Skip to Content
Limburgse economie krabbelt voorzichtig recht

Limburgse economie krabbelt voorzichtig recht

De Limburgse ondernemers kijken de toekomst voorzichtig positief tegemoet. Dat blijkt uit de meest recente enquête van Voka – KvK Limburg. De verwachte omzetverliezen dalen lichtjes, de toekomstige tewerkstelling houdt stand en de investeringsbereidheid blijft enorm. “Er is licht aan het einde van de tunnel, maar we moeten erover waken dat dit licht geen andere, aanstormende trein is”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Ondernemers blijven het beste van zichzelf geven, maar als goed beleid en hervormingen niet snel volgen, zal dit als een boemerang in ons gezicht terugkeren.”

Nog steeds 60% van de Limburgse ondernemers verwacht in 2022 omzetverliezen op te tekenen. Daartegenover staat dat 97% van de bedrijven verwacht deze crisis te overleven. Meer nog, zes op de tien verwacht evenveel of méér dan gepland te investeren in 2021. Het ondernemerschap blijft dus intact, maar moet dringend ondersteund worden door goed beleid. 

Zo blijft een heropeningsagenda voor álle gesloten sectoren prioritair. Het gebruik van sneltests kan hiervoor een flankerende maatregel zijn op voorwaarde dat dit geen buitensporige administratieve lasten met zich meebrengt voor onze bedrijven. Het is bovendien uitkijken of de beloofde versnelling van de vaccinaties er ook effectief  komt. Dit in combinatie met het vaccinatiepaspoort blijft cruciaal om terug te keren naar een ietwat normale manier van leven en werken.

"Er is licht aan het einde van de tunnel, maar we moeten erover waken dat dit licht geen andere, aanstormende trein is"

Verder lijkt de verwachte ontslagengolf voorlopig ontweken. 78% van de Limburgse ondernemers voorspelt geen effect op of een stijging van het aantal medewerkers. Johann Leten: “Ideeën als arbeidsduurverkorting om jobs te creëren voor onze jongeren, mogen dus terug achter slot en grendel. Deze crisis heeft géén impact op de krapte op de arbeidsmarkt. Overheden moeten dan ook dringend terug werk maken van regulier beleid met initiatieven om inactieven te activeren en ons onderwijs terug bij de tijd te brengen.”

In het licht van deze resultaten zijn de geplande syndicale acties dan ook bijzonder pijnlijk. “Ondernemers doen er in moeilijke tijden alles aan hun medewerkers aan de slag te houden. Een loonsverhoging van meer dan 3,2% is onrealistisch en zet een enorme druk op onze competitiviteit. Het is ofwel meer werkgelegenheid ofwel een hoger loon voor een beperkte groep werkenden. Vakbonden kiezen met deze acties voor dit laatste. Begrijpen wie begrijpen kan”, aldus Leten.

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt