Skip to Content
"Nu princiepsakkoord tussen federale overheid en Engie snel finaliseren en uitvoeren"

"Nu princiepsakkoord tussen federale overheid en Engie snel finaliseren en uitvoeren"

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is tevreden dat de federale regering en uitbater Engie een princiepsakkoord hebben bereikt over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3. In dat akkoord leggen beide partijen een kader met wederzijdse engagementen vast om de onderhandelingen over de verlenging van de reactoren verder te zetten. Het is belangrijk dat er nu met spoed werk gemaakt wordt van de juridische en technische concretisering, zodat er binnen enkele maanden een finale overeenkomst op tafel ligt. Nu moeten ook de operationele voorbereidingen gestart worden om de twee jongste kernreactoren na 2025 open te houden. Er mag voor Voka – KvK Limburg en de Limburgse ondernemingen geen tijd meer verloren gaan, daarvoor is de bevoorradingszekerheid te cruciaal.

Mede op aandringen van Voka – KvK Limburg en andere werkgeversorganisaties, sloot de federale regering in maart een politiek akkoord over de verlenging van 2 kerncentrales voor 10 jaar. De capaciteit van de 2 reactoren als aanvulling op het CRM, moet ervoor zorgen dat de energiebevoorrading verzekerd kan worden. De oorlog in Oekraïne en de gasboycot door Rusland hebben de urgentie alleen maar versterkt. Kernenergie heeft een plaats in een gezonde energiemix, vandaag en in de toekomst.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg: “Het is positief dat de federale regering en Engie een princiepsakkoord hebben dat het kader voor verdere onderhandelingen vastlegt. Het is van essentieel belang dat er onmiddellijk gestart wordt met de verdere voorbereidingen om de 2 kerncentrales langer op te houden. Enkel zo wordt de levensduurverlenging ook praktisch haalbaar, kan de toeleverketen tijdig in orde worden gebracht en de uraniumbrandstof worden geregeld, zodat de reactoren tegen de start van de winter van 2026-2027 operationeel zijn.”

Doel 3 en Tihange 2 openhouden in de winter

De verlenging garandeert alvast 2GW nucleaire capaciteit. Met de energieschaarste die dit najaar dreigt en de energieprijzen die de pan uit rijzen, dringt Voka - KvK Limburg er bovendien op aan stappen te ondernemen om Doel 3 (geplande sluiting op 1 oktober 2022) en Tihange 2 (geplande sluiting op 1 februari 2023) open te houden in de komende winter. Johann Leten: “Energiebevoorrading en -prijzen zijn vandaag de grote bezorgdheden bij ondernemingen. Daarom pleit Voka - KvK Limburg ervoor om de komende winter kerncentrales langer open te houden als dit technisch en veilig kan. We moeten alles op alles zetten om te vermijden dat we in ons land noodplannen moeten activeren, want die maken de economische schade alleen maar groter.”

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt