Skip to Content
“Limburgse bedrijven hebben garantie op leverzekerheid van energie”

“Limburgse bedrijven hebben garantie op leverzekerheid van energie”

Voka – KvK Limburg is tevreden met nucleaire verlenging

Voka – KvK Limburg is opgelucht over de principiële beslissing van de federale regering om de levensduur van de twee jongste kernreactoren in ons land met 10 jaar te verlengen. De nucleaire verlenging is essentieel om een diversificatie van de energiemix in de toekomst zeker te stellen. Voka – KvK Limburg is ook tevreden dat de bevoorradingszekerheid in de winter van 2025 – 2026 gegarandeerd wordt met 2 gascentrales en 38 andere projecten, na de heruitvoering van de eerste CRM-veiling. “Onze Limburgse ondernemingen hebben nu en in de toekomst nood aan zekerheid; dat betekent ook dat we in Europa onze energieafhankelijkheid sterk moeten afbouwen. We moeten durven kiezen voor een energiemix waarbij het risico op stroomtekorten zo minimaal mogelijk wordt”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Op 16 februari hebben de werkgeversorganisaties Voka, VBO, UWE en Beci in een gezamenlijke mededeling gevraagd om twee nucleaire reactoren langer open te houden en zo de energiebevoorrading te verzekeren.

Voka – KvK Limburg bepleit al maandenlang het standpunt dat elke beslissing over onze energietoekomst afgetoetst moet worden aan enkele cruciale voorwaarden.

  • De leverzekerheid van energie moet te allen tijde gewaarborgd zijn. We kunnen ons geen enkel risico op een stroomtekort veroorloven.
  • De afhankelijkheid van buitenlandse regimes op het vlak van energiebevoorrading moet zo klein als mogelijk gehouden worden. De oorlog in Oekraïne bewijst dat onverwachte gebeurtenissen een enorme invloed kunnen hebben op de energieprijzen en -bevoorrading. Onze Limburgse bedrijven moeten energie kunnen aankopen aan competitieve en voorspelbare prijzen.
  • De energietransitie naar een CO2-arme economie moet versterkt en versneld worden. De overheid moet een kader creëren dat investeringen in nieuwe technologie en in basisinfrastructuur aanmoedigt en ondersteunt.

“We zijn tevreden dat de principiële beslissingen die de federale regering heeft genomen in lijn liggen met de door Voka – KvK Limburg geschetste voorwaarden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “We mogen voor onze energievoorziening niet afhangen van onstabiele buitenlandse regimes. We moeten de CO2-uitstoot drastisch beperken. En we moeten kiezen voor de energiemix waarbij het risico op stroomtekorten zo minimaal mogelijk gehouden wordt. De federale regering staat nu voor de belangrijke opdracht om de genomen beslissingen snel en adequaat uit te voeren. We zullen de uitvoering van het energieakkoord kritisch en constructief opvolgen.”

Voka – KvK Limburg en de Limburgse ondernemingen investeren meer dan ooit in de duurzame klimaattransitie. We zijn tevreden dat ook de regering extra middelen voorziet voor waterstof in de industriële transitie. Verder moet er gewerkt worden aan een langetermijnbeleid dat afgestemd is tussen alle overheden.

 

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt