagens, indien nodig wordt hiervoor een elektriciteitscabine geplaatst.

“In een later stadium hebben we ook de herinrichting van de kantoren voorzien op het eerste, de tweede en derde verdieping. Ook de visibiliteit met aandacht voor de ruimtelijke verbinding met het oude en nieuwe gedeelte wordt dan aangepakt”, verklaart Massimo Pignanelli.

Keuze voor duurzaamheid

Door te kiezen voor een gezond evenwicht tussen ecologie en economie wil Voka – KvK Limburg een voorbeeld zijn voor haar leden. “De productie van onze zonnepaneleninstallatie komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 60 Limburgse gezinnen. Op deze manier zijn we volledig zelfvoorzienend”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

“Met de laadinfrastructuur voor elektrische wagens maken we ook werk van deze transitie. Met warmtepompen, hoogwaardige dakisolatie en de verdere inzet van duurzame materialen kiezen we voor milieubewuste technieken en installaties. Want wie inzet op duurzaamheid, zet in op ​ economische stabiliteit”, aldus Leten.

Laatste Nieuwjaarsinvitito in 2023

Nog voor het bouwverlof wordt de bouwaanvraag ingediend. Vervolgens start de aanbestedingsprocedure onder leiding van UAUcollectiv. Het architectenbureau stelt specifieke criteria op, en ziet samen met een revisor toe op een objectieve en correctie uitvoering van de procedure. Als alles volgens plan verloopt gaan de werken in februari 2023 van start. Een jaar later in 2024 moet de volledige renovatie van fases 1 & 2 zijn uitgevoerd. De investeringskost voor dit project bedraagt 3,6 miljoen euro.

“Doordat onze parking volledig zal overkapt worden met zonnepanelen zullen we in 2023 voor de allerlaatste keer onze Nieuwjaarsinvitito aan ons gebouw houden. De toekomstige edities zullen op een andere locatie plaatsvinden”, verklaart Johann Leten. “Maar het belangrijkste is dat we met deze duurzame renovatie onszelf de mogelijkheid geven om te groeien zodat we onze Limburgse ondernemingen in de toekomst een nog betere dienstverlening kunnen aanbieden. Want enkel door samen te ondernemen kunnen we samen groeien.”

 

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt