“Schoolvoorbeelden van creatieve en innovatieve vastgoedontwikkeling in Limburg”

Voka – KvK Limburg maakt genomineerden Vastgoed Awards bekend

De genomineerden voor de allereerste editie van de Limburgse Vastgoed Awards van Voka – KvK Limburg zijn bekend. Ondernemers, architecten en bouwheren dienden in totaal maar liefst 40 dossiers in voor verscheidene ontwikkelingsprojecten in onze provincie. “We zijn aangenaam verrast door het hoge aantal én de hoge kwaliteit van de ingediende dossiers. Het toont de creatieve en innovatieve wijze waarop projecten in Limburg worden gerealiseerd”, zeggen Johann Leten en Véronique Claessens, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg en juryvoorzitter namens het Netwerk Vastgoed van Voka – KvK Limburg. Op donderdag 10 november worden de laureaten bekendgemaakt tijdens het event “De Vastgoed Award 22” in Watt 17 in Heusden-Zolder.

Voka – KvK Limburg en haar Netwerk Vastgoed hebben de Limburgse Vastgoed Awards in het leven geroepen om ondernemers, architecten en bouwheren in de toekomst nog kritischer naar vastgoed-en ontwikkelingsprojecten te laten kijken. De huidige transities in onze maatschappij dwingen ons namelijk om duurzaam om te gaan met onze omgeving en onze middelen. Meer dan ooit moeten projecten maatschappelijk relevant zijn, met de focus op duurzaamheid en sociale inclusie.

Tot 8 juli konden er dossiers worden ingediend voor vastgoedprojecten in Limburg, opgeleverd van 2019 tot en met 2022 en dat ongeacht de grootte en kostprijs. “Met 40 ingediende dossiers waren we aangenaam verrast”, stelt Véronique Claessens, directeur ruimtelijke ordening bij de stad Genk en juryvoorzitter namens het Netwerk Vastgoed.

“Het toont de creatieve en innovatieve ontwikkelingskracht die aanwezig is in onze regio. Voor het bepalen van de genomineerden hebben we als jury gekeken naar de brede impact van, de integrale duurzaamheid, innovatieve ontwikkelingsmodellen en naar duurzame verankering van een lokale of bovenlokale behoefte. We kunnen gerust stellen dat de genomineerden elk op hun eigen manier betekenisvolle projecten hebben gerealiseerd die een toonbeeld zijn van Limburgs ondernemerschap, zonder afbreuk te doen aan de niet-genomineerde dossiers die ook hun kwaliteiten hebben.”

De jury is zo tot een selectie gekomen van drie genomineerden per categorie waarin awards worden uitgereikt: publiek vastgoed, residentieel vastgoed en bedrijfsvastgoed.

Publiek vastgoed

  • Scholen van morgen – school voor buitengewoon onderwijs Richter - AG Real Estate - architekt- nburo - Genk

Dit project valt op door het samenspel met de partners én de omgeving. De omgeving rond de school wordt opengesteld. Er wordt samengewerkt met tuinbouwproducten, het medegebruik van speelplaatsen en de sportinfrastructuur van de nabije volleybalclub zorgt voor een duurzaam gegeven. Rekening houdend met de specifieke doelgroep werd bij de inplanting en reconversie van de site toch een open campus gecreëerd.

  • Kunstschool met congresfaciliteiten en studentenkamers – Hogeschool PXL & Xior - A2O architecten – Hasselt

Het geheel van de kunstschool met congresinfrastructuur en studentenkamers vormt een imposant geheel in het masterplan van de campus Elfde Linie. De tijdloze sterke architectuur geeft een robuuste stedelijkheid aan de campus en aan Hasselt. Het project zet op verschillende vlakken doorgedreven in op duurzaamheid en innovatieve technieken (oa geothermie). Zeer interessant ook hier is het open model wat medegebruik toelaat door andere doelgroepen.

  • Stedelijk administratief centrum – THV The College /Democo-Willemen - Jaspers-Eyers Architects & UAU collectiv 4 Architecture bv CVBA - Buro Landschap - Arcadis – Beringen

Het stadskantoor van Beringen werd ontwikkeld via een specifieke formule waarbij de stad Beringen in een Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) stapte als partner. Hiermee werd afgestapt van de klassieke investeringsrol en komt de interessante vraag naar voor of stadsbesturen wel eigenaar/beheerder moeten zijn van vastgoed. Stad Beringen experimenteert hiermee met nieuwe modellen en haar kernrol ten aanzien van de burgers. De combinatie van herbestemming van het naastliggende college en nieuwbouw is zeer geslaagd, alsook de integratie van commerciële activiteiten. Architecturaal is het geheel prachtig uitgewerkt.

A2O architecten - architekt-nburo - UAU collectiv 4 Architecture
A2O architecten - architekt-nburo - UAU collectiv 4 Architecture

Residentieel vastgoed

  • Omvorming klooster tot woonzorgproject Angelahof - Curon en Vercammen woonprojecten ​ – A2O architecten - Diepenbeek

Deze ontwikkeling speelt in op de trend van vergrijzing en steeds toenemende nood aan ouderenzorg. Het project ligt in de kern van Diepenbeek en maakt deel uit van een cluster met een school en kinderopvang. Er is samenwerking tussen verschillende doelgroepen, jong en oud. De bestaande kloostersite werd getransformeerd naar een hedendaagse en maatschappelijk relevante invulling. Bijkomende pluspunten zijn het openstellen van groen, kloostertuin en ingerichte publieke ruimtes aan de inwoners. Ook de kapel van het klooster werd gerenoveerd en voor medegebruik opengesteld.

  • Herontwikkeling Herkenrodekazerne/Refuga - Kolmont - Vestio - Abscis architecten/UAU architecten/atelier KempeThill/Land - Hasselt

Het project is een gedurfd en zeer geslaagd stadsinbreidingsproject. Het valt op door de schaal en kwaliteit. Een oude, in ongebruik geraakte site krijgt hiermee een nieuw leven. In het hart van Hasselt wordt woonaanbod gecreëerd voor een mix aan doelgroepen. Onderdelen van de oude kazerne worden geïntegreerd. Een plek in het collectief geheugen van Hasselt krijgt hiermee een duurzame herbestemming.

  • Verbouwing ‘Generale Bank’ tot gemengd woonproject – Vivo 2 Development ism Building Group Jansen ​ – Japsers – Eyers Architects - Hasselt

Met de herbestemming van de iconische Generale Bank wordt modernistisch erfgoed structureel geïntegreerd in de zich steeds meer vernieuwende Hasseltse binnenstad. Het hergebruiken van het patrimonium is per definitie een duurzame aanpak. De jury heeft erg veel lof voor deze gedurfde ontwikkeling die op een zeer respectvolle manier met het erfgoed omgaat.

Curon & Vercammen woonprojecten (A2O architecten) - Kolmont - Vestio (UAU collectiv) - Vivo 2 Development (ism Building Group Jansen)
Curon & Vercammen woonprojecten (A2O architecten) - Kolmont - Vestio (UAU collectiv) - Vivo 2 Development (ism Building Group Jansen)

Bedrijfsvastgoed

  • Terhills – LRM -Zeelenberg Architectuur, Tractebel Engineering, Studio LST, architectenbureau Luc Buelens, Architect Erik Craps, Creneau International – Dilsen-Stokkem

Het project is opmerkelijk door zijn schaal. De Limburgse context biedt heel wat troeven voor toeristische economie. Daar levert dit project een grote meerwaarde aan. De centrale faciliteiten en verblijven lokken heel wat bezoekers en middelen naar Limburg. Het project heeft bovendien een grote tewerkstellingsgraad. Er is geïnvesteerd in duurzame energie en een autoluwe omgeving. Er is ook een nauwe samenwerking met lokale ondernemers.

  • Verbouwing de Kolonie tot ontmoetings- en opleidingscentrum – Arbeidskansen vzw - Architectuur Depot – As

De jury waardeert dit project omwille van de inspanningen voor een zwakke doelgroep in onze maatschappij en de zorg voor opleiding en tewerkstelling. Dit is niet het project met grote regionale impact, maar wel betekenisvol op lokale schaal. Een verloederde site met een uniek erfgoedverhaal werd verbouwd tot een project met een maatschappelijk relevant doel. Heel wat ruimtes binnen het project (leslokalen, vergaderruimtes, grootkeuken) worden opengesteld en kunnen dus ook door externen gebruikt worden. Er is een boeiende integratie van erfgoed en natuurwaarden in een project van lokale economie.

  • Herontwikkeling site tot bedrijvenpark – Futurn Vestra - MaMu architects – Lummen

Een grotere site wordt herontwikkeld tot bedrijvenpark waar verschillende kleinere ondernemingen hun plek vinden. De jury nomineert dit project omwille van het interessante model. Het project impliceert een bepaalde collectiviteit tussen de bedrijven die er zich vestigen. Op het vlak van collectiviteit in parkeren, energie, beheer,… en duurzame inrichting van bedrijventerreinen is nog veel winst te boeken in onze Limburgse industrie- en KMO terreinen. Dergelijk project als Futurn experimenteert hiermee.

Architectuur Depot - Futurn Vestra - LRM
Architectuur Depot - Futurn Vestra - LRM

De genomineerden zullen geduld moeten uitoefenen tot 10 november. Pas dan wordt tijdens ons exclusief netwerkevent “De Vastgoed Award 22” één winnaar per categorie bekendgemaakt.

Meer informatie over het event vindt u hier: https://www.voka.be/vastgoed-award

Bekijk de foto's van de genomineerde projecten.

Einde persbericht

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Contact