Skip to Content
Overlegcomité houdt zich aan de afspraken

Overlegcomité houdt zich aan de afspraken

Voka – Kamer van Koophandel Limburg stelt vast dat het overlegcomité niet afwijkt van het pad dat voor de zomer is afgesproken. De besmettingscijfers stijgen weer licht, maar niet in die mate dat de zorg opnieuw onder druk dreigt te komen. Het economische en maatschappelijke leven is zich aan het herstellen. Het is belangrijk om geen jojobeleid te voeren waarbij we van versoepelingen weer in verstrengingen terechtkomen. Het covid safe certificaat bewijst zijn waarde en kan ervoor zorgen dat evenementen opnieuw op grotere schaal georganiseerd kunnen worden. “Dit geldt zeker en vast ook voor Pukkelpop. De paniekzaaierij in de media berust op weinig ratio terwijl alle tools om de evenementen corona proof te laten plaatsvinden voor handen zijn”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Het overlegcomité beslist dat het covid safe certificaat ook voor kleinere evenementen kan worden ingezet. Op die manier kunnen organisatoren aan de deur zich ervan vergewissen dat alle aanwezigen ofwel gevaccineerd zijn ofwel recent een negatieve test hebben ondergaan. Dat biedt zekerheid voor zowel de organisatoren als voor mensen die het evenement bijwonen. “Het covid safe certificaat maakt events opnieuw mogelijk in veilige omstandigheden. We verwachten dat de praktische modaliteiten snel worden uitgewerkt en gecommuniceerd en dat in samenwerking met de eventsector”, aldus Leten.

Voka – KvK Limburg sluit zich aan bij de brede oproep om zich te laten vaccineren. De vaccinatiegraad in Vlaanderen is hoog: bijna 90% van de volwassen bevolking kreeg al minstens één prik. De vaccinatiegraad bij 18+’ers in Wallonië en in het Brussels hoofdstedelijk gewest blijft achter: respectievelijk 76,5% en bijna 60% van de volwassenen kreeg er minstens één prik. “Vlaanderen doet het goed, maar dat volstaat niet. De vaccinatiegraad moet in heel het land hoog liggen om collectief beschermd te zijn tegen het virus. We roepen de verschillende overheden dan ook op om de moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen blijvend te sensibiliseren, met een specifieke aandacht voor de grootsteden”, besluit Johann Leten.

Story image

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt