Skip to Content
Voka - KvK Limburg reageert tevreden op Septemberverklaring: "Jobbonus is broodnodig om krapte op Limburgse arbeidsmarkt tegen te gaan"

Voka - KvK Limburg reageert tevreden op Septemberverklaring: "Jobbonus is broodnodig om krapte op Limburgse arbeidsmarkt tegen te gaan"

Voka - Kamer van Koophandel Limburg is tevreden dat de Vlaamse jobbonus effectief wordt ingevoerd. De jobbonus zorgt ervoor dat werken lonender wordt voor mensen met een laag inkomen en zal wie niet-actief is, motiveren om de stap naar werken te zetten. Dit zal helpen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. In de Septemberverklaring bevestigt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verder dat het begrotingstekort tegen 2024 gehalveerd wordt. "Dat is voor Voka een goede en noodzakelijke stap om de overheidsfinanciën na de coronacrisis terug op orde te krijgen", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Bijna 9 op 10 Limburgse ondernemingen vindt moeilijk nieuwe medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt fnuikt bedrijven in hun groeiambities. Meer mensen moeten aan de slag. Financiële stimuli kunnen mensen overtuigen om de stap naar werk te zetten. De Vlaamse jobbonus is op dit moment meer dan ooit een noodzakelijke hervorming. “De invoering van de jobbonus was afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord", steekt ​ Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg van wal. "Het is dan ook logisch dat de nodige budgetten worden vrijgemaakt om deze maatregel in te voeren. Ook voor zelfstandigen werkt de Vlaamse regering een soortgelijk systeem uit."

"Het is een goede zaak dat het zelfstandigenstatuut aantrekkelijker wordt voor startende ondernemers. Dankzij de Vlaamse jobbonus zal het verschil tussen werken en niet-werken groter worden. Voor de laagste lonen betekent dit netto 600 euro extra per jaar

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg

Waakzaamheid rond doelgroepkortingen

De Vlaamse regering tekent een begrotingspad uit waarbij het begrotingstekort tegen 2024 halveert van 1,87 miljard euro naar 935 miljoen euro. Dankzij een sterk opverende economie is de besparingsopdracht minder zwaar dan eerst geraamd. Voka onderschrijft de begrotingsdoelstellingen van de Vlaamse regering.

Er zal wel ingegrepen worden in de doelgroepkortingen. De doelgroepkortingen zetten ondernemingen ertoe aan om bepaalde categorieën werknemers aan te werven. Voka zal er over waken dat de reeds aangegane engagementen inzake doelgroepkortingen worden gehandhaafd. “Werknemers waarvoor nu al een doelgroepkorting lopende is, mogen niet verloren gaan", gaat Leten verder. "Met andere aanpassingen moeten we heel omzichtig omspringen om geen contraproductief effect te creëren."

Verdere hervormingen nodig

Deze begroting zet Vlaanderen op de goede weg. Maar op tal van gebieden moet Vlaanderen nog een sprong voorwaarts maken om aansluiting te vinden bij het Europese koppeloton. Wat Vlaanderen zelf doet, moet niet alleen beter, maar ook uitmuntend zijn.

De dalende trend in de kwaliteit van ons onderwijs moet doorbroken worden. Vergunningsprocedures moeten transparanter en vlotter verlopen. De overheidsadministraties kunnen aan betere dienstverlening doen en meer digitaliseren. Onze arbeidsmarkt moet nog meer inzetten op activeren, opleiden en werkwaar werken. “We moeten de lat hoog leggen om aan te sluiten bij het koppeloton van Europa. Daarom moeten we investeren én hervormen, en de begroting onder controle houden. Op vlak van hervormingen moeten we absoluut nog een tand bijsteken”, besluit Leten.

 

 

 

 

 

 

 

Verdere hervormingen nodig

 

Deze begroting zet Vlaanderen op de goede weg. Maar op tal van gebieden moet Vlaanderen nog een sprong voorwaarts maken om aansluiting te vinden bij het Europese koppeloton. Wat Vlaanderen zelf doet, moet niet alleen beter, maar ook uitmuntend zijn.

 

De dalende trend in de kwaliteit van ons onderwijs moet doorbroken worden. Vergunningsprocedures moeten transparanter en vlotter verlopen. De overheidsadministraties kunnen aan betere dienstverlening doen en meer digitaliseren. Onze arbeidsmarkt moet nog meer inzetten op activeren, opleiden en werkwaar werken. “We moeten de lat hoog leggen om aan te sluiten bij het koppeloton van Europa. Daarom moeten we investeren én hervormen, en de begroting onder controle houden. Op vlak van hervormingen moeten we absoluut nog een tand bijsteken”, aldus nog Johann Leten.

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt