Limburgse bouwsector kruipt uit het economische dal

15de Bouwenquête Voka - KvK Limburg & Embuild Limburg

45% van de Limburgse bouwbedrijven verwacht dit najaar extra mensen aan te nemen. 74% van de bouwondernemingen is ook van plan om in 2024 investeringen te doen. Dat zijn de positieve signalen uit de jaarlijkse Bouwenquête van Voka – Kamer van Koophandel Limburg en Embuild Limburg. Het zijn hoopvolle indicaties binnen onze Limburgse bouwsector, al blijven het gebrek aan arbeidskrachten, hoge grondstoffenprijzen en hoge loonkosten een impact hebben op de bedrijfsvoering. “Zo merken we dat 36% van onze bouwbedrijven minder omzet verwacht en 52% minder winst zal maken ten opzichte van vorig jaar”, zeggen Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, en Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur van Embuild Limburg. “We moeten waakzaam blijven want van rustig vaarwater voor de bouwsector is de komende periode voorlopig geen sprake. Gerichte overheidsmaatregelen-en investeringen zijn nodig om de energietransitie in Limburg te realiseren.”

De bouwsector blijft een van de absolute sterkhouders van onze Limburgse economie. Daarom voeren Voka – Kamer van Koophandel Limburg en Embuild Limburg naar aanleiding van het bouwverlof hun Bouwenquête uit, dit jaar al voor de 15de keer. Uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg blijkt dat de bouwsector een tijdelijke groei realiseert, maar in het najaar wordt een neerwaartse trend verwacht op het vlak van vergunningen voor nieuw -en renovatiebouw.

Over het algemeen blijven de orderboekjes echter goed gevuld. 41% van de bouwbedrijven heeft een gevulde orderportefeuille voor meer dan zes maanden. Daartegenover kampen onze bouwbedrijven wel met de gevolgen van de wereldwijde grondstoffenproblematiek, vooral het een tekort aan grondstoffen (93%) speelt bouwbedrijven parten. 50% van de bedrijven stelt vertragingen vast bij de levering en 82% merkt prijsstijgingen op bij de aankoop. Dit zorgt ervoor dat 36% van de bedrijven verwacht om minder omzet te draaien, 52% verwacht zelfs minder winst te maken in vergelijking met vorig jaar.

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur Embuild ​ Limburg: “We stellen vast dat de bouwsector heropleeft en dat de orderboekjes na het bouwverlof en voor 2024 goed gevuld geraken. 41% van de bouwbedrijven verwacht gevulde orderportefeuilles voor het eerste kwartaal van 2024. De globale grondstofprijzen – cement (+93%), bakstenen (+80%), hout (+66%) en glas (+60%) - vreten echter aan de winsten van onze bouwbedrijven met verwachte omzetdalingen tot gevolg.” ​ 

“Ondernemers proberen zelf de spanningen op de internationale markt te beperken door o.a. succesvol in dialoog te gaan met klanten (62%) of alternatieve materialen te implementeren (64%). 56% is echter genoodzaakt om de prijsstijgingen deels of volledig door te rekenen aan de klant. Positief is wel dat bedrijven zelf inzetten op duurzaam bouwen terwijl dit vroeger enkel op vraag van de klant gebeurde. Met de uitdagingen waar de sector voorstaat de komende jaren op het vlak van duurzaamheid en bouwritme zijn structurele maatregelen en middelen noodzakelijk. Het mogelijk opnieuw verhogen van het btw-tarief voor sloop-en heropbouw van 6 naar 21% door het uitblijven van een fiscale hervorming is hierin een slechte zaak. Ook het btw-tarief van 6% op zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in woningen minder dan 10 jaar oud dat dreigt af te lopen dit jaar kan nefast zijn voor de omschakeling naar duurzaam bouwen. Embuild Limburg vraagt dan ook om beide btw-verlagingen alsnog een permanent karakter te geven na hun afloop eind 2023.”

Johann Leten (Voka - KvK Limburg) & Chris Slaets (Embuild Limburg)
Johann Leten (Voka - KvK Limburg) & Chris Slaets (Embuild Limburg)

Positieve signalen eind 2023 – begin 2024

Hoewel er lagere omzet- en winstverwachtingen zijn, kijken Limburgse bouwondernemers optimistisch naar de toekomst. 45% van de Limburgse bouwbedrijven verwacht dit najaar extra mensen aan te nemen. 74% van de bouwondernemingen is ook van plan om investeringen te doen in 2024. ​ Voor hun tewerkstelling doen 73% van onze bouwfirma’s een beroep op Oost-Europeanen, 20% op Zuid-Europeanen. Het vinden van geschikt personeel, haalbare loonkosten en betaalbare grondstoffenprijzen blijven echter de meest bepalende factoren voor groei.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Het is positief dat Limburgse bouwondernemers optimistisch naar de toekomst kijken én geloven in het belang van duurzaam bouwen. Zo overweegt 91% van de bedrijven om te investeren in innovatie, nieuwe producten, optimalisatie van huidige processen, circulariteit of automatisering. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Belangrijk is wel dat gerichte overheidsinvesteringen volgen om effectief werk te maken van welvaartsgroei en het versnellen van de energietransitie. Daarom pleiten we vanuit Voka – KvK Limburg voor de invoering van een publieke investeringsnorm die jaarlijks minimaal 4% van het bbp bedraagt.”

“Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat er de komende jaren de nodige handen zijn om de vele infrastructuurprojecten in onze provincie uit te voeren. Naast het activeren van het bestaande arbeidspotentieel zullen we hoe dan ook internationale medewerkers moeten inschakelen om onze bouwbedrijven én maatschappij te laten groeien. Een flexibelere arbeidsmarktregeling met de focus op een soepel toelatingsbeleid, aantrekkelijke loopbanen en een kwalitatieve huisvesting zijn onontbeerlijk willen we van arbeidsmigratie een succes maken binnen onze Limburgse economie.”

Einde persbericht

  

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Neem contact op met