Skip to Content
“Limburgse bedrijven kunnen eindelijk rekenen op energiesteun”

“Limburgse bedrijven kunnen eindelijk rekenen op energiesteun”

Voka – KvK Limburg verwelkomt Vlaams begrotingsakkoord

Voka – KvK Limburg is tevreden dat de Vlaamse regering een politieke crisis heeft afgewend en een begrotingsakkoord kan voorleggen, mét energiesteun voor Limburgse bedrijven. Ondernemingen in Limburg die door de energiecrisis met verlies werken, kunnen tot 500.000 euro steun ontvangen per kwartaal. Voor de meeste energie-intensieve bedrijven kan de steun oplopen tot 7,5 miljoen euro per kwartaal. De verhoging van de Vlaamse jobbonus is eveneens een goede maatregel. “Het is goed dat de Vlaamse regering eindelijk met directe steun voor ondernemingen komt. Het is geen wondermiddel, maar verhoogt de kans dat onze industriële bedrijven kunnen blijven produceren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Voka – KvK Limburg is opgelucht dat de Vlaamse regering toch nog in september een Septemberverklaring kan afleggen en maatregelen kan voorstellen om de energiefacturen van burgers en bedrijven te milderen. In het begrotingsakkoord zal Vlaanderen het Temporary Crisis Framework (TCF) – het Europese tijdelijke staatssteunkader voor ondernemingen – toepassen, al voegt ze daar bijkomende voorwaarden aan toe. Voka – KvK Limburg vraagt al sinds het voorjaar om, net als in onze buurlanden Duitsland en Frankrijk, een tijdelijk en gericht steunmechanisme voor ondernemingen uit te werken. Dit is absoluut noodzakelijk om industriële waardeketens in onze Limburgse economie intact te houden.

De steun bedraagt maximaal 500.000 euro per kwartaal per onderneming. Voor energie-intensieve ondernemingen bedraagt de steun tot 4 miljoen euro per kwartaal. De zogenaamde Annex 1-bedrijven kunnen tot 7,5 miljoen euro per kwartaal aan steun ontvangen. Vlaanderen kiest hiermee niet voor de maximale invulling van het Europese steunkader waarin meer steun toegelaten is.

De Vlaamse regering trekt initieel 250 miljoen euro uit voor de energiesteun aan bedrijven, en dat voor de volgende twee kwartalen van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Voorwaarden voor energiesteun

Het steunpakket is er enkel voor ondernemingen die met een operationeel verlies werken (negatieve EBITDA). Minstens de helft van het verlies moet te wijten zijn aan de gestegen energiekosten.

Wie in grote mate beroep doet op het systeem van tijdelijke werkloosheid, komt niet in aanmerking voor het steunpakket. Er geldt een grens van 35% van het personeel dat tijdelijk werkloos mag zijn in de steunperiode.

“We zijn tevreden dat de Vlaamse regering voor doelgerichte steun heeft gekozen, maar de extra voorwaarden en aangescherpte drempels maken het Vlaamse steunpakket strenger dan wat in andere Europese lidstaten van kracht is”, verduidelijkt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “We hadden liever gezien dat er een gelijk speelveld was met onze buurlanden. Daarom is het belangrijk de situatie in de komende kwartalen goed te monitoren en erover te waken dat het Vlaamse steunkader ook voor industriële bedrijven voldoende adequaat is.”

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

Jobbonus

De Vlaamse regering past ook het systeem van de jobbonus aan en trekt het loonplafond op tot 2.900 euro bruto per maand zodat meer mensen er recht op hebben. Voor het inkomstenjaar 2021 wordt de premie voor elke rechthebbende met 100 euro verhoogd. Voka – KvK Limburg vindt de aanpassing van de Vlaamse jobbonus een goede zaak omdat hiermee het verschil tussen werken en niet-werken groter wordt. Het optrekken van het loonplafond is ook nodig gezien mensen, door de automatische loonindexering, uit de boot van de jobbonus dreigen te vallen.

“Onze krappe arbeidsmarkt in Limburg kan elke extra persoon die de stap zet naar werk goed gebruiken. Daarom juichen we ook de extra investering van 100 miljoen euro toe in de kinderopvang. Daardoor wordt de kinderopvang uitgebreid en kunnen medewerkers met kinderen makkelijker aan de slag”, aldus Leten.

En nu Ontwrichte zone

Tijdelijke en gerichte maatregelen zijn belangrijk, maar nog belangrijker is om de problemen ook structureel aan te pakken. Met een inflatie die vandaag boven de 11% schiet dreigen de loonkosten van onze Limburgse bedrijven via de automatische loonindexeringen volledig te ontsporen. Om bedrijven ook daar de nodige ademruimte te geven vraagt Voka – KvK Limburg de federale regering snel werk te maken van de verlening van de steunmaatregel Ontwrichte Zone die eind oktober afloopt.

Bedrijven die investeren binnen deze steunzone, kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing krijgen. En dat voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd. Dit komt neer op een loonkostenverlaging van zo’n 5 procent gedurende twee jaar.

“Met de stijging van de energie- en grondstofprijzen en de automatische loonindexering moeten Limburgse ondernemingen hun groeiplannen bijstellen. Omdat het risico op een recessie zeer reëel is, is het noodzakelijk om deze maatregel met 24 maanden te verlengen. Op deze manier krijgen ondernemers in onze provincie de ademruimte die ze broodnodig hebben en vermindert de kans op structurele schade aan onze Limburgse economie”, besluit Johann Leten.

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt