Skip to Content
Staking levert geen hinder op bij Limburgse ondernemingen

Staking levert geen hinder op bij Limburgse ondernemingen

Limburgse bedrijven hebben vandaag geen problemen gekend door de nationale stakingsdag van de vakbonden. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka – KvK Limburg. “Het is logisch dat er bij onze ondernemingen geen gehoor werd gegeven aan de oproep van de bonden omdat er een loonkostfactuur van 20 miljard euro op onze bedrijven dreigt af te komen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “De huidige situatie is voor niemand makkelijk, maar het eisen van meer loon boven op de index is wereldvreemd en ronduit schadelijk voor onze ondernemingen én dus onze economie op lange termijn.”

Met als thema “koopkracht en energieprijzen” houden de drie vakbonden vandaag een nationale actiedag voor o.a. de herziening van de loonnormwet. Door het indienen van een stakingsaanzegging hebben werknemers het recht om vandaag het werk neer te leggen. Maar uit een rondvraag van Voka – KvK Limburg bij onze ondernemersclubs, onze gemeentelijke Voka-ambassadeurs en bedrijven over heel de provincie is gebleken dat de oproep van de bonden niet is opgevolgd in de Limburgse ondernemingen.

“We zijn tevreden dat onze Limburgse bedrijven geen hinder hebben ondervonden van deze stakingsdag”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Onze medewerkers hebben vandaag in contact gestaan met bedrijven uit verschillende sectoren over heel Limburg om hen te begeleiden bij eventuele problemen. En gelukkig zijn deze uitgebleven.”

Titanic

Met de oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie en de leveringsproblemen zitten we vandaag in zwaar weer. De huidige situatie is voor iedereen lastig, burgers én bedrijven. Maar de automatische koppeling van de lonen aan de index zorgt ervoor dat de koopkracht op peil blijft. “En intussen zijn het onze bedrijven die de loonindexeringen integraal betalen. De loonkostfactuur bedraagt 20 miljard euro, en dan hebben we het nog niet over de duurdere energie-en grondstoffenprijzen”, zegt Leten.

“In plaats van meer loon te eisen is een aanpassing van het indexmechanisme nodig om ondernemingen ademruimte te geven en onze concurrentiekracht niet verder te schaden. In die context is de eis van de vakbonden wereldvreemd en spelen ze precies de rol van het orkest op de Titanic, dat doodleuk verder blijft spelen terwijl het schip naar de bodem van de zee zinkt.”

 

Einde persbericht

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt