Skip to Content
Voka - KvK Limburg teleurgesteld over arbeidsmarkthervormingen: “Dit grijs compromis helpt niemand écht vooruit”

Voka - KvK Limburg teleurgesteld over arbeidsmarkthervormingen: “Dit grijs compromis helpt niemand écht vooruit”

Voka – Kamer van Koophandel Limburg beoordeelt de arbeidsmarkthervormingen uit het herstart- en transitieplan als onvoldoende. De ambitie om de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen tot 80% zal op deze manier nooit worden gehaald. Het akkoord bevat positieve elementen, maar verzwaart ook de administratieve lasten voor werkgevers en gaat uit van een wantrouwen tegenover de werkgevers. “We blijven op onze honger zitten. Een compromis dat rekening wil houden met iedereen, is onvoldoende om de werkzaamheidsgraad structureel te doen stijgen. De federale regering toont niet de broodnodige daadkracht die nodig is", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Een aantal hervormingsmaatregelen zorgen voor een bijkomende administratieve last en lijken uit te gaan van een wantrouwen ten aanzien van de werkgevers. Het ziektebriefje voor één dag ziekte wordt afgeschaft, en dat enkel in grote ondernemingen. Werknemers kunnen hier drie keer per jaar gebruik van maken. “Voor ons neemt men hiermee een sleutel weg om – weliswaar een beperkt - misbruik aan te pakken", steekt Johann Leten van wal. "We hebben ook grote bezorgdheden rond de praktische uitvoerbaarheid van deze maatregel. Waarom 'regulitis' invoeren waar dat niet nodig is? Laat elke werkgever de vrijheid om een beleid rond ziekteverzuim uit te stippelen."

Een brug te ver

De federale regering schuift het recht voor werknemers op telewerk naar voren. Werkgevers zouden er enkel gemotiveerd van kunnen afwijken. Voor Voka is dit een brug te ver. Ondernemingen zijn nu al volop bezig met het maken van telewerkafspraken. We begrijpen niet dat de overheid hier regelgevend tussenkomt. “Ook hier toont de regering een gebrek aan vertrouwen in de werkgevers, die perfect in staat zijn om hun arbeidsorganisatie zelf en op een verantwoordelijke manier te regelen”, aldus Leten.

Opleidingsdagen niet betonneren

En ook met het individuele opleidingsrecht van 5 dagen voor elke werknemer is Voka – KvK Limburg het niet eens. Opleiding is te belangrijk om met één generieke maatregel aan te pakken. Een goed opleidingsbeleid vraagt eerder om maatwerk op bedrijfsniveau. Het van bovenaf betonneren van een vast aantal opleidingsdagen is het omgekeerde van wat nodig is. In de huidige context van krapte zou er overigens beter prioriteit gegeven worden aan een strijdplan voor het snel en flexibel opleiden en omscholen van werkzoekenden.

Liever e-commerce naar het buitenland?

“We waren bovendien vragende partij om de regelgeving rond nachtarbeid te versoepelen, maar de vakbonden en bepaalde politieke partijen zien blijkbaar liever jobs uit de e-commerce naar het buitenland vertrekken. Is het dan toch zo dat een werkloos lid de vakbonden meer opbrengt dan een werkend lid?", vraagt Leten zich af.

Langdurig zieken

Het begrotingsakkoord bevat ook positieve maatregelen. De regering zet eindelijk stappen om langdurig zieken beter te begeleiden om opnieuw aan het werk te gaan. Zowel werknemers, ziekenfondsen als werkgevers kunnen financieel bestraft worden als ze te weinig actie ondernemen rond langdurige ziekte. Voka waarschuwt wel voor te zware sancties en een overdreven administratieve last voor ondernemingen. De verdere uitwerking van deze regeling zal cruciaal zijn voor het welslagen ervan.

Positieve elementen

De federale regering erkent ook de verschillen tussen de verschillende arbeidsmarkten in dit land en herbevestigt het principe om een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid mogelijk te maken. Meer maatregelen worden mogelijk om werklozen sterker te activeren. Zo krijgen de deelstaten een grotere autonomie in de regelgeving rond de beschikbaarheid van werkzoekenden. Ook zullen de deelstaten eindelijk mensen die al lang tijdelijk werkloos zijn, kunnen begeleiden naar een opleiding. Voka is tot slot positief over de nieuwe werkbonus die ontstaat door het afbouwen van de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage. Werken wordt zo opnieuw wat lonender voor mensen met een laag loon. Hoe groter het verschil tussen de laagste lonen en de uitkeringen, hoe sterker we mensen motiveren om op zoek te gaan naar een job.

Gebrek aan vertrouwen

“Maar ondanks een aantal goede maatregelen stellen we een gebrek aan vertrouwen vast vanuit de regering naar de bedrijven toe. Die zijn heus wel zelf in staat hun arbeidsorganisatie te regelen. Een aantal maatregelen zullen ook leiden tot heel wat administratieve lasten. We rekenen erop dat heel wat van deze maatregelen nog voorwerp zullen zijn van sociaal overleg”, besluit Johann Leten.

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt