Limburgse economie vertoont koele vooruitzichten voor de zomer

Conjunctuurbarometer Voka - KvK Limburg

Richting het einde van het tweede kwartaal noteren we zeer beperkte winst en richting de zomermaanden lijkt de expansieve slagkracht zelfs verder af te nemen. Dit sluit aan bij de sentimenten van de meest recente bevraging (20/06) bij de leden van Voka – KvK Limburg. De helft van de bedrijven schat de economische situatie momenteel negatief tot zeer negatief in. 37% van de respondenten ziet de economische situatie neutraal tegemoet, terwijl slechts 13% een positieve kijk heeft op de huidige situatie. Ook voor de komende 12 maanden ziet 34% van de bedrijven de situatie verslechteren, 41% hetzelfde blijven en slechts 21% ziet de situatie verbeteren. De grootste zorgen blijven loonkost (57%), personeel (52%), maar ook gebrek aan vraag scoort hoog (47%). Bijgevolg blijven ook de investeringsplannen onzeker. 25% van de bedrijven geeft aan de investeringen de komende twee jaar te verlagen en voor bedrijven die deel uitmaken van een internationale groep kijkt 33% naar het buitenland voor hun investeringsplannen.

“De cijfers liegen er niet om. Elke regering moet nu inzetten op diepgaande hervormingen die onze economie structureel versterken. Voor Vlaanderen gaat dat in de eerste plaats over het versterken van de competitiviteit door een gericht industrieel beleid te voeren mét een Vlaamse minister van Industrie. Op het federale niveau ​ is er nood aan een groeibevorderende fiscaliteit met een plafond voor sociale zekerheidsbijdragen en het behoud van fiscale behandeling O&O", vertelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg.
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

Starters blijven stijgen

In mei mochten we 650 nieuwe starters verwelkomen in Limburg. Dit is toch 2% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Daarmee blijft het aantal starters voor de vijfde maand op rij in stijgende lijn en zijn er voorlopig al 9,5% meer starters in 2024 t.o.v. 2023 in dezelfde periode. Om de cijfers van topjaar 2021 te evenaren zal er een inhaalbeweging moeten worden gemaakt in het najaar.

Export heeft dringend nood aan boost

In mei worden -9.6% minder exportcertificaten uitgereikt dan in april. Met 1523 stuks blijft de activiteit hiermee -8.5% onder het maandgemiddelde. De trend verloopt significant opwaarts met dezelfde intensiteit als in dezelfde periode van vorig jaar. De year-to-year differential blijft ​ positief, maar valt wel terug van 2.26% tot 0.92%. De gerealiseerde exportwaarde daalt met -8.6% tot ​ €91 miljoen maar zit nog wel 20.6% boven het mei-gemiddelde. De trend blijft tot november licht positief, maar is wel allesbehalve significant. Een jaar geleden werd in dit verband een perfecte stagnatie vastgesteld. De year-to-year differential blijft positief (14.3%) en verruimt zelfs nog licht ten opzichte van wat vorige maand kon verwacht worden (12.8%).

Aantal nieuwbouwactiviteiten stokt

Volgens de meest recente gegevens werden in februari -8.1% minder bouwvergunningen uitgereikt dan in januari. Deze maand-tot-maand krimp wordt quasi volledig gegenereerd vanuit de nieuwbouwactiviteit. De residentiële nieuwbouw laat een krimp optekenen met -29.3%, voor de niet-residentiële projecten blijft de terugval beperkt tot -7.3%. Het aantal vergunningen m.b.t. renovatie blijft in de lift met een aangroei van 24% voor de residentiële projecten en zelfs met 39.1% voor de niet-residentiële. Het totaal aantal bouwvergunningen valt terug tot 406 of ​ ​ ​ ​ -10.8% onder het maandgemiddelde. Alle bouwtrends blijven tot november neerwaarts gericht.

Het trendprofiel voor de residentiële renovatie is vrijwel identiek aan dat van een jaar geleden, voor de overige drie segmenten verlopen de huidige trends allemaal steiler dalend dan destijds. Per saldo dient zich voor de totale markt een significant neerwaartse tendens aan met een sterkere neerwaartse intensiteit dan vorig jaar.De year-to-year differential voor de totale markt valt terug van 4.6% tot een negatieve -5.5%. Deze duik is volledig te wijten aan de dynamiek binnen nieuwbouw. De marge voor de residentiële nieuwbouw valt terug van 3.5% tot een zwaar negatieve ​ ​ ​ ​ ​ -14.8%, die voor de niet-residentiële projecten blijft positief maar krimpt substantieel van 26.6% naar 7.6%. De differentials voor de renovatiebouw blijven positief en verruimen nog licht: de marge voor de residentiële projecten neemt toe van 3.4% tot 4.9%, die voor de niet-residentiële van 13.6% tot 16.7%.

Juni 2024 - November 2024
Juni 2024 - November 2024

Voertuigen: inschrijvingen nemen toe, maar negatieve trend

Een maand-tot-maand toename van 4.1% brengt het totale aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen in mei op 2888 stuks. De huidige aangroei komt door een ​ expansie van het aantal inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen (15.2%) en personenwagens (2.8%) en een krimp bij het vrachtvervoer (-9.8%). Voor alle segmenten blijft het aantal inschrijvingen onder het maandgemiddelde. De totale markt evolueert in de loop van de volgende zes maanden langsheen een significant neerwaartse trend met dezelfde intensiteit als een jaar geleden. Dit patroon wordt vrijwel volledig gegenereerd vanuit de segmenten van de bedrijfsvoertuigen en de personenwagens. Voor de ​ vrachtwagens en opleggers dient zich een stagnatie aan. De year-to-year differential voor de bedrijfsvoertuigen blijft met -24.9% op het niveau van vorige maand, de marge voor de vrachtwagens en opleggers blijft negatief en verruimt nog licht van -21.2% tot -24.8%. De marge voor de personenwagens duikt in de rode zone (-4.8%) terwijl vorige maand nog een positieve 2.1% mocht gerapporteerd worden. De differential voor de totale markt blijft vervolgens negatief (-9.23%) en verruimt nog sterk ten opzichte van vorige maand (-3.4%).

Atypische krimp in het aantal uitgeschreven vacatures

In mei worden -2.2% minder werkzoekenden geregistreerd dan in april. Voor de mannen is de krimp (-2.5%) ruimer dan voor de vrouwen (-1.8%). Na de zomerpiek, veroorzaakt door de schoolverlaters, valt het aantal vrouwelijke werkzoekenden tegen november licht terug. Voor de mannen is dit met 4,7% ruimer. De year-to-year differential voor de mannen blijft positief maar krimpt wel van 10% tot 7.5%. De marge voor de vrouwen blijft marginaal negatief (-0.2%). Het aantal uitgeschreven vacatures ligt in mei -1.7% lager dan in april. Deze op het eerste gezicht zeer minieme krimp is bij nader inzien wel zeer atypisch. De trend blijft tot november neerwaarts gericht, maar verloopt vlakker dan in de corresponderende periode van vorig jaar.

De year-to-year differential blijft met -5.2% zo goed als status quo op het niveau van vorige maand (-5%). Met een marginale toename van amper 0.7% ​ lijkt het aantal openstaande vacatures in mei (9711) te stagneren op het aantal van april. Het huidige volume is wel nog steeds ruim dubbel zo groot (+109%) als het maandgemiddelde. Tot september vertoont het aantal niet-ingevulde vacatures nog het structureel expansieve verloop, daarna lijkt een krimpbeweging sterk genoeg om voor de periode tot november ​ een stagnatietendens te genereren. De year-to-year differential blijft nog steeds positief (3.4%) maar wordt gereduceerd tot minder dan de helft van zijn waarde van vorige maand (8.1%).

Toerisme: 5 à 6% meer aankomsten voorspeld in de zomer

In februari ​ worden 25% meer aankomsten en 28% meer overnachtingen geregistreerd dan in januari. Deze maand-tot-maand veranderingen zijn beduidend omvangrijker dan degene die vorig jaar in februari gerealiseerd werden. Het maandgemiddelde inzake het aantal aankomsten wordt met 32% overschreden en voor het aantal overnachtingen gaat het over een positief verschil ​ van 35%. Deze cijfers zijn voor beide indicatoren goed voor goud in de februari-ranking sinds 2010. Er wordt een kleine terugval in juni voorspeld om dan ​ opnieuw steil te stijgen richting de zomertop.

Op basis van de momenteel beschikbare data zou deze voor de aankomsten 5 à 6% hoger uitvallen dan vorig jaar en voor de overnachtingen 4.5%. Vanaf augustus dient zich dan de traditionele significant neerwaartse trend aan. De year-to-year differentials blijven positief en verruimen nog ten opzichte van vorig jaar. De marge voor de aankomsten neemt toe tot 6.5%, die voor de overnachtingen tot 6.1%. In april drijft de impact van de paasvakantie de bezettingsgraden gevoelig op. Voor de hotels bedroeg dit 58%. De bezettingsgraad van de B&B’s liep op tot 40%. De bezettingsgraad van de hotels zou in augustus moeten oplopen tot een maximumwaarde van 73%. Voor de B&B’s wordt de topwaarde reeds in juli bereikt bij 50%. De year-to-year differential voor de hotels blijft met 5.7 procentpunten zeer dicht in de buurt van de 5.2 van vorige maand. De marge voor de B&B’ s blijft negatief (-1.63 procentpunten) maar krimpt wel gevoelig ten opzichte van vorige maand (-3.16 procentpunten).

Einde persbericht

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Neem contact op met