“Limburgse ondernemingen hebben eindelijk zicht op voorspelbaar vergunningenbeleid”

“Limburgse ondernemingen hebben eindelijk zicht op voorspelbaar vergunningenbeleid”

Voka – KvK Limburg opgelucht over definitief stikstofakkoord

Voka – KvK Limburg is opgelucht dat er na bijna drie jaar onderhandelen en heronderhandelen een definitief akkoord is gevonden binnen de Vlaamse meerderheid om het stikstofprobleem en de daaruit volgende vergunningenstop op te lossen. “Limburgse ondernemingen hebben eindelijk weer zicht op een voorspelbaar vergunningenbeleid. Het is nu aan het Vlaams Parlement om nog voor het jaareinde het stikstofdecreet goed te keuren”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Voka – KvK Limburg kan het bereikte akkoord over een aangepaste versie van het voorliggende stikstofdecreet ondersteunen. Het is van cruciaal belang voor de juridische robuustheid, rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de vergunningsverlening dat de vergunningsdrempels voor stikstofuitstoot zijn opgenomen in het nieuwe stikstofdecreet. De decretale verankering van de drempelwaarden garandeert de uniforme toepassing en de administratieve werkbaarheid voor vergunningsaanvragers en vergunningverlenende overheden. Ook de gedifferentieerde behandeling tussen de uitstoot van ammoniak en NOx is behouden in het nieuwe decreet.

Het akkoord moet nu zo snel mogelijk omgezet worden in een geamendeerd voorstel van stikstofdecreet zodat het decreet dit jaar nog kan worden gestemd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Voka – KvK Limburg roept de vergunningverlenende overheden op om nu al rekening te houden met het nieuwe decreet en opnieuw vergunningsaanvragen te behandelen zodat de opgestapelde achterstand kan worden aangepakt.

“De dossiers met vergunningsaanvragen bleven zich de laatste maanden opstapelen. Door de juridische onduidelijkheid werden er geen beslissingen meer genomen waardoor we zijn terechtgekomen in een vergunningenstop, met gigantische potentiële economische schade tot gevolg. De Vlaamse meerderheid neemt nu haar verantwoordelijkheid en biedt nu eindelijk een uitweg uit de crisis”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Het nieuwe decreet biedt een kader voor stikstofuitstoot en reductiedoelstellingen tot 2030. Nu al moet de situatie na 2030 worden voorbereid. Voka – KvK Limburg ​ roept de Vlaamse regering op om de gesprekken met de Europese Commissie op te starten over afwijkingsmogelijkheden en meer flexibiliteit voor dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio’s zoals Vlaanderen. Door een tijdige voorbereiding moeten we voorkomen om in de toekomst opnieuw in een stikstofcrisis terecht te komen.

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt