Oproep Voka - KvK Limburg: Doorzetten met aangepast stikstofdecreet of grote chaos dreigt

Oproep Voka - KvK Limburg: Doorzetten met aangepast stikstofdecreet of grote chaos dreigt

Voka - KvK Limburg roept de Vlaamse regering op om door te zetten met het stikstofdecreet, mits de noodzakelijke aanpassingen. Na een eerste analyse van het advies van de Raad van State moet volgens Voka - KvK Limburg het voorliggende decreet zoveel als redelijkerwijze mogelijk is, in lijn gebracht worden met de opmerkingen die de Raad maakt. De motivering en de wetenschappelijke onderbouwing van het voorstel van decreet zijn zeker voor verbetering vatbaar. Het politiek stikstofakkoord zoals gesloten in de Vlaamse regering op 10 maart 2023 moet gerespecteerd worden. Het onderscheid in behandeling tussen stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) blijft juridisch overeind mits bijkomende motivering. 

Zonder goedgekeurd stikstofdecreet binnen korte tijd dreigt grote chaos: de Vlaamse en Limburgse economie zal geconfronteerd worden met een feitelijke vergunningenstop, tot stilstand komen en gigantische economische schade leiden voor alle sectoren in Vlaanderen. Helemaal opnieuw beginnen onderhandelen is geen optie. Dat zou jarenlange vertraging met zich meebrengen en nog meer onzekerheid creëren. De Vlaamse regering moet snel het signaal geven aan ondernemingen en investeerders dat ze het stikstofprobleem onder controle zal brengen. Nu doorzetten met het stikstofdecreet, mits redelijke en noodzakelijke aanpassingen, is de enige weg vooruit”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg. 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt