Skip to Content
Voka- KvK Limburg heeft geen begrip voor vakbondsactie: “Probeer liever 110.000 werkloze Limburgers aan het werk te krijgen!”

Voka- KvK Limburg heeft geen begrip voor vakbondsactie: “Probeer liever 110.000 werkloze Limburgers aan het werk te krijgen!”

Voka- KvK Limburg heeft geen begrip voor de verschillende vakbondsacties die vandaag tegen de loonnormwet worden gevoerd. In juni gaven de vakbonden hun goedkeuring aan het loonakkoord dat de regering dit voorjaar bereikte. Nu opnieuw actievoeren is dan ook buiten proportie en mist elke redelijkheid. Het ziet er bovendien naar uit dat de lonen in ieder geval sterker zullen stijgen dan gedacht, wegens de hogere inflatievooruitzichten. “Betogingen van ambtenaren en apparatsjiks van de vakbonden worden betaald met de zuur verdiende centen van de hardwerkende Limburger. Het is net niet misdadig te noemen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Limburg.

 

“De vakbondsacties van vandaag zijn niet ernstig meer”, steekt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kvk Limburg van wal. “De loonstijging voor de komende periode zal zo goed als zeker meer bedragen dan de afgesproken 3,2%. We moeten net opletten dat de lonen niet verder dreigen te ontsporen. De energie- en grondstoffenprijzen stijgen verder door en kunnen onze lonen in een te vermijden opwaartse spiraal brengen. Het herstel na corona is nog broos. Nu meer loon eisen, is contraproductief en zal jobs kosten. De vakbonden wijzen naar de te beperkte 0,4% reële loonstijging voor de periode 2021-2022. Ze vergeten daarbij steevast de 2,8% verwachte indexering voor die periode. Bovendien zal de werkelijke indexering zeker hoger uitkomen dan die verwachting."

"Kijk, betogingen van ambtenaren en apparatsjiks van de vakbonden die betaald worden met de zuur verdiende centen van de hardwerkende Limburger. Het is net niet misdadig te noemen", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Limburg.

110.000 Limburgers

“Laat ons eerder werk maken van het activeren van inactieven”, gaat Leten verder. “De ongeveer 110.000 Limburgers die geen werk hebben, moeten terug richting de arbeidsmarkt begeleid worden. “De recepten om dit te realiseren zijn gekend. We blijven pleiten voor de invoering van de Vlaamse jobbonus, maar ook het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het activerend omvormen van alle uitkeringen blijft bijvoorbeeld cruciaal.”

Slechte zaak voor concurrentiepositie

Bij de start van het loonoverleg lag de verwachte stijging van de gezondheidsindex over 2021-2022 op 3%. Ondertussen stelde het Planbureau die verwachting bij tot 3,7%, en die hogere inflatie wordt automatisch vertaald in hogere lonen. En daar zal het allicht niet bij blijven. De recente stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen en de aanhoudende leveringsproblemen suggereren dat de inflatieverwachtingen de komende maanden nog verder naar boven bijgesteld zullen worden. Nu al ziet het er naar uit dat de totale loonstijging in de periode 2021-2022 duidelijk boven 4% zal uitkomen.  

"Die loonindexering? We zijn het enige land in Europa met dergelijk mechanisme en dit hangt bij hogere inflatie steeds als een zwaard van Damocles boven ons hoofd”, stelt Johann Leten.

Een te sterke loonstijging is een bijzonder slechte zaak voor de concurrentiepositie van onze economie. Werkgevers hebben in deze broze post-corona-tijden geen ruimte voor een te sterke loonstijging. Dit tast onze concurrentiepositie aan en bedreigt het economisch herstel. “Daarom moet de automatische koppeling van de lonen aan de index weer ter discussie gesteld worden. “We zijn het enige land in Europa met dergelijk mechanisme en dit hangt bij hogere inflatie steeds als een zwaard van Damocles boven ons hoofd”, stelt Leten.

82% heeft toeleveringsproblemen

De inflatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de toegenomen energiekost. Maar ook andere prijzen kampen met inflatie. Het stevige economische herstel na de acute crisisfase zorgt voor knelpunten in de toeleveringen van allerlei grondstoffen. Dat zorgt voor vertragingen en stijgende inputkosten, die vervolgens doorgerekend worden in de prijzen. Voka nam een enquête af bij 750 ondernemingen. Van de bedrijven die afhankelijk zijn van toeleveringen geeft 82% aan toeleveringsproblemen te ondervinden

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt