Meer dan 1.600 kinderen krijgen objectief studiekeuzeadvies op maat

Meer dan 1.600 kinderen krijgen objectief studiekeuzeadvies op maat

Tweede Voka Talentcenter opent in september in Genk

Vijf maanden na de opstart heeft het Voka Talentcenter in Hasselt al 614 Limburgse leerlingen tussen 12 en 14 jaar geholpen met de zoektocht naar een objectief en onderbouwde studiekeuze. Tegen de zomer van 2024 zullen dat er meer dan 1.600 zijn. ​ Vooral natuurwetenschappen, klassieke talen en STEM behoren tot de meest aanbevolen studierichtingen. De interesses van de geteste jongeren lopen uiteen terwijl leerlingen uit de B-stroom lager scoren op het vlak van wiskunde en redeneervermogen. Door het grote succes van het Talentcenter in Hasselt opent Voka – KvK Limburg een tweede Talentcenter in de T2-campus in Genk dat bij de start van volgend schooljaar in september zal opengaan.

Het Voka Talentcenter in Hasselt is een project van Voka – KvK Limburg i.s.m. Hogeschool PXL en met steun van de Provincie Limburg. Leerlingen tussen 12 en 14 jaar komen in klasverband naar het Talentcenter, gelegen in de PXL-STEM Academy in Hasselt, en voeren er verschillende testen en proefjes uit die ontwikkeld werden door de Universiteit Gent. Het gaat bijvoorbeeld om een VR-spel dat ruimtelijk inzicht test, motorische en motivatietests en om cognitieve taal- en rekentesten. De leerlingen krijgen na afloop een gepersonaliseerd talentenrapport met daarin vrijblijvend de mogelijke studierichtingen die aansluiten bij hun interesses en talenten. Op deze manier krijgen ze wetenschappelijk onderbouwd studiekeuzeadvies waardoor ze meer geloof krijgen in hun eigen talenten en dus ongeacht sociale achtergrond en afkomst een positieve onderwijskeuze maken voor de toekomst.

“Het doet ons bijzonder veel plezier dat we al 614 Limburgse schoolkinderen uit het zesde leerjaar van het lager onderwijs en de eerste jaren van het middelbaar hebben mogen ontvangen in ons Voka Talentcenter”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Het bewijst het maatschappelijke nut van dit project en het belang ervan om jongeren meer inzichten te geven in de vele keuzemogelijkheden die ze hebben afhankelijk van hun interesses en talenten. We hopen het talentenrapport nog te verfijnen zodat het nog praktischer is voor de leerling om ermee aan de slag te gaan. Tegen de zomer zullen we tevens meer dan 1.600 leerlingen over de vloer hebben gekregen uit 87 klassen van 49 Limburgse scholen. Het is een resultaat waar we fier op zijn.”

“In de gedeelde geest van samenwerking en innovatie verheugen we ons over de kans om onze krachten te bundelen met onze structurele partners, Voka – KvK Limburg en de Provincie Limburg. Samen vormen we een solide front, waarbij we onze expertise als Hogeschool PXL en de faciliteiten van onze PXL-STEM Academy kunnen inzetten voor dit opmerkelijke project,” zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “Het is met grote fierheid dat ik kan delen dat onze inspanningen vruchten hebben afgeworpen, met een bezettingsgraad van 95% tot de zomer. Deze cijfers spreken boekdelen en getuigen van een vliegende start en groot succes”, besluit Lambrechts.

Ingrid Cruysberghs (T2-campus), Jonas De Raeve (Voka - KvK Limburg), Anniek Nagels (Stad Genk), Ben Lambrechts (Hogeschool PXL) & Tom Vandeput (Provincie Limburg)
Ingrid Cruysberghs (T2-campus), Jonas De Raeve (Voka - KvK Limburg), Anniek Nagels (Stad Genk), Ben Lambrechts (Hogeschool PXL) & Tom Vandeput (Provincie Limburg)

Eerste resultaten

Van de 614 jongeren die langskwamen in het Voka Talentcenter waren er iets meer jongens dan meisjes. De meeste leerlingen kwamen uit het zesde leerjaar of 1A. 11% van de leerlingen kwam uit de B-stroom (zowel ​ 1B als 2B). Op het vlak van aanbevolen richtingen is het patroon per leerjaar vrij gelijkaardig. Globaal gezien komen de richtingen natuurwetenschappen, klassieke talen en STEM het meest naar boven. Jongens vertonen volgens de resultaten meer interesse in praktische en analytische dimensies zoals STEM en tuinbouw, terwijl meisjes meer in het kunstzinnige en sociale interessedimensie vallen. Op cognitief vlak liggen de praktische en technische competenties van meisjes en jongens echter niet zo ver uit mekaar.

“Dit zijn waardevolle inzichten waarmee we aan de slag kunnen”, zegt Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging van Voka – KvK Limburg. “Zo is het positief om vast te stellen dat wetenschappelijke en STEM-studierichtingen tot de meest aanbevolen richtingen horen, en dat er een oprechte interesse is van de jongeren in deze vakken. En hoewel er op interessegebied meer verschillen zijn tussen jongens en meisjes zien we toch op competentievlak dat het onderscheid niet zo groot is, en dat jongens maar iets beter presteren op het vlak van redeneervermogen en wiskunde. We willen dan ook benadrukken dat meisjes evenveel talent en aanleg hebben voor wetenschap en techniek als jongens, al zijn ze daar misschien niet altijd van bewust. ​ Het is een belangrijke boodschap die willen en moeten meegeven als we willen streven naar een moderne arbeidsmarkt met een betere afstemming tussen het onderwijs en de bedrijfswereld”, aldus De Raeve. ​

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Een positieve studiekeuze, die aansluit bij de interesse en vaardigheden van de jongere, is de beste garantie voor het behalen van een diploma. Bedrijven kampen nu door de vergrijzing van de arbeidsmarkt met het probleem dat er onvoldoende jongeren zijn om ​ gepensioneerde medewerkers te vervangen. Elke jongere en elk talent is in de toekomst broodnodig om de Limburgse economie te laten draaien en onze welvaart veilig te stellen. En wat geldt tijdens de schoolloopbaan geldt, geldt ook voor de beroepsloopbaan. Gemotiveerde medewerkers zijn vaak de meest productieve medewerkers en die hebben onze bedrijven hard nodig. We hebben van meet af aan het Talentcenter ondersteund. Voor de opstart in de PXL-STEM Academy hebben we 460.000 euro ingezet. Wij hebben bij Vlaams minister Jo Brouns bepleit om 560.000 euro Europese en Vlaamse middelen vrij te maken voor de opschaling van het Talentcenter naar een tweede locatie in de T2-campus te Genk.”

Tweede Voka Talentcenter in Genk

Door het succes van het Voka Talentcenter in Hasselt en om een maximale geografische spreiding te garanderen waarbij we elke school in Limburg kunnen bereiken is Voka – KvK Limburg bijzonder opgetogen te kunnen melden dat er een tweede Talentcenter in Limburg aankomt. Vanaf september 2024 zal een tweede Voka Talentcenter haar intrek nemen in de T2-campus in Genk. “We merken veel vraag uit het onderwijsveld en willen hier optimaal aan tegemoet komen”, stelt Jonas De Raeve. “Daarom zijn we heel blij dat we met Stad Genk en T2-campus – met steun van Provincie Limburg en ESF – een overeenkomst hebben gevonden om er een tweede Talentcenter onder te brengen. Jaarlijks zullen we hier minstens 1.900 schoolkinderen tussen 12 en 14 jaar ontvangen die we een objectieve studiekeuze bieden op basis van hun talenten en interesses.”

“We zetten als stad met de T2-campus en tal van andere initiatieven sterk in op talentontwikkeling van kinderen en jongeren”, zegt Wim Dries, burgemeester van Genk. “Het versterken van leermotivatie en het voorkomen van vroegtijdige uitstroom in het secundair onderwijs zijn voorname aandachtspunten. We zijn dan ook blij met de opstart van een Voka Talentcenter op de T2-campus in Genk, en de brede benadering van talentontwikkeling die hiermee gepaard gaat. Teveel jongeren en ouders maken nog foute studiekeuzes met het gekende watervaleffect en vaak een gedemotiveerde leerling als gevolg. We hopen met het Talentcenter meer jongeren te kunnen helpen met een juiste studiekeuze en dus met hun toekomst.” ​

Na de paasvakantie kunnen de scholen in klasverband een afspraak maken voor het nieuwe Voka Talentcenter in Genk. Op de website kunnen wel al de nodige gegevens worden ingediend.

Het Voka Talentcenter in Hasselt zit volgeboekt tot begin juni. Afspraken kunnen ook hier nog via de website gebeuren.

Alle info en inschrijvingen: https://talentcenter.vlaanderen/

Einde persbericht

Story image

 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt