“Limburgse bedrijven mogen de rekening van fiscale hervorming niet betalen”

Voka – KvK Limburg neemt kennis van de fiscale hervormingsvoorstellen die de federale Minister van Financiën op de regeringstafel legt. Er staan goede elementen in als het gaat over werken lonender maken. Aan de andere kant vreest Voka – KvK Limburg dat de rekening van de hervorming betaald zal worden door de Limburgse bedrijven. “Op die manier wordt de competitiviteit van de ondernemingen verder onder druk gezet, nadat de energie- en loonkosten de voorbije 2 jaar reeds sterk stegen”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Daarom is het absoluut noodzakelijk dat deze hervormingsvoorstellen gepaard gaan met maatregelen om de competitiviteit van ondernemingen terug op peil te brengen.”

Het uitgangspunt van de fiscale hervormingsplannen is dat werken lonender wordt, in de eerste plaats voor de laagste lonen. Dat zal een activerend effect hebben op wie vandaag de stap naar de arbeidsmarkt nog niet heeft gezet. Het zal zeker helpen om de werkzaamheidsgraad op te trekken richting 80%. Dat is een goed uitgangspunt dat Voka – KvK Limburg zeker onderschrijft.

Bedrijven betalen 1,5 miljard

Uit een eerste raming van Voka blijkt dat de bedrijfswereld een groot deel van de financiering van de fiscale hervorming zou moeten betalen: 1,5 miljard euro aan nieuwe belastingen is voor rekening van bedrijven. Het gaat onder andere om een hervorming van het DBI-stelsel, het invoeren van een minimumbelasting, een aanpassing aan de optieplannen en de tweede pensioenpijler. Op die manier stijgt de fiscale druk voor ondernemingen in dit land aanzienlijk, met een negatief gevolg voor de concurrentiepositie van bedrijven en voor het vestigingsklimaat in ons land.

Daarom pleiten we vanuit Voka – KvK Limburg ervoor om deze fiscale hervorming te koppelen aan nieuwe competitiviteitsverhogende maatregelen voor ondernemingen, te denken aan de herziening van het indexmechanisme en de automatische koppeling van de lonen aan de index, of het verlagen van de patronale bijdragen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

O&O-regeling gevrijwaard

Voka – KvK Limburg is erkentelijk dat de minister van Financiën rekening heeft gehouden met bezorgdheden uit de bedrijfswereld rond onderzoek en ontwikkeling. De bestaande regeling waarbij er een gedeeltelijke vrijstelling is van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling wordt niet aangetast. Het is cruciaal dat de rechtszekerheid van deze maatregel gegarandeerd blijft. De regeling heeft in de voorbije jaren zijn nut bewezen: België is een internationale speler in kennisintensieve sectoren zoals de farma, biotech, chemie, technologie en machinebouw. Bijkomend wil de minister een investeringsaftrek invoeren voor duurzame investeringen. Ook dat is de juiste aanpak die de innovatiekracht van onze bedrijven in Limburg ten goede zal komen.

Optieplannen en tweede pensioenpijler

De voorgestelde hervorming maakt het evenwel moeilijker voor bedrijven om toptalent aan te trekken en marktconform te verlonen. “De verminderde mogelijkheden in de optieplannen en de aanpassingen aan de tweede pensioenpijler maken het vergoeden van hooggewaardeerde kenniswerkers moeilijker. Dat kan de mogelijkheden van onze bedrijven fnuiken op het aantrekken van het juiste talent; zeker voor de start-ups en de scale-ups in de techsector die toptalent moeten aantrekken”, stelt Leten.

Voka – KvK Limburg zal deze eerste voorstellen en de bijhorende juridische teksten grondig bestuderen en in verder overleg treden met de federale regering en de andere ondernemersorganisaties.

Einde persbericht

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Contact