Skip to Content
Voka - KvK Limburg eist steunmaatregelen om Limburgse bedrijven niet te laten stilvallen

Voka - KvK Limburg eist steunmaatregelen om Limburgse bedrijven niet te laten stilvallen

De nieuwe maatregelen van het overlegcomité raken verschillende sectoren zoals de event-, cultuur- en ontspanningssector. Er kan dan ook geen twijfel over bestaan: de federale en Vlaamse steunmaatregelen moeten uitgebreid en verlengd worden. Voor Voka Kamer van Koophandel Limburg moet alles in het werk worden gesteld om de Limburgse bedrijven niet te laten stilvallen. Wanneer de basisscholen voor Kerstmis moeten sluiten, moet voor bepaalde groepen in opvang worden voorzien. Dat men vasthoudt aan één terugkomdag per week is echter een gemiste kans.

Voka - KvK Limburg vraagt om het stelsel van tijdelijke werkloosheid corona te verlengen gedurende het eerste kwartaal van 2022. Ook het Vlaams beschermingsmechanisme, waarbij een onderneming die een sterk omzetverlies lijdt financiële steun ontvangt, moet opnieuw geactiveerd worden.

We mogen onze bedrijven en sectoren niet laten kapseizen. De ondersteuningsmaatregelen hebben hun nut bewezen en moeten worden verlengd of opnieuw worden ingevoerd. De steunmaatregelen moeten de getroffen sectoren en hun toeleveranciers ondersteunen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg.

Opvang voor kinderen

Wanneer scholen vervroegd sluiten, moet dat gepaard gaan met opvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van werknemers die een niet-telewerkbare functie uitoefenen. Onze Limburgse ondernemingen moeten kunnen blijven draaien. De continuïteit van de ondernemingen staat onder druk door de verschillende coronamaatregelen. De talrijke quarantaines van medewerkers en hun gezinnen leiden nu al tot een ernstige verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Een verdere ontwrichting van ons economisch weefsel moet absoluut vermeden worden.

Terugkomdag behouden

Voka – KvK Limburg kan zich niet vinden in de beslissing van het overlegcomité om de wekelijkse terugkomdag te behouden. Het staat niet vast dat het gros van de besmettingen plaatsvindt op de werkvloer. Eén terugkomdag per week voor werknemers die thuis telewerken is dus te weinig. “ Het is belangrijk dat de band tussen collega’s voldoende in stand wordt gehouden om zo het welzijn van medewerkers te versterken”, zegt Johann Leten.

Coronabarometer

De Limburgse ondernemingen verwachten dat de coronacrisis beter en structureler wordt aangepakt. Vandaag zigzaggen we van het ene naar het andere overlegcomité. De gehanteerde ad-hoc aanpak van de voorbije weken zorgt voor onzekerheid en doet het draagvlak voor de maatregelen snel wegsmelten. We moeten met deze endemie leren leven en werken. Voka – KvK Limburg vraagt om het concept van een coronabarometer uit te werken. Dat instrument moet de samenleving op voorhand een zicht geven op welke maatregelen er genomen zullen worden bij het bereiken van bepaalde grenswaarden.

 

 

 

 

Einde persbericht

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt