Skip to Content
Terug Naar Werk – coördinatoren en Limburgse bedrijven gaan vol voor re-integratie arbeidsongeschikten

Terug Naar Werk – coördinatoren en Limburgse bedrijven gaan vol voor re-integratie arbeidsongeschikten

Voka – KvK Limburg & De Voorzorg Limburg richten uniek netwerk op

Voka – KvK Limburg en de Voorzorg Limburg bundelen de krachten om arbeidsongeschikten in onze provincie te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende job. Met de opstart van een netwerk met Terug Naar Werk-coördinatoren en geëngageerde Limburgse bedrijven zoeken we een concrete match tussen de noden van mensen die tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt zijn en de mogelijkheden van ondernemers om ze opnieuw op de arbeidsmarkt te brengen. “Door deze personen al van bij de start een concreet perspectief te geven op tewerkstelling bij een specifieke werkgever heeft dit traject een grotere kans op slagen en kunnen ze sneller en vlotter naar de arbeidsmarkt terugkeren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “We mikken op een duurzame aanpak op maat, zonder verplichting, om mensen die arbeidsongeschikt zijn alle mogelijke arbeidskansen te geven voor werkgevers die hier ook voor open staan”, verklaart Ilse Weeghmans, provinciaal secretaris van De Voorzorg Limburg.

De federale overheid bereikte een akkoord over de re-integratie van langdurig zieken. De bedoeling is om in 2024 uit te komen op 12.000 gerealiseerde trajecten voor de terugkeer naar de werkvloer in Vlaanderen. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de Terug Naar Werk-coördinatoren van de ziekenfondsen, waarvoor de regering eerder al het licht op groen zette. Zij begeleiden mensen die arbeidsongeschikt zijn door kortdurende of langdurige ziekte én hier zelf voor kiezen door specifieke trajecten aan te bieden om de terugkeer naar werk maximaal kansen te geven. Zij vertrekken vanuit het arbeidspotentieel van de betrokken personen. Arbeidsongeschikt zijn is namelijk geen zwart-witverhaal, geen alles of niets verhaal.

Uniek netwerk

Om met deze bijkomende mogelijkheden op het terrein aan het werk te gaan brengen Voka – KvK Limburg en De Voorzorg Limburg Terug Naar Werk-coördinatoren en geëngageerde bedrijven samen in een uniek netwerk. “Op deze manier zoeken we naar een goede match tussen de competenties van mensen die arbeidsongeschikt zijn en onze Limburgse ondernemingen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

“De personeelskrapte zorgt ervoor dat Limburgse ondernemingen veel meer investeren in aanpassingen en ondersteuning om de integratie op de arbeidsmarkt succesvol te maken. Met deze samenwerking laten we zien dat wij niet enkel roepen van aan de zijlijn, maar ook onze woorden omzetten in daden. We tonen samen met de socialistische mutualiteit in Limburg en onze ondernemingen dat we de handschoen opnemen om zoveel mogelijk van de 35.000 langdurige zieken in onze provincie opnieuw de weg naar de arbeidsmarkt te tonen.”

Er wordt gekeken naar de noden van de langdurige zieken en de mogelijkheden van ondernemingen die rond de tafel zitten. Een goede afstemming bezorgt de persoon die arbeidsongeschikt is door korte of langdurige ziekte zo een haalbare en duurzame terugkeer naar het werk. “Als ziekenfonds ontvangen we signalen van mensen die chronisch ziek zijn, maar toch graag deeltijds willen werken”, zegt Ilse Weeghmans, provinciaal secretaris van de Voorzorg Limburg.

“Zonder verplichting, maar met de mogelijkheid om hun werkritme af te stemmen op hun welbevinden tijdens hun ziekte. Dit re-integratieproject biedt personen die arbeidsongeschikt zijn of personen met een chronische ziekte de kans om weer aan de slag te gaan. Met maatwerk en veel begrip voor hun moeilijke situatie. We vinden bij Voka – KvK Limburg tal van bedrijven die deze duurzame aanpak willen ondersteunen. De Terug naar Werk-trajecten die sinds mei dit jaar werden opgestart bieden veel kansen om op vraag van de mensen zelf deze ‘matchmaking’ alle kansen te geven. Ze doen dit in samenwerking met alle opleidingscentra, VDAB en andere actoren op het terrein van werkgelegenheid. Vandaag voegen we aan dit netwerk het enthousiasme van de Limburgse werkgevers toe. Een onmisbare schakel om elke dag op de werkvloer re-integratie ook te laten slagen. ”

Bedrijven springen mee op de kar

De noodzaak om personeel aan te trekken verlaagt de drempel bij bedrijven om te investeren in aanpassing en ondersteuning om inactieven terug op de arbeidsmarkt te helpen. Dat besef is meer dan aanwezig bij de logistieke groep H.Essers, kaasverwerkingsbedrijf Flanders Food Productions en bouwgroep Group Jansen. Deze ondernemingen – uit verschillende sectoren – hebben zich geëngageerd om mee te stappen in het netwerk. “Wij zijn ruimdenkend en goesting is key om bij ons aan de slag te kunnen gaan”, verklaart Nadia Jansen, CEO van Group Jansen. “Het is niet omdat je niet de juiste achtergrond of ervaring hebt, dat je geen Jansen-materiaal kan zijn. We geloven sterk dat mits opleiding en goede begeleiding van collega’s heel veel mogelijk is. Daarom engageren wij ons om mee in dit unieke netwerk te stappen.”

De mensen met een arbeidsongeschiktheid binnen het netwerk kunnen zowel personen zijn die al een arbeidsovereenkomst hebben bij een van de deelnemende ondernemingen of nog helemaal geen arbeidsovereenkomst op zak hebben. Door deze personen al van bij de start een concreet perspectief geven op tewerkstelling bij een specifieke werkgever heeft het Terug Naar Werk-traject een grotere kans op slagen. En dat is waar we allemaal samen voor willen én moeten gaan.

 

Einde persbericht

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt