Premies bovenop de index zijn onaanvaardbaar voor Limburgse bedrijven

Premies bovenop de index zijn onaanvaardbaar voor Limburgse bedrijven

Voka – KvK Limburg wijst het voorstel af om eenmalige premies in te voeren bovenop de geïndexeerde lonen. Door de automatische loonindexering stijgen de lonen nergens in Europa sneller dan in België. Een extra premie tot 750 euro toekennen, is voor de meeste ondernemingen onbetaalbaar. En ook voor wie het wel zou kunnen betalen, is een premie zeer onverstandig. België wordt te duur en riskeert tal van toekomstige investeringen in onze economie en onze tewerkstelling mis te lopen.

De regering mag geen enkele premie creëren waardoor de loonkosten opnieuw zouden toenemen. België is vandaag al het Europese land met de sterkst stijgende lonen en dat door de automatische loonindexering. We prijzen onze werknemers en bedrijven uit de internationale markt. Een bijkomende premie zou de strop rond de nek van de bedrijven nog sterker aansnoeren. Dat is onaanvaardbaar”, zegt Johann Leten, ​ gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg

Onverantwoord in crisistijden

Het federale kernkabinet dient bij de sociale partners een bemiddelingsvoorstel in dat inhoudt dat werknemers in bedrijven die winst maken, een eenmalige premie tot 750 euro kunnen ontvangen van hun werkgever. Volgens Voka-KvK Limburg is zo’n premie in crisistijden totaal onverantwoord; er kan dan ook geen sprake van zijn. Deze premie is bovendien hoger dan de fameuze coronapremie van 500 euro die toen ook al toegekend werd in bedrijven en sectoren die dit moeilijk konden dragen.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft vastgesteld dat de lonen in België sneller stijgen dan in de ons omringende landen. Er is bijgevolg geen enkele marge om de lonen te verhogen, bijkomend aan de loonindexeringen. Toch is het precies dat wat het kernkabinet nu wil invoeren met het voorstel tot eenmalige premies.

Loonhandicap naar 10%

De loonkosten in België stijgen razendsnel: in de periode ’22-’24 komt er gemiddeld 21% bij. De loonstijgingen in ons land zullen veel groter zijn dan die in de buurlanden. Op die manier bouwen we in deze crisis op korte termijn terug een belangrijke loonhandicap op in vergelijking met de buurlanden. Volgens de meest recente vooruitzichten zou die loonhandicap terug richting 10 procent gaan.

Negatieve gevolgen

De stijgende loonkosten hebben negatieve gevolgen. In een Voka-enquête gaf 12 procent van de industriële bedrijven aan dat ze overwegen om activiteiten naar andere landen te verplaatsen. Buitenlandse bedrijven gaan allicht nog eens extra gaan nadenken voor ze de komende jaren in België investeren. Daarnaast zegt één op drie bedrijven het met minder personeel te doen in de toekomst. Op die manier dreigt deze crisis permanente schade toe te brengen aan ons economisch groeipotentieel, en dus ook aan onze welvaart op langere termijn. 

De bedrijfswinsten van vandaag zijn de investeringen van morgen en de jobs en welvaart van overmorgen. Er is vandaag nul marge om de lonen te verhogen. Laat ons dat consequent toepassen om de leefbaarheid van onze economie op termijn veilig te stellen”, besluit Johann Leten.

 

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt