Skip to Content
Stikstofakkoord zorgt voor broodnodige rechtszekerheid van Limburgse investeringen

Stikstofakkoord zorgt voor broodnodige rechtszekerheid van Limburgse investeringen

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is opgelucht dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt in het stikstofdossier. Een vergunningenstop is afgewend en Limburgse ondernemingen hebben weer zicht op rechtszekerheid. Het akkoord neemt de strenge principes over uit de tijdelijke richtlijnen die sinds mei 2021 van kracht waren. “Dit betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de uitstoot van ammoniak enerzijds en van NOx anderzijds. Het stikstofakkoord moet na het openbaar onderzoek nu snel in nieuwe wetgeving worden omgezet”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Voka – KvK Limburg drong sinds het stikstofarrest sterk aan op rechtszekerheid voor bedrijven. Deze kwam er immers op een moment dat de vergunning voor de verdere ontwikkeling van de Ford-site verleend moest worden. Dankzij de ministeriële instructie van minister Demir werden deze en andere industriële investeringen gevrijwaard. Dat dit nu herbevestigd wordt in een definitief kader, stelt economisch Limburg gerust.

Principes uit tijdelijk stikstofkader blijven behouden

Het stikstofakkoord behoudt de principes uit de ministeriële instructie die sinds mei 2021 toegepast worden. Dat betekent dat het onderscheid tussen landbouwdossiers en industriële projecten stand houdt.

Als de impact van een industrieel project onder 1% blijft van wat een natuurgebied aankan, is het vergunbaar zonder een gedetailleerd onderzoek naar de effecten op natuur. Boven deze drempel gelden andere regels. Ten aanzien van de ministeriële instructie legt de Vlaamse regering voor nieuwe activiteiten de lat hoger. ​ Nieuwe investeringen zijn welkom op voorwaarde dat ze “state of the art” zijn. Voor bestaande bedrijven en hervergunningen wordt gekeken naar de uitvoering van het ambitieuze Vlaams luchtbeleidsplan uit 2019 dat zal zorgen voor verdere NOx-reducties.

Impact industrie beperkt

De Vlaamse regering heeft zich laten leiden door de werkelijke bijdrage van de verschillende sectoren aan het stikstofprobleem. Doordat ammoniak (landbouw) meer impact heeft dan NOx (verkeer en industrie), is de bijdrage van sectoren in dit probleem zeer verschillend: van de stikstofneerslag van Vlaamse bronnen is 78% afkomstig van de landbouw, 15% van verkeer en maar 4% van de industrie.

Voor Voka – Kamer van Koophandel Limburg is het logisch dat deze methodiek om een onderscheid te maken tussen sectoren ook wordt voortgezet in de definitieve regeling. Anders oordelen zou onze industrie financieel zwaar treffen zonder noemenswaardige winst voor onze natuur. Industriële activiteiten worden vandaag al bijzonder streng gereglementeerd en gemonitord. Dat heeft ervoor gezorgd dat onze industrie steeds minder milieubelastende stoffen uitstoot en dat de bijdrage van de industrie tot het stikstofprobleem verwaarloosbaar is.

Voedingssector

Voka – KvK Limburg is tevreden dat er voor de intensieve veeteelt steunmaatregelen worden voorzien. Door innovatie zullen we onze landbouwbedrijven op langere termijn een toekomst geven. Een sterke landbouw is van belang voor de voedingssector in Limburg.

Bouwshift: laatste woord nog niet over gezegd

Ook rond de bouwshift bereikte de Vlaamse regering een akkoord, al is het laatste woord in dit dossier nog niet gezegd. ​ De Vlaamse regering heeft zichzelf als doel gesteld om tegen 2040 nog maximaal zo’n 16.000 ha bijkomende ruimte in beslag te nemen. Dat betekent dat ​ zo’n 30.000 ha aan harde bestemmingen niet meer aangesneden mag worden. Gesteund door het advies van diezelfde experten vraagt Voka - KvK Limburg ​ dan ook de aanleg van een strategische voorraad aan bedrijventerreinen. Voka – KvK Limburg zal er nauwlettend op toezien dat er voldoende ruimte in voorraad is voor bedrijfsterreinen en voor verdere industriële uitbreidingsmogelijkheden in Limburg.

 

Einde persbericht

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt