Skip to Content
Met versnelde vaccinatie moet ook perspectief voor zomer mogelijk zijn

Met versnelde vaccinatie moet ook perspectief voor zomer mogelijk zijn

Voka – Kamer van Koophandel Limburg stelt vast dat het Overlegcomité zich vandaag beperkt tot het bevestigen en verder uitwerken van de versoepelingen die eerder waren aangekondigd. We blijven erop hameren dat een volwaardig exitplan voor álle sectoren noodzakelijk is. “De pandemie noopt tot voorzichtigheid. Maar voorzichtigheid staat vooruitziendheid niet in de weg. De nog gesloten sectoren en bedrijven maken plannen om opnieuw te openen en hun activiteiten vooruit te stuwen. Ze vragen een duidelijke visie op de komende maanden. Nu leven we van week tot week, dat staat haaks op de planmatige aanpak die ondernemingen en organisaties van de overheid vragen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Voka – KvK Limburg vindt het bemoedigend dat het Overlegcomité zich houdt aan de afgesproken datum van 8 mei om de terrassen in veilige omstandigheden te openen. De cultuur- en evenementensector krijgt een zicht op beterschap, al blijft dit voorwaardelijk en beperkt tot de maanden mei of juni. De sector had zeker op meer gerekend. Op het Overlegcomité van 11 mei moet er echt wel duidelijkheid komen voor de zomerevents en culturele activiteiten. “Het is duidelijk dat de weg nog lang is. Daarom blijven specifieke steunmaatregelen voor de zwaar getroffen en nog gesloten sectoren van cruciaal belang. Het is een belangrijk signaal dat de Vlaamse en federale regering hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en de steunmaatregelen in de voorbije dagen hebben verlengd en aangepast”, zegt Johann Leten.

Sneltesten, contactonderzoek en ventilatie

Voka – KvK Limburg benadrukt dat de heropening van de terrassen en de proefprojecten in de cultuur- en evenementensector slechts een eerste stapje zijn. Tal van maatregelen belemmeren vandaag nog het economische leven. De horeca blijft binnen gesloten. Feestzalen blijven ongebruikt. Al wie binnenactiviteiten organiseert draait al een jaar lang geen omzet meer. Fitnesscentra hebben geen perspectief op heropening. De reis- en toerismesector draait nauwelijks omzet en ontvangt weinig boekingen.

Met sneltesten, contactonderzoek en afdoende ventilatie kunnen we virusuitbraken bedwingen. Deze maatregelen zijn efficiënt, treffen de economie en de maatschappij minder hard, en zijn betaalbaar. Zo blijkt uit een belangrijk rapport van de SERV, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. We vragen vanuit Voka – KvK Limburg dat er nog meer wordt ingezet op deze maatregelen als middel om de nog gesloten sectoren snel en veilig te heropenen.

Prioritaire dossiers

Het verplichte en voltijdse karakter van het telewerk moet worden afgebouwd. We herhalen de vraag om op korte termijn veilige terugkeermomenten naar kantoor toe te laten nu meer en meer mensen gevaccineerd zijn. Bedrijven blijven de onnuttige RSZ-registratie van telewerkers in vraag stellen. We dringen erop aan dat deze maatregel die geen enkel effect heeft en louter leidt tot regelneverij onmiddellijk wordt stopgezet.

Start proefprojecten op waarbij medewerkers op de werkvloer gevaccineerd kunnen worden. Dat kan de vaccinatiecampagne voor iedereen versnellen en ons voorbereiden op volgende vaccinatiecampagnes. Onze bedrijven staan klaar om hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Breng duidelijkheid over het vaccinatiecertificaat op Europees niveau dat internationaal reizen in veilige omstandigheden mogelijk maakt. Dit moet de reissector perspectief bieden voor de zomer en de nazomer, en zekerheid bieden voor veilige professionele verplaatsingen.

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt