Skip to Content
“Politici, wees ernstig & steek twee tanden bij”

“Politici, wees ernstig & steek twee tanden bij”

Conjunctuurbarometer Voka - KvK Limburg duikt verder neerwaarts

De conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg duikt verder steil neerwaarts. Ten opzichte van vorige maand is dat vooral te wijten aan de exportprestaties en minder aan de andere deelindicatoren op vlak van bouw, auto en arbeidsmarkt. De vraag is vooral hoeveel dieper er nog gezakt kan worden. “Hoewel we al maanden aan de alarmbel trekken via onze maandelijkse conjunctuurbarometer, zien we nu pas dat de eerste (federale) maatregelen aangekondigd worden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Zo moet de invoering van de tijdelijke werkloosheid energie meteen geïmplementeerd worden. En na het jammerlijke uitstel maandag hopen we ook morgen eindelijk een sterk pakket aan Vlaamse maatregelen te ontdekken, mét financiële energiesteun voor onze bedrijven en de uitbreiding van de jobbonus. De Limburgse lonen zullen tussen 2020 en 2024 immers 4,6 procent sneller stijgen dan in de buurlanden. De dubbele concurrentiehandicap op vlak van lonen en energie leidt onvermijdelijk tot minder investeringen en minder jobs. Daarom moeten er snel meer maatregelen volgen om de lonen betaalbaar te houden zoals een netto-indexering en een ​ verlenging van de steunmaatregel Ontwrichte Zone.”

Analyse deelindicatoren

Starters blijven dalen

De dalende trend zet zich verder. In augustus startten er minder bedrijven op dan in dezelfde maand vorig jaar. Met 588 nieuwe ondernemingen doen we het 4% slechter dan in augustus 2021. Niet alleen de gevestigde ondernemingen staan onder druk, maar de onzekere economische situatie en het dalend ondernemersvertrouwen wegen duidelijk ook op het aantal starters. We zien in onze recente Toekomstindicator wel dat de daling in de rest van Vlaanderen nog sterker is.

Aantal exportattesten blijft zakken

Met een maand-tot-maand toename van 6.5% loopt het aantal afgeleverde exportcertificaten op tot 1672 eenheden. Hiermee wordt de sterke krimp van vorige maand (-14.%) deels gecompenseerd. De activiteit blijft -2.5% onder het maandgemiddelde en zit op het laagste augustusniveau sinds 2016. De exportwaarde groeit aan met 17.3% en komt hiermee opnieuw in de buurt van het historische recordniveau dat in de periode september 2021 - januari 2022 aan de orde was. Met ​ een zakencijfer van 113.7 miljoen euro wordt het augustusgemiddelde voor de periode sinds 2010 met 57.4% overtroffen. Deze prestatie verpulvert tevens het vorige maandrecord (augustus 2019) van 94.1 miljoen euro.

In de periode tot februari 2023 blijven de trendpatronen voor beide indicatoren opvallend vlak. Wat betreft de exportwaarden was dit een jaar geleden ook het geval, het verloop van de attesten vertoonde toen nog een significant neerwaartse tendens. De stagnerende trends houden de exportprestaties stevig onder het niveau van een jaar geleden. De year-to-year differential voor de attesten blijft negatief (-12.8%) en wordt nog licht ruimer dan vorige maand (-11.8%). Met een marginaal positieve ​ marge van 0.32% bereikt de gerealiseerde exportwaarde wel het niveau van vorig jaar. Dit resultaat is naar alle waarschijnlijkheid in hoge mate een louter nominaal fenomeen dat veroorzaakt wordt door de heersende hoge inflatie.

Gemengd beeld in de bouw

In mei groeide het aantal bouwvergunningen aan met 18.3% ten opzichte van april. Met een totaal van 587 eenheden stijgt het totale aantal vergunningen 26% uit boven het maandgemiddelde. Dit is een opvallend sterke beweging, aangezien mei sinds 2010 een gemiddelde ​ krimp van -8.5% laat optekenen. ​ Deze expansie wordt gegenereerd vanuit alle indicatieve segmenten. De sterkste bijdrage wordt geleverd door de niet-residentiële activiteit (renovatiebouw +20.7%, nieuwbouw +97%). De residentiële bouw moet het stellen met een maand-tot-maand toename van 13.7% voor de renovatieprojecten en 11.1% voor de nieuwbouw. Vanaf juni reduceert een neerwaartse dynamiek het activiteitsniveau, zodat tegen augustus -5% moet prijsgegeven worden. Deze daling is het resultaat van een zeer beperkte krimp voor de residentiële nieuwbouw (-1.3%), een beduidend ruimere voor de residentiële renovatie (-8%) en de niet-residentiële nieuwbouw (-24%), en een expansie van 14.3% van de niet-residentiële renovatiebouw.

In de loop van de volgende zes maanden lijkt alleen de residentiële nieuwbouw in staat om een opwaartse trend te handhaven. Per saldo resulteert voor de totale markt een licht opwaartse trend die in alle opzichte identiek is aan die van vorig jaar.

De year-to-year differential voor de residentiële nieuwbouw klimt overtuigend uit de rode zone en loopt op tot 8.55%. Vorige maand werd hier nog -4.4% gerapporteerd. De marge voor de residentiële renovatiebouw blijft met -13.5% status quo op het niveau van vorige maand (-13.3%). De marge voor de niet-residentiële renovatiebouw blijft positief (26.31%) en verdubbelt zelfs tegenover vorige maand (13.3%). Alleen voor de niet-residentiële nieuwbouw gaat de situatie erop achteruit. Hier zakt de marge verder weg van -4.1% tot -9.45%. Deze tendensen brengen de differential voor de totale markt terug tot een marginaal negatieve -0.37%.

Auto’s doen het wat beter

Een toename met 9% t.o.v. juli stuwt het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen in augustus op tot 2498 eenheden. Voor augustus is een maand-tot-maand toename van die orde van grootte eerder exceptioneel. De huidige toename wordt gegenereerd door de bedrijfsvoertuigen (+21.5%), personenwagens (+6.6%) en vrachtwagens (+55%). Alleen de opleggers moeten het stellen met een krimp van -8.9%.

Met 2498 stuks blijft het totale aantal inschrijvingen nog -2% onder het maandgemiddelde. Vorige maand beliep het verschil hier nog -16.5%. Dit opvallend sterke inhaalmanoeuvre komt volledig op het conto van de bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en opleggers. Voor deze segmenten overtreft het aantal inschrijvingen het maandgemiddelde met respectievelijk 26%, 50% en 101%. Voor de personenwagens blijft een negatief verschil van -9.1% bestaan.

De krimptendens in de year-to-year differential voor de totale markt zet verder door. Vorige maand viel deze marge terug van -7% tot -4.9%, nu mag zelfs een marginaal positieve 0.37% gerapporteerd worden. Alle segmenten dragen bij tot deze beweging. De marges voor de bedrijfsvoertuigen (0.27%) en personenwagens (-0.35%) belanden beide zowat op het nulpunt. Vorige maand werd voor beide segmenten nog een negatieve differential van -6% resp. -5% genoteerd. De marges voor de vrachtwagens en opleggers lopen beide op tot ruim 16 à 17%. Vorige maand bleven de positieve waarden hier nog beperkt tot 7.6% resp. 4%.

Plafonds stilaan bereikt

Het aantal werkzoekenden neemt toe met 1.5%. Deze aangroei is volledig in overeenstemming met de gemiddelde maand-tot-maand toename die sinds 2010 in augustus werd vastgesteld. Voor de vrouwen (2.5%) is de expansie wel veel ruimer dan voor de mannen (0.6%). Voor beide geslachten bereikt het aantal werkzoekenden het laagste augustusniveau sinds 2010. Het totale aantal werkzoekenden blijft ruim -28% onder het maandgemiddelde. De year-to-year differentials blijven negatief en krimpen licht richting nulpunt. In de loop van de volgende maanden zou het totale aantal werkzoekenden nog gemiddeld -5.8% beperkter blijven dan een jaar geleden. Vorige maand werd in dit verband nog een licht ruimer negatief ecart van -6.45% in het vooruitzicht gesteld.

Het aantal uitgeschreven vacatures groeit aan met 21.7% en belandt in augustus op 3748 eenheden. Dit is 70% boven het maandgemiddelde en goed voor een nieuw maandrecord. Het stagnerende trendpatroon van de laatste maanden slaat nu om in een licht neerwaartse tendens, die sterke gelijkenissen vertoont met de dynamiek van een jaar geleden. De year-to-year differential krimpt voor de vijfde maand op rij en valt terug van 6.7% tot 4.6%. Het jobaanbod lijkt stilaan op zijn plafondwaarde te stoten.

Het aantal per einde maand openstaande vacatures valt in augustus 1.9% hoger uit dan in juli. Dit is een relatief beperkte toename aangezien voor augustus een gemiddelde expansie met 2.6% mag verwacht worden. In de periode januari-juli 2022 werd bovendien een gemiddelde maandelijkse aangroei met 3.9% gerealiseerd. Ondanks deze toename blijft de licht neerwaartse trend die ook vorige maand reeds gesignaleerd werd overeind en laat ook de year-to-year differential opnieuw een gevoelige krimp optekenen. De marge valt nu terug van 29.6% tot 25%. Deze tendensen leveren zeer eenduidig steun aan de hypothese dat ook het aantal openstaande vacatures zeer dicht in de buurt van zijn absolute topwaarde zit.

 

Einde persbericht

 

 

 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt