Skip to Content
Limburgse starters zitten op recordkoers

Limburgse starters zitten op recordkoers

De Limburgse conjunctuur zal tot de jaarwisseling rond de 94 punten blijven schommelen. Dat voorspelt de maandelijkse barometer van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Het is wel al van de jaarwisseling 2018-2019 geleden dat er een vergelijkbaar activiteitsniveau kan worden teruggevonden. “De export zit nog niet opnieuw op het precorona-niveau, maar de trends zijn opwaarts gericht. Duidelijk is alvast dat de Limburgse starters sterk bezig blijven. In de eerste zeven maanden van 2021 tellen we 20% meer starters in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Als ze deze koers aanhouden, breken onze startende ondernemingen dit jaar alle records”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

De conjuncturele expansie die na het corona-dieptepunt van start ging lijkt in juni van dit jaar haar elan te verliezen. In de loop van de eerste jaarhelft wint de conjunctuurbarometer nog ruim 42 punten om vervolgens vanaf het begin van het derde kwartaal te stagneren op 94 punten. Deze stagnatie houdt stand tot en met de jaarwisseling. Het plateau in de conjunctuurontwikkeling doet zich voor op een hoog activiteitsniveau. De onderliggende activiteit is equivalent aan die van de jaarwisseling 2018-2019.

Lees hier de volledige conjunctuurbarometer

Rustigere zomermaand voor starters

In vergelijking met juli 2020 is juli 2021 een rustigere maand op vlak van starters. Het aantal starters kent een dip van 12% in vergelijking met juni 2020. Wat het voorlopige jaartotaal betreft, zitten we wel nog op recordkoers. Met bijna 6.000 starters overtreffen we nu al het jaartotaal van 2016. Ook in vergelijking met 2020 doen de eerste zeven maanden van 2021 het voorlopig 20% beter.

Tabel: aantal starters in Limburg, bron: Voka - KvK Limburg
Tabel: aantal starters in Limburg, bron: Voka - KvK Limburg

Opwaartse trend maar nog geen volledig herstel in export

In juli laat de exportactiviteit een lichte afname optekenen ten opzichte van juni. De maand-tot-maand krimp met –2,4% van de exportwaarde en –3,4% van het aantal afgeleverde attesten is echter niet significant verschillend van de daling die in juli om louter seizoenale redenen mag worden verwacht. Als gevolg van deze beperkte aftopping van de prestaties ten opzichte van de recordgroei van vorige maand, belandt het aantal attesten op de tweede hoogste juli-waarde sinds 2007. Wat betreft de exportwaarde, werden alleen in 2012 en 2019 hogere juli-waarden gerealiseerd. Voor beide indicatoren blijven de trends opwaarts gericht.

*Over de conjunctuurbarometer
In samenwerking met Prof. dr. Guido Van Rompuy, hoogleraar economie en econometrie, wordt elke maand een prognose gemaakt van de Limburgse conjunctuur op basis van effectieve realisaties betreffende de bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, arbeidsmarkt, toerisme en internationale handel. Hiermee is de Voka-KvK Limburg – indicator een goede aanvulling op de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België, welke peilt naar de verwachtingen van de bedrijfsleiders omtrent het conjunctuurverloop. Met andere woorden, de Voka-KvK Limburg – indicator voorspelt op basis van de economische activiteit de verwachtingen van de NBB tot zes maanden vooruit.

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt