Skip to Content
Verhoopte kickstart van de Limburgse economie blijft uit

Verhoopte kickstart van de Limburgse economie blijft uit

Johann Leten:"We moeten aan hetzelfde zeel trekken voor de conjunctuur van de toekomst."

De Limburgse conjunctuur blijft kwakkelen. Na een sterk herstel volgend op de eerste coronagolf, lijkt de economische activiteit in 2022 in eerste instantie te stagneren en vervolgens zelfs aan kracht te verliezen. De verhoopte kickstart om het gat met onze buurlanden dicht te rijden, lijkt er dus niet te komen. “Het tij nog keren in de komende maanden, is weinig realistisch, maar we mogen niet fatalistisch worden. Een sterke conjunctuur wordt op lange termijn gevormd. Daarom dat de grote dossiers rond energie, arbeidsmarkt en pensioenen steeds belangrijker worden. Maar ook de minder gemediatiseerde uitdagingen blijven cruciaal. Zo moet het onderwijs de krappe arbeidsmarkt in de toekomst opvangen. We roepen de scholen dan ook op om maximaal open te blijven. Dit om medewerkers vandaag te ontlasten, maar ook om onze jongeren optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Met 23.785 Limburgse werkzoekenden zonder werk in combinatie met 35.428 ontvangen vacatures is de krapte op de arbeidsmarkt terug van nooit weggeweest. Wetende dat de komende vijftig jaar steevast meer Limburgs de arbeidsmarkt verlaten dan betreden, is het duidelijk dat we het aanwezige potentieel optimaal moeten benutten. Johann Leten: “Het zijn uitdagende tijden voor iedereen. We moeten dan ook allen aan hetzelfde zeel trekken om deze vierde golf het hoofd te bieden en vervolgens onze economie terug écht duurzaam te doen groeien. Zeker bedrijven en het onderwijs moet vandaag de rangen gesloten houden. Dit door nu alles op alles te zetten om klassen open te houden en de daarbij horende opvang maximaal te garanderen. We moeten bovendien ook vandaag al naar de toekomst durven kijken. Wanneer we zien dat in 2021 nog steeds slechts 28 Limburgse scholen duale opleidingen aanbieden, is dat een teken aan de wand dat het beter kan. 362 Limburgse jongeren in een duale richting is té weinig om de omslag te maken naar dit onderwijssysteem van de toekomst. We roepen de scholen dan ook om – samen met onze bedrijven – verder werk te maken van een arbeidsmarktgerichte duale programmatie. Ook dit is cruciaal om de conjunctuur van de toekomst positief te beïnvloeden.”

 

"Het onderwijs moet de krappe arbeidsmarkt in de toekomst mee opvangen. We roepen de scholen dan ook op om maximaal open te blijven. Dit om medewerkers vandaag te ontlasten, maar ook om onze jongeren optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen."

 

In de loop van het derde kwartaal krimpt de conjunctuurbarometer met -6.7 punten ten opzichte van de topwaarde van juni (91.18 punten). In de nabije toekomst blijft de krimptendens behouden, maar ze verliest wel duidelijk aan kracht. Tijdens de periode oktober 2021 – februari 2022 stagneert de conjunctuurbarometer rond ruim 82 punten, om vervolgens vanaf maart opnieuw in een neerwaartse fase te belanden zodat in april nog een indicatorwaarde van 80.22 punten haalbaar zou zijn. Binnen dit scenario zou de conjunctuurbarometer in de loop van het volledige jaar 2021 netto 31.2 punten winnen.  

Starters uit zomerdipje 

Met 1072 starters in oktober 2021 lijkt het zomerdipje in het starterslandschap weggevaagd. In vergelijking met oktober 2020 ligt het aantal starters in oktober 2021 bijna 5% hoger. Ook het tussentijds totaal blijft verder evolueren richting een recordjaar. Met meer dan 8000 starters voor de eerste tien maanden lijkt 2021 alvast goed op weg om opnieuw een record in het starterslandschap te worden. 

Export kent lichte krimp 

Binnen de exportactiviteit laten beide indicatoren een negatieve maand-tot-maand verandering optekenen. Dit is eerder atypisch, aangezien zich in de periode 2010-2019 in oktober slechts tweemaal een activiteitskrimp voordeed. Niettemin blijft de gerealiseerde exportwaarde in oktober nog steeds goed voor zilver sinds januari 2005. Alleen vorige maand en in maart 2020 werden betere resultaten neergezet. 

Het trendpatroon in de verdere ontwikkeling van het aantal attesten blijft tijdens de volgende zes maanden mathematisch licht positief. Dit niet significante opwaartse verloop is volledig identiek aan dat van twaalf maanden geleden. De trend voor de exportwaarde vlakt volledig uit en contrasteert hiermee nogal schril met het significant opwaartse profiel van vorig jaar.  

De year-to-year differentials moeten voor beide indicatoren terrein prijsgeven ten opzichte van vorige maand. De marge voor de exportwaarde valt terug van 31.6%  tot 26.7% maar blijft nog steeds stevig positief. De marge voor de attesten flirtte reeds enkel maanden met het nulpunt en belandt deze maand met -4.48% effectief in de rode zone. Op basis van de momenteel beschikbare data zou dit negatieve verschil pas vanaf begin volgend jaar opnieuw afgebouwd worden. Van enig gevaar voor een langdurige krimp van de exportactiviteit is voorlopig nog geen sprake. 

Bouw blijft boomen 

Een expansieve tendens brengt het aantal vergunningen in oktober op 694 eenheden of 60% boven het gemiddelde voor die maand over de periode 2010-2019. De grote motor achter deze expansie blijft nog steeds de nieuwbouwactiviteit. Het aantal vergunningen residentiële nieuwbouw loopt op tot 79% boven het oktobergemiddelde, voor de niet residentiële nieuwbouw zelfs op tot 90%. Wat de renovatiebouw betreft blijven de verschillen met het oktobergemiddelde beperkt tot 43% voor de residentiële projecten en 0.26% voor de niet-residentiële. 

Voor de periode tot april 2022 dient zich voor de residentiële bouw een significant opwaarts trendpatroon aan. Wat de renovatieactiviteit betreft is dit patroon identiek aan dat van twaalf maanden geleden. De trend voor de nieuwbouw blijkt daarentegen beduidend steiler opwaarts te verlopen dan vorig jaar. De trends met betrekking tot de niet-residentiële activiteit zijn geen van beide significant. Voor de nieuwbouwprojecten is het patroon vrijwel perfect vlak, de licht opwaartse trend voor de renovatieprojecten is qua intensiteit identiek aan die van een jaar geleden. De significant opwaartse trend die hieruit resulteert voor de totale markt is opvallend steiler dan tijdens de vergelijkbare periode een jaar geleden. 

De year-to-year differential voor de totale markt loopt in oktober verder op van 18% tot 27.3%. Voor de tweede maand op rij worden de differentials voor drie van de vier indicatieve segmenten omvangrijker. De krimptendens die zich tot twee maanden geleden duidelijk manifesteerde lijkt hiermee volledig van de baan. 

Inschrijvingen blijven krimpen in automobiel 

Het totale aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen krimpt in oktober met -6.1%. Deze daling is zeer atypisch aangezien in de periode 2005 -2020 in oktober slechts eenmaal (in 2016) een maand-tot-maand terugval geregistreerd werd. Gemiddeld mag voor oktober een aangroei van 12.1% verwacht worden.  

De terugval van deze maand komt volledig op het conto van de dynamiek binnen de segmenten van de bedrijfsvoertuigen en vooral de personenwagens. Voor de bedrijfsvoertuigen loopt de seizoensgebonden gecorrigeerde maand-tot-maand krimp op tot -22.1%, voor de personenwagens tot -19.6%. Anderzijds blijft het aantal inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen (427 stuks) in oktober nog steeds 12% boven het oktobergemiddelde terwijl het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens tot -40% onder dit referentiepunt terugvalt.  

Alle trends blijven positief en steiler dan in de dezelfde periode van vorig jaar. Significantie wordt echter alleen bereikt voor de bedrijfsvoertuigen en personenwagens. Tijdens de periode tot april 2022 blijft de trend voor de totale markt per saldo eveneens significant positief en opvallend steiler dan twaalf maanden geleden. 

De year-to-year differential voor de totale markt blijft met -8.87% sterk vergelijkbaar met de waarden van vorige maand (-7.75%) en twee maanden geleden (-8.23%).  De marges voor bedrijfsvoertuigen (-13.67%) en personenwagens (-8.27%) blijven niet alleen negatief, maar worden zelfs nog ruimer dan vorige maand. Toen werden waarden van -12% resp. -7% gerapporteerd. Bij de vrachtwagens en opleggers doet zich de omgekeerde tendens voor. De marge voor de vrachtwagens groeit van 2.86% tot 6.13%, die voor de opleggers van 15% tot 19.9%. 

Werkzoekenden schaarser en schaarser 

Het totale aantal werkzoekenden krimpt in oktober met 4.5% ten opzichte van september en belandt met 23785 eenheden ruim 28% onder het oktobergemiddelde en op het absoluut laagste maandniveau sinds januari 2007. De trend in de verdere ontwikkeling van het aantal vrouwelijke werkzoekenden blijft significant neerwaarts gericht maar verloopt wel beduidend vlakker dan een jaar geleden. De mathematisch licht positieve trend voor de mannen is totaal niet significant en wijst de facto op een vrijwel perfecte stagnatie. Twaalf maanden geleden was de trend ook hier, net als bij de vrouwen, significant neerwaarts gericht.   

De nominale maand-tot-maand krimp van het aantal uitgeschreven vacatures van -4.7% stemt quasi perfect overeen met de -4.9% daling die in oktober mag verwacht worden. Met 3691 eenheden wordt het vorige oktoberrecord van 2019 (3009 stuks) ruimschoots verpulverd. Verder was alleen vorige maand en in mei 2019 het jobaanbod ruimer dan deze maand. Het aantal per einde maand openstaande vacatures daalt met -3% ten opzichte van september. Een maand-tot-maand krimp van die omvang ligt voor de maand oktober volledig in de lijn van de verwachtingen. Voor beide indicatoren blijven de trends tot april volgend jaar duidelijk opwaarts gericht met dezelfde intensiteit als vorig jaar.  

Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (november 2021 – april 2022)* 

 

 

Einde persbericht 

 

 

 

 

  

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt