Skip to Content
Limburgse exportbedrijven gaan uitdagingen niet uit de weg

Limburgse exportbedrijven gaan uitdagingen niet uit de weg

In de eerste zes maanden van dit jaar exporteerden Limburgse bedrijven voor €623.410.596,09 aan goederen buiten de EU. Dat is een stijging van zo’n 10% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van Voka – KvK Limburg op basis van de certificaten van oorsprong. Daar tegenover staat dat het aantal certificaten van voorsprong (CO’s) in de eerste jaarhelft daalde met bijna 14% in vergelijking met 2021. De oorlog in Oekraïne en de bijhorende sancties tasten de status van Rusland als topbestemming aan. “Bij kleine bedrijven in onze provincie blijft export boomen, maar tegelijk zien we de impact van de hoge energie-en grondstofprijzen en de interne verschuivingen bij multinationals door de verstoorde supply chain”, vertelt Cathérine Dreesen, directeur internationalisering bij Voka – KvK Limburg. “Export is en blijft een van de levenslijnen van onze economie. Door het versterken van onze concurrentiepositie met de focus op 5G en digitalisering kunnen we het productiviteitsbehoud in Europa ondersteunen en meer lokale productie mogelijk maken.” Om exporterende bedrijven te belonen en het belang ervan voor onze Limburgse welvaart te benadrukken reikt Voka – KvK Limburg op donderdag 6 oktober opnieuw de Limburgse Exportprijs uit.

Hoge energie-en grondstoffenprijzen, een torenhoge inflatie, ontspoorde loonkosten, een verstoorde toelevering én een oorlog op Europees grondgebied. Terwijl de coronacrisis nog niet helemaal verteerd is krijgen de Limburgse (export)bedrijven de ene na de andere uitdaging voorgeschoteld. Gelukkig namen de bedrijven in het eerste halfjaar van 2022 de handschoen op. Zo exporteerden Limburgse bedrijven de eerste zes maanden van dit jaar voor €623.410.596,09 aan goederen buiten de Europese Unie. Dat is tien procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen lag de waarde op €562.542.297,51. Dat blijkt op basis van de uitgereikte certificaten van oorsprong (CO). Dit document bewijst in welk land een product of de goederen in kwestie werden gefabriceerd of waar belangrijke onderdelen vandaan komen.

“We zien hier duidelijk het effect van de hogere energie-en grondstoffenprijzen”, zegt Cathérine Dreesen, directeur internationalisering bij Voka – KvK Limburg. “Door de hogere productiekost en schaarste van producten zijn bedrijven vaak genoodzaakt om prijzen te verhogen. Ook de stijging van de brandstofprijzen spelen hier een rol.”

“Bij kleine bedrijven in onze provincie blijft de export echter boomen, al zien we dat de groei wordt gedrukt door marktomstandigheden zoals onder andere de toevoer van grondstoffen. Al valt het belang van export niet te onderschatten. Bedrijven die exporteren verhogen hun verkooppotentieel omdat ze minder afhankelijk zijn van de verkoop binnen de lokale, vaak verzadigde markt. De OESO becijferde ook dat wanneer we 10% méér exporteren de arbeidsproductiviteit met 2% stijgt. En dat is broodnodig willen we terug aansluiten bij Europese topregio’s”, aldus Dreesen.

Rusland verliest exportstatus

In de 10 topbestemmingen voor verre export voert Turkije net als in de eerste zes maanden van vorig jaar de lijst aan, gevolgd door China. De uitvoerproducten vanuit Limburg zijn divers. Het gaat vooral om chemieproducten, transportmiddelen, machines, bier, voeding en industriële toepassingen. Door de oorlog in Oekraïne zien Limburgse exportbedrijven Rusland als topbestemming wegvallen. Op basis van de goederenwaarde bekleedt het land nog wel de derde plaats in de ranking, op basis van het aantal CO’s zakt Rusland van plaats drie naar plaats zes.

“De Europese Unie heeft specifieke handelsrestricties ingesteld tegen Rusland waardoor veel grote exportbedrijven in onze provincie hun producten niet meer naar het land mogen uitvoeren”, verklaart Cathérine Dreesen. “76,5 % van de totale goederenwaarde naar Rusland (€32.304.633) in 2022 werd gerealiseerd in de eerste twee maanden van dit jaar, voor het uitbreken van de oorlog en de invoering van de sancties. Bij de certificaten van oorsprong gaat het om 66% die de eerste twee maanden van dit jaar de deur uitging richting Rusland.”

“We zien intussen dat exportbedrijven – zeker multinationals – hun zaken verschuiven en andere markten proberen aan te boren. De verwachting is dat het aantal verschuivingen zeker binnen Europa verder zal toenemen, afhankelijk van de duur van het conflict in Oekraïne. Maar het hoeft geen betoog dat een sterkte internationale handel gebaat is bij stabiliteit en vrede. Zolang er geen vrede is in Oekraïne moet de EU alles in het werk stellen om de internationale vrije handel zo min mogelijk te belemmeren. De laatste jaren zijn stappen gezet inzake defensief handelsbeleid, nu is het tijd om ook offensieve stappen te zetten. Denk hierbij aan het sluiten en ratificeren van (nieuwe) handelsverdragen en door de relaties met partnerlanden uit te diepen”, benadrukt Dreesen.

Optimum Sorting

Een Limburgs bedrijf dat geboren is om de exporteren met de wereld als thuismarkt. Zo zou je het Hasseltse bedrijf Optimum Sorting goed kunnen omschrijven. De onderneming uit Kuringen is gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen en installeren van optische sorteermachines. Het levert maatwerkoplossingen aan internationale klanten die hoofdzakelijk actief zijn in de levensmiddelenindustrie.

“Van bij de start in 2017 hebben we bewust gekozen voor een actief exportbeleid”, vertelt Steve Raskin, medeoprichter van Optimum Sorting. “De markt voor sorteermachines is redelijk beperkt binnen België. Door de groei van de wereldbevolking en de daaraan gekoppelde vraag naar steeds meer kwalitatief en betrouwbaar voedsel was uitvoeren voor ons de enige juiste keuze. Momenteel exporteren wij onze machines naar veertig landen. 80% van de uitvoer vindt plaats buiten de EU.”

En na vijf jaar mag het trackrecord van Optimum Sorting zeker gezien worden. Zo telt de onderneming vandaag 85 werknemers verspreid over vijf locaties wereldwijd. De geconsolideerde omzetverwachting gaat dit jaar richting 24 miljoen euro.

“We hanteren een persoonlijke en hybride aanpak waarbij we lokale agenten inschakelen voor het onderzoeken van de opportuniteiten en de persoonlijke vertrouwensrelatie op te bouwen met de klant. Daarnaast zetten wie via R&D sterk in op technologische ontwikkelingen voor een optimale sortering van producten. Via risicospreiding zorgen we er ook voor dat we crisisbestendig zijn. Intussen blijven we ook ambitieus. Zo hebben we onze eerste stappen buiten de voedselmarkt gezet, en aangezien onze machines ook recyclagetoepassingen bevatten zal ook hier in de toekomst een logische uitbreiding gerealiseerd worden. Tegen 2026 hopen wij zo onze omzet te verdubbelen en ons personeelsbestand uit te breiden tot 155 FTE’s waarvan 100 in Vlaanderen.”

Limburgse exportprijs

Onze (verre) export blijft een absolute levenslijn voor onze Limburgse economie. De uitdagingen die de internationale handel vanuit Limburg en bij uitbreiding Vlaanderen beheersen blijven echter ook groot. “De loonkostenproblematiek zadelt onze bedrijven straks op met een loonhandicap van zes procent. Maatregelen om onze concurrentiekracht te versterken zijn daarom noodzakelijk”, vertelt Cathérine Dreesen. “Daarnaast moet de focus liggen op de verdere uitrol van 5G en het digitaliseren van de bedrijfsprocessen. Ondanks de uitdagingen op onze arbeidsmarkt kan dit ons in staat stellen om cruciale componenten naar hier te halen of te diversifiëren in de toeleveringsketen zodat dit geen rem vormt op onze exportgedrevenheid.”

Om exporterende bedrijven in onze provincie te belonen en het belang van buitenlandse handel te benadrukken reikt Voka – KvK Limburg ook dit jaar opnieuw de Limburgse Exportprijs uit.

De Limburgse Exportprijs wordt uitgereikt op donderdag 6 oktober in drie categorieën:

  • Young Potential: snelgroeiende starter veel exportpotentieel
  • Kleine en middelgrote ondernemingen (<250 werknemers en <50 miljoen omzet)
  • Grote ondernemingen (>50 miljoen omzet)

Bedrijven kunnen zich tot 5 september kandidaat stellen.

Alle info is terug te vinden via deze link: https://www.voka.be/activiteiten/exportprijs-2022

 

Einde persbericht

 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt